Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


4.9.2019

Ilmastokriisin hillintä edellyttää joko hakkuiden vähentämistä tai suurta muutosta siihen, mitä kaadettavista puista tehdään.

8.8.2019

Ihmiskunta on valtavan haasteen edessä, varoittaa tänään torstaina julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin erikoisraportti. Raportti arvioi maankäytön ja ilmastonmuutoksen yhteyttä.

6.6.2019

Mahdollisuudet lisätä metsähakkuita käyvät yhä kapeammiksi, kun tuore laskelma lisää painetta hiilinielujen kasvattamiseen.

8.3.2019

”Mitä enemmän laji suosii vanhoja metsiä, sitä huonommin sillä menee.”

18.2.2019

Metsien kehitystä ennustavat laskentamallit antavat hyvin erilaisia arvioita hakkuiden vaikutuksista hiilinieluihin, arvioi kansallinen ilmastopaneeli.

11.2.2019

Metsää ei kannata kaataa nykyistä enempää bioenergiaksi. Alan vaikuttajat ja asiantuntijat ovat tästä melko yksimielisiä.

6.2.2019

Metsäpolitiikan tavoitteena tulee olla hiilinielujen kasvattaminen, sanovat poliitikot. Asiantuntijoiden mukaan mahdollisimman suuret hiilinielut saadaan hakkuut lopettamalla.

4.2.2019

Esitimme parillekymmenelle alan asiantuntijalle ja vaikuttajalle väitteen: ”Mitä vähemmän Suomessa hakataan metsää, sitä enemmän metsää hakataan maissa, joissa metsänhoito ei ole niin kestävää kuin Suomessa”.

28.1.2019

Metsien tuhoriski kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen vuoksi. Tuhojen torjunta ja luonnon monimuotoisuus voivat olla ristiriidassa.

7.11.2018

EU haluaa estää sen, että hiilinielujen pieneneminen mitätöi päästövähennykset. Samaan aikaan Suomessa on käymässä juuri niin. Epäsuhdalla voi olla kalliit seuraukset.

6.9.2018

Vihreiden puheenjohtaja tivasi ympäristöministeriltä, aikooko hallitus perua päätöksensä metsien hakkuiden lisäämisestä?

22.8.2018

Nimienkeruun lopun ja eduskunnalle toimittamisen välin voi venyttää jopa vuoteen. Ne aloitteet, jotka ovat jo eduskuntaan ehtineet, ovat vaarassa jäädä muiden asioiden jalkoihin.

13.12.2017

”Kun luonnon tila heikkenee koko ajan, on hyvä laittaa edes osa suojeluun.”

24.10.2017

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti mietinnöstä, joka koskee uusiutuvien polttoaineiden kestävyyskriteereitä. Valiokunta päättyi heikentämään komission alkuperäistä ehdotusta.

12.10.2017

Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič uskoo, että Suomen ja EU:n välejä hiertävästä hiilinielukysymyksestä saadaan sopu perjantaina järjestettävässä ympäristöministerien kokouksessa.

12.10.2017

Helsinkiläinen Antti Saari osti anoppinsa metsät Keski-Suomesta. Yli puolet metsämaasta on yksityisten ihmisten omistamaa. 40 prosenttia metsien myynnistä tehdään sukulaiskauppoina. Saari haluaa metsistä taloudellista turvaa ja vastapainoa työlle.

1.12.2016

Komission tuki biopolttoaineille on hyvä uutinen Suomen nykypolitiikan kannalta, mutta jättää avoimeksi isoja kysymyksiä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta.

11.2.2015

WWF teettämän selvityksen mukaan Suomen metsistä on mahdollista hyödyntää ekologisesti kestävällä tavalla vuosittain noin 65 miljoonaa kuutiota. Määrä vastaa karkeasti vuoden 2013 ennätyshakkuita.

9.2.2015

”Jos koko maassa kaikista hakkuista tiedotettaisiin, se olisi aika valtava tietomylläkkä”, Metsähallituksen aluejohtaja Markku Vainio sanoo.

