Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

EKP:n roolia on muutettava

VIHREIDEN nuorten ja opiskelijoiden järjestö bloggaa Vihreän Langan sivuilla joka toinen viikko.

VIHREIDEN nuorten ja opiskelijoiden järjestö bloggaa Vihreän Langan sivuilla joka toinen viikko.

16.4.2014

Ozan Yanar

Eurooppaa heiluttavan talouskriisin jäljiltä talouskasvua ei olla vieläkään saatu käyntiin euroalueella. Ratkaisuksi Etelä-Euroopan valtioita uhanneeseen konkurssiin on tarjottu suurimittaista hätälainoitusta sekä tiukkaa talouskuria. Tämän kuripolitiikan seurauksena Etelä-Euroopassa, erityisesti Kreikassa kärsijäksi ovat joutuneet tavalliset kansalaiset. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko tämä ainoa vaihtoehto.

Kriisi iski peräkkäin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tähän päivään mennessä talouskasvu Yhdysvalloissa on jo lähtenyt käyntiin, kun taas Euroopassa on ollut orastavaa kasvua, jota uhataan jatkuvasti uusilla toimenpiteillä. Maanosien eroavaisuudet selittyvät osittain keskuspankeille annettujen tehtävien eroilla.

Euroopan keskuspankin ensisijainen tehtävä on pitää inflaatio vuosittain alla kahdessa prosentissa. Tämän lisäksi Euroopan keskuspankki edistää talouskasvua säätelemällä korkoja. Nykyisessä markkinatilanteessa korot on säädetty erittäin alas, jotta yritykset lainaisivat investointeja varten ja loisivat näin työllisyyttä. Korkotason säätäminen on normaaleissa olosuhteissa tehokasta toimintaa, mutta ei riittävän tehokasta eurokriisin ratkaisemiseksi.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fedillä on taas laajemmat tehtävät sisältäen inflaation torjunnan lisäksi myös työllisyystavoitteen. Näin Fed kykenee aktiivisemmin tekemään työllistävää politiikkaa esimerkiksi helpottamalla yritysten rahoituksen saantia harjoittamalla niin sanottua määrällistä elvytystä eli käytännössä ostamalla erilaisia arvopapereita luomalla uutta rahaa.

Käyttämällä tällaista instrumenttia kohtuudella Yhdysvallat on kyennyt nostamaan taloutensa kasvu-uralle. Määrällinen elvytys tulisi toki lopettaa talouskasvun käynnistyttyä kunnolla, jotta inflaatio ei nouse liian korkeaksi. Kuitenkin kasvun alkuportailla määrällinen elvytys on hyvin käyttökelpoinen työkalu. Euroalueella ei ole tällä hetkellä korkean inflaation vaaraa.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi on sanonut tekevänsä kaikkensa euron pelastamiseksi ja on luvannut markkinoille Euroopan keskuspankin voivan ostaa velkapapereita jälkimarkkinoilta. Saksan perustuslakituomioistuin on kyseenalaistanut Euroopan keskuspankin valtuudet tällaiseen toimenpiteeseen.

EKP:n mandaattiin liittyvistä keskusteluista huolimatta lupaus on rauhoittanut markkinoita ja parantanut kasvun edellytyksiä Euroopassa. On hyvä huomata, että Euroopan keskuspankki on kyennyt lausunnoillaan tekemään merkittäviä tekoja Euroopan kriisistä toipumisen hyväksi.

EKP:n uusista toimenpiteistä onkin ollut puhetta viime päivinä. Olen sitä mieltä, että nyt Euroopan keskuspankille tulee antaa yksiselitteiset mahdollisuudet toimia suoraan talouskasvun hyväksi ostamalla velkakirjoja ja arvopapereita sekä taattava työrauha toteuttaa kasvua edistäviä toimenpiteitä, joita esimerkiksi Yhdysvaltain ja Japanin keskuspankit ovat aiemmin harjoittaneet. Eurooppalaisen talouskasvun kestävä edistäminen tulee lisätä Euroopan keskuspankin tavoitteisiin inflaation hillitsemisen rinnalle.

Kirjoittaja on vihreiden eurovaaliehdokas.

Viite