Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Käynnistyykö uraanintuotanto Suomessa? Terrafamen lupa tulossa vihreidenkin pureskeltavaksi syksyllä

3.9.2019 11.47

Sammeli Heikkinen

Suomalaisen uraanikaivoksen luvitus on tulossa hallituksen käsittelyyn lähikuukausina.

Terrafamen Sotkamon kaivoksen uraanin talteenottoluvan virkavalmistelun päätös häämöttää työ- ja elinkeinoministeriössä. Sen jälkeen lupaesitys siirtyy elinkeinoministeri Katri Kulmunille (kesk.), joka esittelee asian hallitukselle.

Vihreät on tähän saakka suhtautunut Terrafameen ja sen edeltäjään Talvivaaraan varsin kriittisesti kaivoksen ympäristöongelmien vuoksi.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mielestä lupaprosessi on ongelmallinen, sillä alkuperäisessä kaivosluvituksessa uraania ei käsitelty, vaikka sen irtoaminen kaivoksen prosessissa oli jo tiedossa.


Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergia ja polttoaineet -ryhmää vetävä teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo kertoo, että uraanin talteenottolupaesitys siirtyy ministeriöltä valtioneuvostolle syksyn aikana, mutta tarkka aika on vielä auki.

”Virkamiesvalmistelu alkaa olla loppusuoralla.”

Luvan sisällöstä tiedotetaan, kun hallitus on sen käsitetellyt.

Odotettavissa lienee lupa, joka on määräaikainen, mutta pitkäkestoinen. Heikinheimon mukaan ydinenergialain mukaiset luvat ovat yleensäkin pitkiä, vaikka kesto riippuu tapauksesta. Alle 10 vuoden lupia ei kuitenkaan ole tehty.

Ympäristöministeri Mikkonen tyytyy tässä vaiheessa kommentoimaan, että lupa-asiaa on katsottava, kun se tulee hallituksen pöydälle.

”Päätöksen tulee perustua kokonaisharkintaan, jossa huomioidaan ympäristö ja ihmisten terveys.”

Mikkosen mukaan Terrafamen uraanilupaprosessi on ongelmallinen, sillä uraania ei käsitelty alkuperäisen luvituksen yhteydessä.

Sen vuoksi hallitusohjelmassa päätettiin, että kaivoslakia uudistettaessa kehitetään myös malmin uraanipitoisuuden huomiointia ympäristövaikutuksia arvioidessa.


Terrafamen edeltäjä Talvivaara sai jo kertaalleen hallitukselta myönteisen periaatepäätöksen uraanilaitoksen käyttöön.

Lupa myönnettiin 2012 maaliskuussa. Vihreät oli tuolloin hallituksessa, mutta vastusti luvan myöntämistä. Tuolloinen puheenjohtaja ja ympäristöministeri Ville Niinistö arvosteli päätöstä.

Sittemmin korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen lähinnä Talvivaaran taloudellisen romahtamisen vuoksi. Talvivaaran uraaniprojekti hautautui konkurssiin, mutta Terrafame elvytti sen pari vuotta sitten.


Uraanintuotannon
aloittaminen Suomessa olisi historiallista, sillä maassa ei ole ollut uraanikaivoksia lukuunottamatta kahta koehanketta 1950–60-luvulla.

Terrafamen kaivoksella uraania on tosin erotettu malmista koko ajan. Metallikaivoksen prosessissa uraania irtoaa kaivoksen nestekiertoon. Sitä kautta uraania on mennyt enimmäkseen kaivoksen kipsisakka-altaille ja osin myös myytävien metallien joukossa eteenpäin.

Terrafamen kaivoksella uraanin talteenottolaitoksessa kaivoksen metalliliuoksesta saostettaisiin uraanioksidia, yellow cake -nimellä tunnettavaa puolivalmistetta. Se jalostettaisiin uraanipolttoaineeksi ulkomailla.

uraani  kaivosteollisuus  hallitus  Vihreät 
Viite