Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Hallitusohjelma esiteltiin keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa luvattiin, että ministerit kiertävät kirjastoissa kertomassa ohjelmasta.Iiro Törmä

Hallitusohjelma esiteltiin keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa luvattiin, että ministerit kiertävät kirjastoissa kertomassa ohjelmasta.

Analyysi

Hallitusohjelma haluaa Suomen hiilineutraaliksi 15 vuodessa

3.6.2019 11.34

Sammeli Heikkinen

Antti Rinteen esittelemän hallitusohjelman tärkein kirjaus on tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Muutaman vuoden takaiseen verrattuna muutos on suuri. Esimerkiksi vuonna 2014 vihreiden – tuolloin kunnianhimoinen – tavoite oli hiilineutraali Suomi vuonna 2050.

Vihreille on hallituksessa tarjolla kolme ministerinsalkkua: ulkoministerin, ympäristö- ja ilmastoministerin sekä sisäministerin.

Vihreiden osallistumisesta Rinteen hallitukseen päättää huomenna tiistaina eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous. Sama kokous päättää myös ministeripaikkojen jaosta, sikäli kun hallitusohjelma kokoukselle maistuu.

 

Millaisia keinoja hallitusohjelmassa on päästöjen vähentämiseen?

Ilmastolakia päivitetään ja vahvistetaan. Hallitus lupaa uudistaa verotusta tukemaan ilmastotavoitteita sekä selvittää maankäyttösektorin hiilitaseen ja pyrkiä kasvattaamaan maan kokonaishiilinielua.

Metsien hakkuutasosta ei puhuta kuutio- tai hehtaaritasolla. Turpeenpoltolle ei aseteta hallitusohjelmassa takarajaa, vaan turpeen energiapoltto pyritään puolittamaan vuoteen 2030.

Vuoden 2020 elokuun kehysriihen mennessä laaditaan ”ilmastotavoitetta palveleva verotuksen tiekartta”.

Uudistus on laaja: samalla pyritään uudistamaan energiaverotus ja liikenteen verotus, edistämään kiertotaloutta ja selvittämään, miten kulutusverotus sidotaan päästöihin.

Ensimmäinen hallitusohjelmaan kirjattu toimenpide on energiaveron palautusten poistaminen teollisuudelta. Käytännössä tämä on nykyisellään tarkoittanut, että yritykset ovat voineet saada hyvitystä maksamistaan energiaveroista veronpalautuksina. Vastineeksi energiaveroa alennetaan.

Lisäksi merituulivoiman kiinteistöveroa alennetaan. Maatuulivoiman odotetaan pärjäävän markkinaehtoisesti.


Käytössä olevien
ydinvoimaloiden jatkolupiin hallitus suhtautuu myönteisesti, jos Säteilyturvakeskus puoltaa niitä.

Lentovero sidotaan koko Euroopan toimiin. Ensisijaisesti Suomi pyrkii laajentamaan päästökaupan lentoliikenteen kaikkiin päästöihin. Vaihtoehtona on lentopolttoaineveron tai lentomaksun käyttöönotto koko EU:ssa.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöjen tulee vähintään puolittua vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Liikenteen verotuksen uudistamisen lisäksi yksi keino on tukea sähköautojen latausverkon laajentamista.

Lisäksi fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana.

Metsien hakkuutasoon ohjelma ei suoraan puutu. Valtion metsien käytössä Metsähallituksen tuloutusvaatimuksessa otetaan nykyistä vahvemmin huomioon vaikutukset hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen. Metsähallitukselle määrätään nielutavoite.


Luonnonsuojelurahoitusta
kasvatetaan sadalla miljoonalla eurolla per vuosi. Metso-ohjelmaa jatketaan, siihen annetaan lisää rahaa ja sen laajentamista suoalueille selvitetään. Soidensuojelun täydennysohjelmaa jatketaan.

Hallitus myös aikoo laajentaa kansallispuistoverkostoa ja vapauttaa suojellut alueet kiinteistöverosta.

Vaelluskalojen tieltä luvataan purkaa nousuesteitä.

Kaivoslaki uudistetaan niin. Kunnille tulee muun muassa oikeus päättää kaavoituksessa, saako kunnassa harjoittaa kaivostoimintaa.

Kaivostoimintaa aiotaan alkaa verottaa malmien arvoon perustuvasti. Taso määritellään ”maltilliseksi”.

Viime eduskunta käsitteli lakia eläinten hyvinvoinnista. Nyt lakiesitystä aiotaan täydentää kirjauksella eläimen itseisarvosta.

Puun käyttö rakentamisessa aiotaan tuplata hallituskauden aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan. Hallitusohjelma lupaa, että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon kaavoituksessa, rakentamisessa ja rakennuskannan ylläpidossa. Yhdyskuntarakenteen on suosittava kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä erityisesti kaupunkiseuduilla.

EU:ssa Suomi lupaa ajaa ilmastopolitiikan päivitystä nykyistä kunnianhimoisemmaksi. Unionin on pyrittävä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ja vuodelle 2030 asetettu päästövähennystavoite on nostetettava vähintään 55 prosenttiin.

hallitusneuvottelut 
Viite