9.2.2015

”Tavallisenkin talousmetsän luonnontilaisuus palautuu pitkän ajan kuluessa, jos metsä jätetään käsittelemättä”, kertoo Suomen metsäkeskuksen asiantuntija Matti Seppälä.

6.8.2014

Tuuli, metsäpalot ja tuholaiset aiheuttavat Euroopassa vuosittain yli kaksi kertaa enemmän metsävahinkoja kuin 1970-luvulla. Tutkijat arvioivat kasvun jatkuvan ilmaston lämpenemisen myötä samankaltaisena myös tulevaisuudessa.

17.6.2014

<p>Suojeltavia paikkoja on kaikkiaan yli kaksisataa, joten suurin osa niistä on pinta-alaltaan pieniä, parista hehtaarista pariinkymmeneen. </p>

10.4.2014

<p>Asiantuntijoiden arviot Metsähallituksen organisaatiouudistuksen vaikutuksista valtion mittavien metsä- ja maavarantojen käyttöön eroavat rajusti toisistaan. Samaan aikaan uudistus on herättänyt runsaasti epäilyjä sekä metsäammattilaisten että luonnonsuojelijoiden keskuudessa.</p>

3.3.2014

<p>Ympäristöministeriöstä Suomen luonnonsuojeluliittoon siirtynyt Paloma Hannonen arvioi ja arvostelee nyt lakeja, joita hän oli aiemmin laatimassa: ”Ei minun ole tarvinnut mielipiteitäni lennosta muuttaa.”</p>

27.1.2014

Trooppisen hiilikierron herkkyys lämpötilan muutoksile on kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Asia käy ilmi Exeterin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, joka on julkaistu Nature-tiedejulkaisussa.

17.10.2013

<p>Luonto-Liitto moittii eduskunnan käsittelyssä olevaa metsätuholakia. Lain tavoitteena on vähentää hyönteisten ja sienitautien aiheuttamia vahinkoja vähentämällä tuhonaiheuttajien lisääntymispaikkoinaan käyttämiä kuolleita puita.</p>

14.6.2013

<p>Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan jo ennalta kritisoituun metsälakiin saatiin parannuksia ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön neuvotteluissa: ”Kyseessä on metsäluonnon kannalta merkittävä laki.”</p>

4.6.2013

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa rauhoittaa Suomen metsät hakkuista lintujen pesimäajaksi. Järjestön mukaan hakkuita tulisi rajoittaa huhtikuun ja heinäkuun välillä erityisesti lehtipuuvaltaisissa metsissä sekä rantametsissä.

3.5.2013

<p>”Lyhytnäköiset investoinnit tulevat kalliiksi. Fossiilisten energianlähteiden käytöstä lankeava kasvava lasku maksetaan kallistuvina päästöoikeuksina ja ilmastokriisin tuomina ongelmina”, sanoo SLL:n Risto Sulkava.</p>

16.4.2013

Ympäristöjärjestö WWF tyrmää maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun metsätuholain, jonka tavoitteena on estää muun muassa sieni- ja hyönteistuhoja rajoittamalla sitä, kuinka paljon metsässä saa olla kaadettuja puita.

11.4.2013

<p>MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola kiittelee runsaasti kritiikkiä saaneen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen toimintaa. Tiirolan mukaan yhteiskuntaa ei pidä kehittää pelkästään tutkijavetoisesti.</p>

8.3.2013

”Luontoarvoista kiinnostuneilla suomalaisilla on oikeus tietää, mihin tutkimuksiin ministeriö perustaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen metsälakiesityksessä, kun arvovaltaisen asiantuntijajoukon arviointi ei kelvannut”, metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

11.2.2013

Metsien käyttö kolminkertaistuu maailmassa vuoteen 2050 mennessä, arvio ympäristöjärjestö WWF tuoreessa Living Forest -raportissaan. Paperin kulutuksen ja tuotannon arvioidaan kaksinkertaistuvan kolmessakymmenessä vuodessa.

