Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Hanne Salonen, Eduskunta (Flickr)

Antti Rinne
Seuraa tositarkoituksella? Antti Rinne etsii hallituskumppaneita.Hanne Salonen, Eduskunta (Flickr)

Seuraa tositarkoituksella? Antti Rinne etsii hallituskumppaneita.

Analyysi

Hallitustunnustelija Rinne käynnisti hallitusruletin – vihreiden linja löytyy tuoreista ohjelmista

26.4.2019 14.58

Sammeli Heikkinen

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) käynnisti perjantaina hallituspelin kysymyspatterilla. Rinne pyytää puolueilta vastauksia kysymyksiin ”selvittääksemme edellytykset yhteisen hallituksen muodostamiseksi”.

Paperissa on alakohtineen 26 kysymystä, joihin demarit odottavat linjausta puolueiden ohjelmapapereiden pohjalta. Lisäksi Rinteen paperissa pyydetään linjaa sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen ja sote-uudistukseen.


Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kertoo Vihreälle Langalle vihreiden saaneen hallitustunnustelijan kysymykset, mutta niistä ei vielä tehty syväluotaavaa analyysia.

Mikkonen kertoo, että tavoitteena on tehdä huomenna lauantaina vihreiden ohjelmien pohjalta vastausluonnos.

”Eduskuntaryhmä kokoontuu tänään ja katsoo sen. Jos sieltä löytyy kysymyksiä, joita meidän ohjelmissamme ei ole, pohdimme millaiset evästykset niihin annetaan.”


Vihreät on uudistanut
vuoden sisällä tärkeimmät linjauksensa ja ohjelmansa. Niiden nopean tarkastelun perusteella vihreiden linjauksista löytyy ainakin suurimpaan osaan demareiden kysymyksistä vastaukset.

Rinteen lista alkaa kysymyksiltä puolentoista asteen lämpenemisrajoitukseen ja Suomen hiilineutraaliuteen sitoutumisesta.

Puolentoista asteen politiikkaan eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuunottamatta sitoutuivat joulukuussa.

Vihreät vaatii hiilineutraalia Suomea aiemmin kuin Rinteen kysymyksissä mainittu 2035. Vihreiden tavoite on vuosi 2030. Listassa kysytään myös keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Vihreiden eduskuntavaaliohjelmissa on tiivistettynä puolueen ohjelmatyön tuloksia. Ilmastonmuutoksen hillintäkeinoina mainitaan muun muassa fossiilisten käytön lopettamisesta päättäminen, päästötön liikenne ja tiekartan laatiminen reiluun muutokseen.

Luonnon monimuotoisuuden suojelussa mahdollinen hankauspiste ovat hakkuumäärät. Vihreät haluaa rajoittaa hakkuut noin 65 miljoonaan kuutioon, siis muutaman vuoden takaiselle tasolle. Demarit taas oli vaalien alla järjestöjen kyselyssä valmis jopa kasvattamaan hakkuita.


Rinne kysyy myös
suhtautumisesta EU:n tulevaisuuteen ja Suomen EU-puheenjohtajuuteen.

Vihreiden EU-suhdetta määritellään poliittisessa tavoiteohjelmassa. Siinä korostetaan EU:ta ihmisoikeuksien, tehokkaan ilmastopolitiikan ja kehitysyhteistyön takaajana. Suomelta vihreät vaatii aktiivisuutta unionissa.

Kiinnostavaa on, miten vihreät muotoilee vastauksensa Rinteen talouskasvukysymykseen:

”Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua?”

Vihreäthän on suhtautunut positiivisesti ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden suomiin kasvunmahdollisuuksiin. Toisaalta eduskuntavaaliohjelmassa kaiken toiminnan reunaehdoksi otetaan ilmastonmuutoksen hillintä. Miten tämä suhtautuu kasvavaan talouteen?


Työmarkkinoiden kehitystä koskevaan kysymykseen löytynee suora vastaus tuoreesta talous- ja työllisyystiekartasta. Siinä vihreät hahmottelee keinonsa 100 000 uuden työpaikan luomiseen seuraavan hallituskauden aikana.

Vihreiden keinoja työllisyyden parantamiseen ovat muun muassa koulutusrahoituksen nosto ja puhtaan teknologian kehityksen tukeminen. Mikä toki sopii myös Rinteen listan kysymykseen ilmastonmuutoksen mahdollistamasta kasvusta.

Toimeentuloa koskeviin kysymyksiin vihreiden kannan paljastaa helmikuussa julkaistu perusturvamalli.

Siinä vihreät etenisi 600 euron perustuloon kahdessa vaiheessa. Alkavan hallituskauden aikana vihreät niputtaisi nykyiset perusturvaetuudet – työmarkkinatuki, perus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat – vastikkeelliseksi perusturvaksi, jota korotettaisiin 50 eurolla nykytasosta.

Lisäksi kaikille työikäisille suomalaisille maksettaisiin vastikkeetonta perustuloa 300 euroa kuukaudessa. Täyteen perustuloon siirryttäisiin seuraavalla hallituskaudella.

Rinteen kysymykseen sivistyksestä ja koulutuksesta vastaa marraskuussa hyväksytty koulutuspoliittinen ohjelma. Rinne kysyy erityisesti sitä, olisiko koko ikäluokan tarpeen suorittaa toisen asteen koulutus.

Vihreiden koulutuspolitiikassa taattu toisen asteen koulutuspaikka ja siirtyminen kohti nykyistä pidempää oppivelvollisuutta on yksi tärkeistä kohdista.


Listansa lopussa Rinne kysyy vielä mahdollisista kynnyskysymyksistä. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi Vihreälle Langalle vaalien alla, ettei puolueella vielä siinä vaiheessa ollut kynnyskysymyksiä.

”Kynnyskysymykset ja hallitusohjelmatavoitteet, silloin kun hallitusneuvotteluihin päätetään osallistua, ratkaisee valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous.”

Hallitustunnustelija Rinne odottaa puolueiden vastauksia kysymyksiinsä vapunaattona eli tiistaina.

eduskuntavaalit  hallitustunnustelut  Vihreät 
Viite