Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Uusi eduskunta uusii terveydenhuollon

Taisteluparit.
Kilpakumppanit. Blogisarjassa seurataan samoista paikoista taistelevien ehdokkaiden vaalitaistoa.

Kilpakumppanit. Blogisarjassa seurataan samoista paikoista taistelevien ehdokkaiden vaalitaistoa.

21.2.2011

Minna Sorsa

50–70 prosenttia kuntien menoista liittyy sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyseessä on niin iso potti, että asian on vääjäämättä kiinnostettava jokaista päättäjää.

Nykyinen järjestelmä on kantanut kortensa kekoon asiakkaiden auttamisen monimutkaistamisessa. Rahoituksen monikanavaisuus aikaansaa niin asiakkaiden kuin kustannustenkin sysäämisen eteenpäin. Vastuu katoaa.

Jokaisella ihmisellä on terveys ja mielenterveys. Terveys on resurssi. Sairaiden oikeutta apuun on horjuttanut se, ettei eri puolin Suomea olla kyetty tasa-arvoiseen auttamiseen. Asuinalue vaikuttaa paljon palvelujen saatavuuteen.

Syitä haetaan rahoituksen monikanavaisuudesta, niin vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittisessa ohjelmassa kuin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa raportissa.

Asiaa käsiteltiin Terveydenhuollon rahoituksen seminaarissa viime viikonloppuna.  Selvä viesti oli, että muutokset ovat vääjäämättömiä. Esteinä ovat kuntapäättäjät, jotka pelkäävät päätösvaltansa haihtuvan.

Paras –hankkeen vaatimukset vähintään 20 000 asukkaan sote-alueista aikaansai yhä suurempia, mutta myös monimutkaisempia hallinnollisia ratkaisuja. Valtio on antanut alueille toimintavaltuudet ja on epäselvää, oliko ohjaus riittävän vahvaa ja päämäärätietoista. Rakenteiden uudistaminen on jäämässä riittämättömäksi.

Vuodenvaihteessa Suomessa oli 336 kuntaa ja kuntien keskikoko oli 15 500 asukasta. Pienet yksiköt voivat toimia asiakaslähtöisesti siihen asti, kun henkilöresurssit venyvät.

Suomi on muutoksen kourissa, Suomen on uudistuttava ja uudistumisen tulee toteutua yhdenvertaisuuden periaattein.

Uuden eduskunnan tulee rakentaa uusi terveydenhuolto asiakkaan auttamisen peruslähtökohdista, nopeasti ja pomputtelematta. Kaikkialla Suomessa on valtion ohjauksessa rakennettava järjestelmä, josta apua saa.

Järjestelmän ohjaukseen nykyinen kuntakoko ei takaa riittäviä hartioita. Kehityksessä tarvitaan vahvaa valtion ohjausta siksi, ettei niinkutsuttaja taivealueita jäisi kuntien vapaaehtoisten kuntaliitosten ulkopuolelle. Siksi maakunta- tai sairaanhoitopiiritasoinen sote-palveluiden järjestämisen tapa on kannatettava. Maakuntataso pystyy huomioimaan alueen erityispiirteet. Kansallinen rahasto voi muodostua liian suureksi ja etäiseksi.

Olennaista on purkaa monikanavainen rahoitusjärjestelmä.

Uusi eduskunta tarvitsee osaavat ja uudet päättäjät rakenneuudistusta toteuttamaan.

Kirjoittaja on eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalla, vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän jäsen, valmis myös ministeritehtäviin.

Viite