17.10.2012

<p>Suomen johtavat ympäristöjärjestöt haluavat suojella Suonenjoella sijaitsevan Halla-ahon sekä 510 muuta arvokasta luontokohdetta.</p>

28.9.2012

<p>Metsähallitus valmistautuu siirtämään valtion metsiä suojelun piiriin. Tiedotteen mukaan alue on Lahden kaupungin kokoinen, mikä viittaa noin 15 500 hehtaariin.</p>

24.9.2012

”On erikoista, että samaan aikaan kun valtion metsille asetetaan suojelutavoitteita, niitä arvokkaita kohteita sitten hakataan ja jopa myydään”, sanoo Luonto-Liiton metsäasiantuntija Juho Kytömäki Ylen haastattelussa.

17.8.2012

<p>WWF mukaan laissa olisi pitänyt mainita muitakin metsien yli 800 uhanalaisesta lajista kuin liito-orava. Pääsihteeri Liisa Rohwederin mukaan esityksessä ei ole muutenkaan riittävästi konkreettisia metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä.</p>

25.5.2012

Euroopan komission maankäyttöä ja metsätaloutta koskeva esitys kehottaa suosimaan metsien jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden sijaan. Komissio pyrkii ehdotuksellaan suojelemaan metsiä ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

22.5.2012

Metsäaktivisti Olli Manniselle myönnettiin tiistaina Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto, joka on suurudeltaan 47 000 euroa. Hän on tehnyt runsaasti työtä muun muassa Pohjoismaiden suojelemattomien metsien ja niiden lajiston kartoittamiseksi.

16.5.2012

<p>Yhteensä 16 tutkimusryhmää ovat tutkineet viimeisen kahden vuoden aikana 3 400 kohdetta Tansaniassa. Selvityksestä toivotaan apua maan hallitukselle ja esimerkkiä muille kehitysmaille.</p>

28.3.2012

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan syitä metsien hakkuista pidättymiseen ovat metsänomistajien vanheneminen, heikko tilusrakenne sekä halu suojella metsiä.

13.2.2012

”Metsät ovat keskeisiä Maailmanpankin tavoitteille köyhyyden poistamiseksi”, sanoo Metsähallituksen Stig Johansson, joka on valittu Maailmanpankin johtavan metsäasiantuntijan virkaan.

25.1.2012

<p>Suomen metsistä on löydetty muutamassa vuodessa yli 150 uutta lajia, joista peräti 50 on tieteelle uusia. Suurin osa uusista lajeista on jäkäliä, sieniä tai kaksisiipisiä.</p>

15.12.2011

<p>Valtion talousmetsistä pitäisi saada entistä enemmän rahaa valtion kassaan. Se voi tarkoittaa lisää vanhojen metsien hakkuita.</p>

8.11.2011

Väestönkasvu ja laittomat hakkuut vaarantavat Itä-Afrikan uhanalaisen luonnon, varoittaa ympäristöjärjestö WWF. Alueen alkuperäisistä metsistä on jäljellä vain kymmenen prosenttia.

10.10.2011

<p>Amazonin sademetsän kuivuudesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 1,8 miljardia tonnia, joka on enemmän kuin intialaisten samana aikana aiheuttamat päästöt.</p>

20.9.2011

<p>Inarin Nellimin metsien hakkuurauha ei olekaan taattu. Sopijaosapuolina olleet poromiehet saattavat menettää elinkeinonsa, minkä vuoksi sopimus voi raueta.</p>

15.6.2011

<p>Metsäsopimuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen, metsien taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset arvot tasapainoisesti huomioiva lopputulos.</p>

5.6.2011

<p>Tiheä metsä sitoo hiilidioksidia tehokkaammin kuin pinta-alaltaan suuri metsä, arvioi Helsingin yliopiston ja Rockefeller-yliopiston tuore tutkimus. </p>

3.6.2011

Sademetsiä häviää hieman hitaampaan tahtiin kuin vielä kymmenen vuotta sitten, selviää tuoreesta raportista, jossa selvitettiin sademetsien katoamista Amazonin, Kongon ja Kaakkois-Aasian alueilla.

