Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Annika Ojala on vihreä feministi, joka on parhaimmillaan isojen asioiden äärellä.

Annika Ojala on vihreä feministi, joka on parhaimmillaan isojen asioiden äärellä.

Sote on jälleen yksi esimerkki siitä, että hallitus unohtaa naiset

16.5.2018

Annika Ojala

Kulunut hallituskausi on vienyt tasa-arvoa taaksepäin.

Parhaillaan hallitus runnoo sote-uudistusta läpi harmaan kiven. Asiantuntijatieto osoittaa soten osuvan rankimmin julkisen sektorin henkilöstöön, joista valtaosa on naisia.

Silti sote-uudistuksen tarkasteleminen tasa-arvon näkökulmasta on jätetty yhden hankkeen varaan. (Linkki videoon, jossa peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoo soten tasa-arvoriskeistä ja hankkeesta.) Mikä käsittämättömintä, hankkeen tulokset saadaan vasta vuonna 2020. Silloin pahimmassa tapauksessa sote-uudistus on jo käynnissä.

Sote on vain uusin esimerkki siitä, miten hallitus hylkää naiset.

 

Istuva hallitus on 20 vuoteen ensimmäinen, joka jätti kirjaamatta tasa-arvon edistämisen hallitusohjelmaan.

Se ei kokenut tarpeelliseksi eritellä ohjelmassaan keinoja tasa-arvon saavuttamiseksi, vaan tyytyi toteamaan, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia

Kun tutkijat arvioivat hallitusohjelman sukupuolivaikutuksia, sai hallitus kylmää kyytiä: tällä menolla naiset tulevat maksavat ison laskun, kehitys kohti tasa-arvoa tulee pysähtymään ja hallitus ei tule saavuttamaan tavoitteitaan.

 

Vasta kun laaja rintama järjestöjä ja 85 professoria ja erikoistutkijaa olivat vaatineet, niin hallitus julkaisi viimein tasa-arvo-ohjelman toukokuussa 2016.

Tämä, vuosi vaalien jälkeen kasaan raapustettu paperi, on suomalaisen tasa-arvopolitiikan tärkein ohjaava asiakirja.

Asiantuntijoiden mielestä ohjelma on kunnianhimoton, vaisu ja valtava pettymys.

Ohjelma puhuu universaalisti etuliitteettömästä naisesta, jonka vastakohta on ulkomaalaistaustainen nainen. Etuliitteetön nainen on miehen vastakohta, ja ulkomaalaistaustainen nainen taas syrjäytynyt äitihahmo ja avun kohde.

Ohjelma ei siis ole pelkästään rajusti toiseuttava, vaan ylläpitää myös tasa-arvon paradoksia, jonka myötä omia ongelmia ei kannata korostaa, sillä halutaan ylläpitää myyttiä Suomesta tasa-arvon mallimaana, jossa asiat ovat paremmin kuin muualla.

Kaiken lisäksi maininta sukupuolen moninaisuudesta puuttuu ohjelmasta kokonaan. Ilmeisesti se ajattelee, että sukupuolia on jo rasitteeksi asti, kokonaista kaksi kappaletta.

 

Jokaisen hallituksen tulee laatia tasa-arvoa edistävä ohjelma ja varmistaa resurssit sen toteutumiseen. Tavoitteissa tulee huomioida kansainvälisten sopimusten vaatimukset.

Suomi on sitoutunut edistämään naisten tasa-arvoa, koulutusta, terveyttä, turvallisuutta, yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa sekä mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Tämä ei ole mielipideasia.

Arvoisa hallitus, vaikka te unohditte meidät, me emme unohda mitä te olette tehneet.

Koititte rajata meidät pois ja ottaa tukemme, palkattoman työmme ja kiltteytemme itsestäänselvyytenä. Sen aika on kuitenkin ohi.

Me katsomme jo kohti uutta hallituskautta ja ihmisoikeuksien nostamista takaisin politiikan keskiöön. Nähdään ensi keväänä!

feministi-blogi  sote  tasa-arvo 

Viite