Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


9.8.2019

”Meillä Satakunnassa on työpaikkoja, mutta emme saa tänne ihmisiä. Se johtuu osin siitä, että liikenneyhteydet ovat heikot”, Rauman vihreiden puheenjohtaja Marianna Hanni sanoo.

30.8.2018

”Näiden sitoumusten potentiaali torjua ilmastonmuutosta on selvä, joten on tärkeää, että niiden toteutumisesta pidetään huolta”, ympäristötieteen apulaisprofessori sanoo.

19.10.2017

Vantaalla sisäilmaongelmien ratkaisu ja subjektiivisen päivähoidon rajoitusten purku ovat vihreiden ohjelmassa.

2.7.2015

Yksityisten yritysten kaikotessa Fennovoimasta kunnat voivat joutua maksamaan ydinvoimahankkeesta kalliin laskun.

13.2.2014

<p>Kuntaliitto alkaa valmistella pelisääntöjä kunnissa tapahtuvalle lobbaukselle. Kuntien päätöksentekoon yritetään vaikuttaa ennen muuta kaavoituksen ja hankintojen yhteydessä.</p>

6.2.2014

Pyöräilyn ja kävelyn yleistyminen arkiliikkumisessa voisi pienentää kuntien menoja miljoonilla. Esimerkiksi Joensuussa kaupunki ja valtio voisivat säästää joka vuosi kuusi miljoonaa euroa, jos joensuulaiset kävelisivät viidenneksen nykyistä enemmän.

30.1.2014

<p>Vihreiden keskiviikkona julkistama Pormestarimalli – avoimempaa joh&shy;tamista kuntiin -selvitys pohtii sitä, miksi pormestarimalli on toistaiseksi otettu käyttöön vain Tampereella ja Pirkkalassa.</p>

19.11.2013

<p>”Kuntiin hankitaan yhteisillä verovaroilla miljoonilla euroilla tuotteita maista, joissa tuotanto-olot voivat olla ala-arvoisia. Suurin osa kunnista ei tiedä mistä ja millaisista oloista tuotteet tulevat”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala moittii.</p>

14.11.2013

<p>Kuntataloudesta pitää hallituksen laskelmien mukaan tehostaa miljardi euroa. Se pyysi ehdotuksia kuntien tehtävien karsimisesta erityisesti sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä opetusministeriöiltä, mutta tulos näyttää jäävän laihaksi.</p>

27.9.2013

Päästöleikkauksiin sitoutuneiden niin sanottujen Hinku-kuntien johtajat ovat olleet tyytyväisiä hankkeeseen osallistumeen. Yhteensä 14 kuntaa aikoo leikata päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2007.

30.5.2013

<p>Oikeusministeriö avaa lähipäivinä Kuntalaisaloite.fi-palvelun, jossa kuntalaiset voivat kerätä nimiä aloitteidensa taakse. Palvelu tulee rinnakkaissivustoksi suositulle Kansalaisaloite.fi-palvelulle.</p>

25.3.2013

<p>Tuoreen tutkimuksen mukaan mitä vähemmän kilpailu valtuustopaikoista kiristyy, sitä todennäköisemmin valtuutettu äänestää kuntaliitoksen puolesta. Eli valtuutetut pyrkivät välttämään kilpailua valtuustopaikoistaan.</p>

5.3.2013

<p>Metropolialueen kuntajakoa selvittänyt työryhmä esittää, että alueelle muodostetaan neljä kuntaa, joista yhden muodostaisi Helsinki ja Sipoo, toisen Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi, kolmannen Vantaa, Kerava ja Tuusulan eteläosa ja neljännen Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen sekä Tuusulan pohjoisosa.</p>

19.10.2012

<p>Selvästi suurin osa Vihreän Langan kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä tuomitsee poliittiset virkanimitykset ja luottamushenkilöiden kaksoisroolin.</p>

19.10.2012

<p>Vihreä Lanka näytti kyselyn kutsusähköposteineen, kyselylomakkeineen ja tuloksineen etukäteen Taloustutkimus oy:n tutkimusjohtaja Juho Rahkoselle. Rahkonen arvioi, että kysely vaikuttaa pätevältä. </p>

19.10.2012

<p>Vihreän Langan tutkimukseen vastanneista valtuutetuista 36 prosenttia sanoo kuntansa päätöksentekoon vaikuttavan epäterveen ja salaisen hyvä veli -verkoston. Kun kysyttiin, mitkä puolueet antavat epäterveiden verkostojen vaikuttaa toimintaansa, kokoomus nimettiin kaikkein useimmin, keskusta toiseksi useiten.</p>

18.9.2012

Jos kuntalaisten halutaan pääsevän aidosti vaikuttamaan omaa lähiympäristöään ja palvelujaan koskeviin asioihin, on asukkaiden päästävä mukaan kuntien suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiin.