3.6.2011

<p>WWF ehdottaa, että talousmetsien annettaisiin kasvaa nykyistä pidempään ja järeämpi tukkipuu käytettäisiin pitkäaikaisiin tuotteisiin, kuten huonekaluihin ja puutaloihin.</p>

13.4.2011

<p>Lähellä sijaitsevat viheralueet ovat toiseksi tärkein peruste asuinpaikan valinnassa. Esimerkiksi Helsingissä Keskuspuisto nostaa asuntojen hintoja vielä puolentoista kilometrin päässäkin.</p>

3.2.2011

<p>Perussuomalaiset vaativat, että metsänhoitoa perusteettomasti mollaavilta järjestöiltä viedään tuet. ”Pitääkö tällainen valtion tukema sananvapaus mahdollistaa työpaikkojen menettämisen uhallakin?” kysyy varapuheenjohtaja Veli-Matti Saarakkala.</p>

2.2.2011

<p>Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö Conservation International on listannut maailman kymmenen uhanalaisinta metsää. Listan kärjessä on Indo-Burman alue Kaakkois-Aasiassa sekä Uusi-Kaledonia.</p>

1.2.2011

<p>Puun energiakäytön lisääminen vahingoittaa uuden tutkimuksen mukaan metsien hiilinieluja, arvioi tuore tutkimus. Tämä puolestaan syö jopa 80 prosenttia oletetuista päästövähennyksistä.</p>

20.1.2011

<p>"Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta metsien suojelu on tärkeää, mutta erityisen tärkeää on se, miten talousmetsiä hoidetaan", WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.</p>

4.1.2011

<p>Metsänomistajat suhtautuvat aiempaa myönteisemmin metsien suojeluun, käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksesta. </p>

13.12.2010

<p>Maailman luonnonsäätiö WWF on kehittänyt PDF-tiedoston, jota ei voi tulostaa. Tällaiset tiedostot tunnistaa luonnollisesti .wwf-päätteestä.</p>

26.10.2010

<p>Amazonin sademetsästä on löytynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 1 200 uutta kasvi- ja eläinlajia, kertoo WWF:n tuore raportti.</p>

14.10.2010

<p>”Aikaisemmin puhuttiin siitä, että olisimme osa yhtiötä, jossa valtaa käyttäisi yhtiön hallitus. Tältä osin esitys on olennaisesti parempi”, luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen sanoo.</p>

12.10.2010

<p>Libanonilaisen Hizbollah-järjestön johtaja Hassan Nasrallah kehottaa maamiehiään istuttamaan puita ja suojelemaan metsiä.</p>

11.10.2010

<p>Kymmenen vuotta kestänyt vääntö FSC-metsäsertifikaatin tuomisesta Suomeen päättyi viime viikolla, kun ympäristöjärjestöt ja metsäteollisuus pääsivät sopuun sen sisällöstä.</p>

30.9.2010

<p>Kolmen ämmän, eli maa- ja metsätalousministeriön tarpeellisuus on kuluvan vuoden aikana kyseenalaistettu useasti.</p>

30.9.2010

<p>Hallitus käsitteli keskiviikkoisessa iltakoulussaan muun muassa Metso-ohjelmaa, soiden suojelua ja uusiutuvaa energiaa sekä päätti kansallispuiston perustamisesta Sipoonkorpeen.</p>

29.9.2010

<p>Kouvolassa valittiin tiistaina kilpailijat kansainväliseen E2-puurakentamiskilpailuun. Kilpailun tavoitteena on löytää malleja laajamittaiseen teolliseen ja ilmastoystävälliseen rakentamiseen.</p>

