Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Oy Suomi Ab

2.10.2015

Touko Aalto

Käyttäjän Touko Aalto kuva

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) tavaramerkki on puhua Suomen valtiosta Oy Suomi Ab:na. Vaalikevään helmikuussa hän väitti tiukasti Elinkeinoelämän valtuuskunnan vaalitentissä, että Suomea voi johtaa kuin firmaa, koska yrityksen ja valtion välillä on paljon samaa: molemmilla on tulot ja menot, joiden pitää olla tasapainossa.

Pääministeri Sipilä yrittää toimia Suomen toimitusjohtajana ja se näkyy kaikessa hallituksen politiikassa. Pääministerin olisi syytä ymmärtää, että yritystaloutta voidaan tasapainottaa menoja vähentämällä, mutta aina kun valtio vähentää menojaan, se vähentää myös tulojaan. Ja toisin kun yritysten, valtion tehtävä on huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista eikä tavoitella pelkästään voittoa.

Huonoina aikoina valtio ei voi myöskään poistaa ihmisiä kansantaloudesta ja pienentää näin yrityksen lailla yksikkötyökustannuksia.

Yritysten toimenkuvaan kuuluu aina riskinotto, joka onnistuessaan tuottaa yritykselle voittoa. Valtio ei voi toimia kuitenkaan näin ja pantata kansalaisiaan jonkun riskisijoituksen takeeksi.

Mitä tulee tulojen ja menojen tasapainoon valtion osalta, valtionvelka on normaali talouspoliittinen työkalu.

Sipilänomics johtaa siihen, että valtio maksaa mieluummin siitä, että ihmiset ovat työttöminä kuin maksaisivat veroja ja olisivat työllistettynä. Myös moni muu puolue on valmis tehostamaan esimerkiksi hallintoa ja karsimaan työntekijöiden määrästä.

Mutta jos näille ihmisille ei ole uutta työtä tarjolla, kuinka heidän kortistoon laittamisensa parantaa julkisen talouden tilaa?

Hallituksen visiona näyttääkin olevan se, että julkisen talouden säästöjä haetaan sillä, että työttömyysturvaa ja sosiaalietuuksia karsitaan, jolloin työttömyydestä aiheutuvat suorat kustannukset pienentyvät.

Tällainen politiikka johtaa siihen, että kansa jakautuu yhä enemmän kahtia ja köyhyys, tuloerot sekä eriarvoisuus kasvavat. Tämä puolestaan johtaa inhimillisen kärsimyksen ohella siihen, että ihmisillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia hankkia yritysten tuotteita ja palveluita.

Kansalaisten ostovoiman heikentyminen on suoraan pois yritysten mahdollisuudesta työllistää ja investoida. Myös OECD:n raportti vuodelta 2014 toteaa hyvin selkeäsanaisesti, että tutkimusten mukaan tuloerojen kasvaminen vähentää talouskasvua.

Pienten tuloerojen maissa asuvat onnellisimmat ihmiset ja ihmisten hyvinvointi on myös yritysten etu.

Viite