Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

USDA/Flickr

Tulva
Ilmastonmuutoksen etulinjassa. Kaupungit kohtaavat ilmastonmuutoksen seuraukset, mutta voivat myös vähentää päästöjä merkittävästi.USDA/Flickr

Ilmastonmuutoksen etulinjassa. Kaupungit kohtaavat ilmastonmuutoksen seuraukset, mutta voivat myös vähentää päästöjä merkittävästi.

Kaupungit voivat tehdä paljon, mutta ilmastonmuutoksen torjuminen tarvitsee valtioita

30.8.2018 8.39

Lasse Leipola

Kaupunkien ja yritysten ilmastotoimet voivat vähentää globaaleja päästöjä merkittävästi.

Tuoreen selvityksen mukaan globaalit päästöt vähenevät vuoteen 2030 mennessä jopa kahdella gigatonnilla, jos yhteensä 8 000:sta kaupunkien, alueiden tai yrityksien antamasta päästövähenyssitoumuksesta pidetään kiinni.

”Näiden sitoumusten potentiaali torjua ilmastonmuutosta on selvä, joten on tärkeää, että niiden toteutumisesta pidetään huolta”, ympäristötieteen apulaisprofessori Angel Hsu Yalen yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Neljän tutkimuslaitoksen koostamassa raportissa arvioitiin yritysten, kaupunkien ja alueiden vapaaehtoisia ilmastotoimia kahdeksassa maassa ja Euroopan unionissa.


Esimerkiksi Yhdysvalloissa
ei-valtiollisten toimijoiden antamat sitoumukset voivat kattaa noin puolet niistä päästövähennyksistä, joihin maa sitoutui Pariisin ilmastokokouksessa 2015.

Euroopassa itsenäisten ilmastotoimien toteutuminen helpottaisi ilmastonmuutoksen torjunnan urakkaa Italian päästöjen verran.

Hänen mukaansa raportti osoittaa samalla, että tällaisten toimien riittävyys on rajallista ja että niiden lisäksi tarvitaan kansallisia toimia.

”Sitoumukset tarvitsevat rahoitusta, lainsäädäntöä ja tukea.”

Vaarana on, että ilman sopivaa yhteiskunnallista ilmapiiriä annetutkin sitoumukset jäävät toteutumatta.

ilmastonmuutos  päästöt  kaupungit  kunnat  yritykset 
Viite