15.9.2010

<p>Työnimellä Metti kulkeva metsäalan osaamiskeskittymä kokoaisi alan osaamista Itä-Suomen yliopiston ympärille.</p>

10.9.2010

<p>Ympäristöministeri Paula Lehtomäki selvittää, onko Metsähallituksen luontopalveluissa karsimisen varaa. Metsähallituksen luontopalvelujen rahoitusta saatetaan leikata jopa kolmella miljoonalla eurolla.</p>

8.9.2010

<p>Korkkiteollisuus on ryhtynyt taistoon viinipulloissa yleistyviä keinotekoisia korkkeja vastaan. Kumi- ja kierrekorkkeja pidetään nykyisin jopa parempina vaihtoehtoina kuin luonnonkorkkia.</p>

3.9.2010

<p>Marraskuussa pidettävät seurakuntavaalit ovat vaikuttamisen paikka: kirkkovaltuustot päättävät esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu seurakuntien omistamille 167 845 metsähehtaarille.</p>

11.8.2010

<p>Suomen luonnonsuojeluliitto ehdottaa, että pahiten kärsineiden metsien omistajat luovuttaisivat metsänsä suojelukäyttöön korvauksia vastaan.</p>

22.6.2010

<p>Suomen metsien kyky sitoa hiiltä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa, arvioi metsäntutkimuslaitos. Vuonna 2008 nettonielu oli 41,9 miljoonaa hiilidioksiditonnia.</p>

9.6.2010

<p>Metsien monimuotoisuutta <span class="aloituslihavointi"></span>turvaava Metso-ohjelma on lisännyt luonnonsuojelun suosiota maanomistajien keskuudessa, selviää tänään julkaistusta ohjelman väliarviosta.</p>

10.5.2010

<p>Metsäntutkimuslaitos Metla ilmoitti maanantaina aloittaneensa yhteistoimintamenettelyn, joka koskee yhteensä 350 henkilöä. Ainoastaan tutkijat jääväy YT-neuvottelujen ulkopuolelle.</p>

29.4.2010

<p>”Tämä on yllättävä, suuri kunnia sekä tunnustus suomalaiselle tiedeyhteisölle”, Hanski sanoo. Monimuotoisuustutkija on huolissaan metsäenergian lisäämisen vaikutuksista luontoon.</p>

22.4.2010

<p>Hallituksen tiistaina esittelemä uusiutuvan energian paketti voi olla uhka metsien kestävälle käytölle, varoittaa Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.</p>

28.1.2010

<p>Metsänomistajan oikeus päättää omien metsiensä hoidosta on yhä keskeinen kiistakapula metsälain uudistamisessa.</p>

21.1.2010

<p>Greenpeace arvioi, että maailman sademetsiä tuhotaan vauhdilla, joka vastaa yhtä jalkapallokenttää kahden sekunnin välein. Järjestö on teettänyt tuhovauhtia havainnollistavan mainosvideon.</p>

18.1.2010

<p>Maa- ja metsätalousministeriö selvittää vielä kerran, voisiko Metsähallitus jatkaa nykyisellä mallilla. ”Liikelaitosmalli on parempi kuin yksikään esitetyistä yhtiömalleista”, sanoo SLL:n puheenjohtaja Risto Sulkava.</p>

11.1.2010

<p>Maanomistajan kannattaa nyt myydä metsänsä luonnonsuojelualueeksi. Eduskunta päätti joulun alla, että tällöin välttyy veroilta.</p>

10.12.2009

<p>Metsäkadon pysäyttäminen on lähes ainoa asia, josta saadaan melko varmasti Kööpenhaminassa jonkinalainen yhteisymmärrys aikaiseksi.</p>

24.11.2009

<p>Puumarkkinoiden toimintaa halutaan parantaa lisäämällä tiedonvälitystä verkossa. Asiaa pohtineen työryhmän raportissa ehdotetaan tietopalvelua, jossa tarjotaan tuoretta ja luotettavaa hintatietoa puukaupan kaikille osapuolille.</p>

