Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Sotelikolle mahdollisuus?

9.12.2015

Heli Järvinen

Käyttäjän Heli Järvinen kuva

Hallitus sai aikaan sosiaali- ja terveyspalvelujen aluejaon. Se tehdään vaikeimman kautta: yksikään asiantuntija ei puoltanut 18 itsehallintoaluetta ja 15 sotealuetta.

Silti saavutettu päätös on enemmän kuin mikään puolueryhmä on saanut aikaan aiemmin. Se on myös askel eteenpäin, sillä tällä hetkellä ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen sitä, ovatko he työterveyshuollon piirissä vai eivät, ja asuvatko he kaukana keskustasta vai eivät. Pirstaloitunut malli on johtanut kilpavarusteluun ja osin hallitsemattomaan kulujen kasvuun.

Tehdyssä ratkaisussa voi nähdä paljon uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Kun palvelut avataan entistä enemmän yksityisille toimijoille, voi olla, että nämä keräävät rusinat pullasta jättäen hankalat ja kalliit toimenpiteet julkisille toimijoille, mutta ne voivat tuoda myös toivottuja säästöjä. Toisaalta maalla asuvaa ilahduttaisi edes jonkun palvelumuodon nautintaoikeus 50 kilometrin säteellä.

Kun soteen on tarkoitus liittää liikenne- ja koulutusratkaisut, pelastustoimi ja maakunta-liittojen tehtävät, voidaan puhua jo lähes läpitunkemattomasta sotelikosta. Näin laajasta tehtävästä ja sen vaatimasta aluejaosta ei pyydetty edes lausuntoja.

Kannattaa muistaa, että oikeastaan mitään ei ole päätetty ennen kuin rahoituksesta on päätetty. Aina kun on monta maksajaa, on myös jonkun etu pompotella asiakasta eteenpäin. Kun rahoitus saadaan yhtenäistettyä, yhteinen etu ajaa asiakkaan nopeasti hoitoon.

Nyt on tärkeintä huolehtia siitä, että suomalaiset pääsevät nykyistä paremmin lääkäriin ja kulut saadaan kuriin. Suurin säästömahdollisuus on sote-palvelujen ketjuttamisessa yhteen. Kun sosiaalipuoli on erotettu terveyspuolesta, asiakasta siirrellään luukulta luukulle, toimijalta toiselle. Nyt ketjusta aiotaan saada katkeamaton. Se säästää kuluja, mutta ennen kaikkea auttaa ihmistä.

Tehty ratkaisu on vasta ensimmäinen askel, josta jatketaan eteenpäin vielä kymmeniä portaita usean eri hallituksen ajan. Siksi työtä pitää jatkaa parlamentaarisesti kaikkien puolueiden yhteistyönä. Samasta syystä hallituksen kannattaa kuunnella huolella myös opposition huoli siitä, että tuleva aluejako on liian pieni ja että kulujen karkaaminen ja rahan menettäminen suurten yksityisten toimijoiden mukana ulkomaille on todellinen uhka.

Uhkista huolimatta tehty ratkaisu on nykytilanteeseen verrattuna iso askel eteenpäin. Loppuratkaisu on vain tekemistä vaille valmis.

Viite