Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


3.9.2019

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mielestä lupaprosessi on ongelmallinen, sillä alkuperäisessä kaivosluvituksessa uraania ei käsitelty.

11.6.2019

Vihreät joutuu ottamaan kantaa uraanin talteenoton aloittamiseen entisellä Talvivaaran kaivoksella ehkä jo alkusyksystä.

5.12.2013

<p>Talvivaaran uraanintuotanto ei ole vielä käynnistynyt, sillä kaivosyhtiö ei ole saanut talteenotolle vielä ympäristölupaa. Sen käsittely on kesken Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Nyt siis puuttuu myös vaadittava hallituksen lupa.</p>

5.11.2012

<p>Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä nikkeliä on tuotettu kaikkiaan yii 36 000 tonnia. Jos uraania on kertynyt entiseen tahtiin, kipsisakka-altaassa on ainakin 180 tonnia uraania.</p>

26.4.2012

Talvivaaran kaivosta vastustamaan Sotkamoon hotelli Katinkultaan kokoontui torstaina parisataa ihmistä, MTV3 kertoo nettisivullaan. Katinkullassa pidettiin samaan aikaan Talvivaaran kaivosyhtiön vuosikokous.

20.4.2012

<p> Uraanipitoisuuden nousu johtuu kaivokselta karkuun päässeestä prosessiliuoksesta. Ylä-Lumijärven uraanipitoisuus on noin kolme mikrogrammaa litrassa ja siitä alaspäin laskevan Lumijoen uraanipitoisuus lähes kaksi mikrogrammaa.</p>

3.4.2012

<p>Uraaniluvan sitominen kaivoksen ympäristölupaan on looginen askel, sillä kaivoksen biokasaliuotuksessa irtoava uraani kulkee koko kaivoksen prosessin läpi.</p>

15.3.2012

<p>Uraanintuotannosta Sotkamon kaivoksellaan haaveileva Talvivaaran kaivosyhtiö kasvattaa osuuttaan Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.</p>

1.3.2012

<p>Sotkamossa Kainuussa aloitetaan Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen laaja uraanintuotanto, jos hallituksen enemmistön tahto toteutuu. Talvivaaran kaivos sai valtioneuvostolta uraaniluvan, vihreät, vasemmisto ja kaksi demaria vastustivat.</p>

28.2.2012

<p>Ensi kuussa selviää, mitä mieltä hallitus on Talvivaaran uraanintuotantohaaveista. Vaikka valtioneuvosto antaisi luvan, kaivosyhtiö tarvitsee vielä ympäristöluvan.</p>

18.1.2012

<p>Talvivaara on saanut Euroopan komissiolta hyväksynnän uraanihankkeelleen. Ratkaisevat luvat ovat vielä saamatta.</p>

9.12.2011

<p>Talvivaaran uraanilupa tulee hallituksen käsittelyyn vasta ensi vuonna. Alun perin ratkaisun piti syntyä tämän vuoden puolella.</p>

21.10.2011

<p>Talvivaaran nikkelikaivoksen laajentumishaaveet näyttävät toistaiseksi kariutuvan. Pahan jätevesiongelman kanssa painiva kaivos joutuu uuteen yvaan, jos se haluaa laajentaa toimintaansa.</p>

15.6.2011

<p><span class="aloituslihavointi"></span>Kaivosyhtiö Talvivaara haluaa tuoda uraanimalmia käsiteltäväksi Sotkamoon myös muista kaivoksista. Sotkamon kunta vastustaa suunnitelmaa.</p>

18.3.2011

Kaivosyhtiö Talvivaara allekirjoitti helmikuussa uraanin myynti- ja ostosopimuksen kanadalaisen uraanintuottajan Cameco Corporationin kanssa.

16.9.2010

<p>Talvivaaran kaivosyhtiö ajaa vauhdilla pystyyn uraanin talteenottolaitosta. Yhtiöllä on kuitenkin saamatta kaikki luvat tuotannon aloittamiselle.</p>


Viite