23.11.2009

<p>Tänään maanantaina TV1:ssä alkava Lopun alku-niminen kaksiosainen draamasarja kertoo Brysselissä asuvasta Nellasta, joka saa tehtäväkseen lähteä Lappiin selvittämään hakkuita.</p>

9.11.2009

<p>Sademetsät eivät saaneet toivottua suojaa Barcelonan ilmastokokouksessa. Ympäristöjärjestöjen mukaan nykymuotoinen ilmastosopimus on metsien kannalta yhtä arvokas, kuin paperi, jolle se on kirjoitettu.</p>

4.11.2009

<p>Metsien suojelun takaava pätkä hävisi kansainvälisen ilmastosopimuksen luonnoksesta lokakuussa käytyjen Bangkokin neuvottelujen viime metreillä.</p>

3.11.2009

<p>Metsähallituksesta aiotaan tehdä valtion erityisyhtiö, johon kerätään paitsi maa- ja metsätalousministeriön alainen metsätalous myös ympäristöministeriön alaiset luontopalvelut ja luonnonsuojelutoiminta.</p>

15.10.2009

<p>Toisin kuin torstaina on uutisoitu, Metsähallituksen uudistamista valmisteleva työryhmä ei ole päässyt yksimielisyyteen Metsähallituksen tulevasta organisaatiomallista.</p>

23.9.2009

<p>Indiana Jonesina tunnetuksi tullut Harrison Ford on lähtenyt kansainvälisen ympäristökampanjan johtohahmoksi. Team Earth -kampanjan ensimmäinen tavoite on metsien suojelu.</p>

25.5.2009

<p>Suomen Akatemian tänään päättyneessä Ympäristö ja oikeus -tutkimusohjelmassa selvitettiin ohjauskeinoja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.</p>

31.3.2009

<p>Valtaosa eurooppalaisista uskoo, että Euroopassa käydään kauppaa laittomalla puutavaralla. Valtaosa WWF:n ja Maan ystävien kyselyyn vastanneista haluaa tiukempaa lainsäädäntöä.</p>

19.2.2009

<p>Ympäristöjärjestöt syyttävät Metsähallitusta yli 300-vuotiaiden mäntymetsien tuhoamisesta. Luonto-Liitto, SLL ja Greenpeace ovat keränneet näytteitä männyistä, jotka on hakattu Lapista Stora Ensoa varten.</p>

30.1.2009

<p>Suomen WWF:n metsäpäällikkö Harri Karjalainen on valittu kansainvälisen WWF:n metsäohjelman päälliköksi. ”Isot haasteet odottavat”, Karjalainen sanoo.</p>

30.1.2009

<p>Luonto-Liitto aikoo aloittaa kansainvälisen kampanjan, jos Metsähallitus ei lopeta erämaametsien hakkuita Metsä-Lapissa. Järjestön mukaan kyseessä on kansainvälisen tason häpeätahra.</p>

2.10.2008

<p>Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelupäällikön Ilpo Kurosen mielestä Esko Ahon tiistaina julkaistu metsäraportti toistelee kuluneita argumentteja.</p>

6.6.2008

<p>Suomalainen Eno-ympäristöverkkokoulu aikoo istuttaa 100 000 000 puuta Suomen 100-vuotisjuhliin 2017 mennessä. Huikea määrä tarkoittaa kahta puuta jokaista Suomen itsenäisyyden minuuttia kohti.</p>

27.5.2008

<p>Kaupunkimetsäliike kerää nimiä kansanäänestyksen järjestämiseksi Helsingin metsistä. Liike muistuttaa, että metsät puhdistavat ilmaa ja virkistävät asukkaita.</p>

23.5.2008

<p>Järjestö on pettynyt Suomen yksipuoliseen metsäpolitiikkaan ja luonnonsuojelun laiminlyömiseen. ”Suojelun ja voimaperäisen talouskäytön epätasapaino on räikeä", puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo. </p>


Viite