Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Rohkeutta lähteä mukaan

21.10.2014

Marika Kemppainen

Käyttäjän Marika Kemppainen kuva

Minkälainen on sellaisen ihmisen arvomaailma, joka lähtee mukaan yhdistystoimintaan? Millainen arvomaailma rohkaisee lähtemään ehdolle vaaleissa?

Kannustaako ihmisiä vallanhimo vai aito halu vaikuttaa itselleen ja yleisesti tärkeisiin asioihin? Oletko koskaan miettinyt, miksi erilaisia ihmisiä toimii niin politiikassa kuin aktiiveina erilaisissa järjestöissä? Tuleeko ensimmäisenä mieleen, että valta saa ihmisen mukaan?

Kova palaute ja ihmisten arvostelu voivat nostaa korkealle riman asettua ehdoille vaaleissa. Uskon kumminkin politiikkaan lähtevän ihmisen haluavan vaikuttaa asioihin: valta ei ole tärkein asia. Pohdin monesti, kenellä on rohkeutta toimia sekä politiikassa että järjestötoiminnassa.

Usein politiikassa toimivat ihmiset mielletään tietyntyyppiseksi. Heillä oletetaan olevan tietynlaisia luonteenpiirteitä kuten: sanavalmis, luja, itsekeskeinen, julkisuushakuinen. Voiko kumminkin olla kyseessä ihminen, joka toimii politiikassa ja vaikuttamistyössä omalla tasollaan? Eihän kaikkien tarvitse olla kansanedustajia tai ministereitä.

Jollekin tärkeää vaikuttamistyötä voi olla oman asukasyhdityksen hallituksessa toiminen. Toinen voi kokea tärkeäksi toimia politiikassa oman puolueensa johdossa. Koen kumminkin tärkeäksi, että jokaisella politiikassa mukana olevalla ihmisellä on oma halu vaikuttaa sekä ajaa yleisesti kaikkien asiaa. Ei ole kenenkään etu tehdä yhden miehen tai asian politiikkaa.

Politiikka ei voi kumminkaan olla poukkoilevaa ja joka suuntaan sinkoilevaa päätöksentekoa, mitä tällä hallituskaudella on nähty. Minusta politiikon tulisi kantaa vastuu päätöksistään loppuun asti.

Jokaisen politiikassa toimivan olisi hyvä löytää oma paikkansa sekä aikansa. Kun seuraavat eduskuntavaalit puolen vuoden kuluttua on käyty, toivon eduskunnassamme olevan edustajia, jotka oikeasti ajattelevat Suomen taloutta, rakennetta sekä kansalaisia.

Meidän äänestäjien on kannettava kortemme kekoon äänestämällä eduskuntaan edustaja. Emme voi jäädä nukkuvien puolelle. Me äänestäjätkin olemme osa vaikuttamistyötä sekä politiikkaa. Meilläkin on oma osamme politiikassa vaikkei kaikkein korkeimmalla tasolla.

Minusta politiikka voi olla kovaa ja vaativaa, se voi antaa paljon tai vähän. Minusta poliitikon on vain löydettävä oma tasonsa ja paikkansa, jossa vaikuttaa. Kaikista ei tarvitse tulla poliitikkoja. Tärkeää on tehdä itselle tärkeää työtä niin yhdistyksessä, koulussa, ylioppilaskunnassa, työpaikalla kuin jonkin asian liitossakin.

Uskon monen kunnon poliitikon oppineen ja aloittaneen matalalta ennen kuin heistä on tullut ministereitä tai kansanedustajia. On myös tunnetun taustan omaavia poliitikkoja, jolloin voi olla helpompi lähteä mukaan politiikkaan.

Usein poliitikassa toimivat ihmiset ovat ihmisiä, joilla on ajatuksia, tunteita sekä samanlaisia elämänarvoja kuin kellä tahansa meistä. Yhtälailla he voivat haluta tehdä töitä arkisin kello kahdeksasta neljään, liikkua tai olla perheensä kanssa. Kumminkin aika, jonka he käyttävät politiikkaan, voi olla tärkeää.

Voisinpa lyödä vetoa, etteivät monet tee politiikkaa, jolleivat he koe sitä itselleen tärkeäksi. Sitä ei voi jaksaa tehdä pitkään, jos siihen ei koe omaa paloa.

Kannustan jokaista lukijaa miettimään, rohkenisiko lähteä mukaan politiikkaan. Voisiko sinun, minun tai jonkun muun politiikka olla esimerkiksi jonkin tietyn asian ajamista. Käytän esimerkkinä itselle tärkeää asiaa, mielenterveyttä.

Haluan ajaa politiikassa mielenterveyteen liittyviä asioita. Voin tehdä siihen liittyvää politiikkaa ja vaikuttamistyötä jossain paikallisessa mielenterveysyhdistyksessä, valtakunnallisen liiton tasolla tai vaikkapa oman kunnan mielenterveyspalveluihin vaikuttamalla. Kannustan jokaista olemaan rohkea ja etsimään itselleen tärkeitä sekä omaan arvomaailmaan liittyviä ajatuksia, joiden vuoksi vaikuttaa tai tehdä politiikkaa.

Kaikkien ei tarvitse olla kansanedustajia. Riittää, kun vaikkapa Facebookin selailun sijasta laittaa sähköpostia oman kuntansa kunnanvaltuutetulle. Rohkeutta on puhua asioista ja tehdä töitä niiden eteen. Rohkeutta on myös jättää sanomatta tai tekemättä mitään. Kumminkin en voi itse seistä selkä suorana, jos sanon jonkun asian olevan väärin tai haluan johonkin muutosta. Silloin on rohkeaa puhua asiasta, mutta myös toimia sen eteen omalla tasolla.

Rohkeaa vaikuttamistyön ja politiikan syksyä!

Viite