Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Creative Commons

Tehdas yössä.
mikä maksaa? Finanssikriisi on saanut eurooppalaispoliitikot huolestumaan EU:n ilmastopaketin taloudellisista seurauksista. Creative Commons

mikä maksaa? Finanssikriisi on saanut eurooppalaispoliitikot huolestumaan EU:n ilmastopaketin taloudellisista seurauksista.

Finanssikriisi uhkaa EU:n päästökauppaa

2.10.2008 12.22

Taina Tervonen

Paineet ilmaisten päästölupien myöntämiseksi EU:ssa kasvavat sitä mukaa, kun uutiset kansainvälisestä rahoituskriisistä lisääntyvät.

Vielä viime viikolla ympäristökomissaari Stavros Dimas vakuutti finanssikriisin olevan ”ohimenevä ilmiö”, mutta nyt taantuman uhka saa jäsenmaat esittämään toinen toistaan huolestuneempia lausuntoja ilmastopaketin taloudellisista seurauksista.

Erityisesti Saksa on ilmaissut huolensa teollisuutta uhkaavasta ulkoistamisen riskistä. Liittokansleri Angela Merkel on ilmoittanut, ettei hänen hallituksensa voi kannattaa saksalaisten työpaikkojen tuhoutumista huonon ilmastopolitiikan takia.

Myös Puola, jonka energiatuotanto on suureksi osaksi kivihiilestä riippuvainen, painostaa komissiota perääntymään tavoitteissaan. Viime viikon kilpailukykyneuvoston yhteydessä teollisuuskomissaari Günter Verheugen vakuutti Puolalle, että paljon energiaa kuluttava teollisuus tulee saamaan ilmaisia päästölupia.

Ympäristöjärjestö WWF:n tuoreen tutkimuksen mukaan päästökauppa ei nosta merkittävästi sähkön hintaa, sillä sähköyhtiöt ovat sisällyttäneet jo nyt päästöluvista aiheutuvat menot kuluttajahintoihin – silloinkin kun ne on saatu ilmaisiksi. Tutkimus koski nimenomaan Saksan ja Puolan sähkömarkkinoita.

Silti yhä useammat teollisuuden alat havittelevat ilmaisia päästölupia ulkoistamisriskin nojalla.

Puheenjohtajamaa Ranska on pyytänyt jokaista jäsenmaata laatimaan alustavan listan niistä aloista, joille päästökauppaan siirtyminen vuonna 2013 aiheuttaisi tuotantokustannusten kestämätöntä nousua.

Komissio harkitsee kokonaan tai osin ilmaisia päästölupia raskaan teollisuuden lisäksi yllätysaloille, kuten keramiikka-, kemikaali-, sellu- ja kupariteollisuudelle.

Kättä väännetään niin ikään listan julkaisuajankohdasta. Puheenjohtajamaa Ranska haluaa julkaista listan kesäkuuhun 2009 mennessä ja vetoaa siihen, että epätietoisuus vaikeuttaa yritysten investointeja.

Komission mukaan lista tulee julkaista vasta vuonna 2010, jottei se vaikeuta Kööpenhaminan ilmastokokouksen kansainvälisiä neuvotteluja.

Toistaiseksi Euroopan parlamentti on valiokuntaäänestyksissään seurannut komission tavoitetta, jonka mukaan kaikkien teollisuuden alojen tulee olla huutokaupan piirissä vuoteen 2020 mennessä. Seuraavaksi asiasta äänestetään ympäristövaliokunnassa ensi tiistaina.

Paineista kertonee sekin, että päästökaupasta vastaava ympäristövaliokunnan raportoija, irlantilainen Avril Doyle ei ole enää kuukauteen antanut haastatteluja lehdistölle.

”Kyse on poliittisesti arasta aiheesta”, vastataan Doylen toimistosta.

päästökauppa  päästöoikeus 
Viite