4.9.2012

<p>Vihreän vision mukaan suuret asiat saadaan kuntayhtymistä valtuustojen päätettäviksi ja arjen lähipalveluista päätetään nykyistä lähempänä, paikallisessa päätöksenteossa.</p>

30.5.2012

Hallitus on luopumassa tavoitteestaan vähentää kuntien määrä noin sataan. Ylen mukaan kuntia olisi hallituskauden loppuessa vuonna 2015 noin 150 eli hieman alle puolet nykyisestä.

23.2.2012

<p> Tutkimustietoa kuntauudistuksen tueksi on yllättävän vähän. Kuntaliitosten asiantuntijat ovat skeptisiä sen suhteen, että kuntaliitosten hyödyt tai haitat olisivat mitattavissa.</p>

8.2.2012

<p>Kuntauudistustyöryhmä ehdottaa kuntien määrän vähentämistä 70:een. Työryhmän raportti luovutettiin keskiviikkona kuntaministeri Henna Virkkuselle. Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi tyrmäsi esityksen tuoreeltaan.</p>

24.10.2011

<p>Ville Niinistö asetteli viikonloppuna vihreiden askelmerkkejä ensi vuoden kuntavaaleihin. Tuoreen jäsenkyselyn perusteella tärkeimpiä teemoja kuntavaaleissa ovat terveyspalvelut, joukkoliikenne ja ympäristö.</p>

22.8.2011

<p>Puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi lauantaina järjestetyillä Vihreiden kuntapäivillä Jyväskylässä, että demokratia näivettyy, jos ajatellaan vain suuruuden tuomia säästöjä. </p>

11.8.2011

<p>Suomen kuuden <span class="aloituslihavointi"></span>suurimman kaupungin kaupunginjohtajat antoivat eilen keskiviikkona yhteisen ilmastokannanoton kokouksessaan Helsingin Vanhalla Raatihuoneella. </p>

3.8.2011

<p>Sekä kuntalaiset että kunnanvaltuutetut kannattavat ihmisten omatoimisuuden lisäämistä kunnan palvelujen käytössä ja lähiomaisten hoitamisessa, selviää tuoreesta Kansalaismielipide ja kunnat- tutkimuksesta.</p>

27.6.2011

<p>Kuntaliitto suhtautuu penseästi Euroopan unionin valmisteilla olevaan energiatehokkuusdirektiiviin. Uudistus aiheuttaisi kunnille satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset vuosittain.</p>

8.6.2011

<p>Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää ryhmän puheenjohtajaa Olli-Poika Parviaista osaamisen, elinkeinojen, sivistyksen ja elämänlaadun apulaispormestariksi.</p>

7.6.2011

<p>Mielenterveysseuran puheenjohtaja Pentti Arajärvi paheksuu niitä kuntia, jotka pakottavat alaikäiset lapset osaksi vastuuseen perheensä toimeentulosta.</p>

6.6.2011

<p>Kunnat kiinnittävät ruokapalveluiden hankinnoissa vain vähän huomiota ruuan terveellisyyteen. THL:n selvityksen mukaan tärkeämpiä kriteerejä ovat muun muassa hinta, maku sekä soveltuvuus suurkeittiökäyttöön.</p>

1.6.2011

Kunnat tulkitsevat maankäyttö- ja rakennuslakia väljästi. Kuntalaisten on usein mahdotonta vaikuttaa kaavoitukseen ilman valituskierrettä. Rakennusliikkeiden ja elinkeinoelämän valta korostuu pienissä kunnissa, koska yritysten vaikutus kuntatalouteen on merkittävä.

13.4.2011

<p>Lähellä sijaitsevat viheralueet ovat toiseksi tärkein peruste asuinpaikan valinnassa. Esimerkiksi Helsingissä Keskuspuisto nostaa asuntojen hintoja vielä puolentoista kilometrin päässäkin.</p>

14.2.2011

<p>Työntekijäjärjestöt ovat hylänneet työnantajien uusimman ehdotuksen, joka olisi tuonut 0,9 prosentin yleiskorotuksen toukokuussa ja 0,9 paikallisen erän syyskuussa.</p>

8.2.2011

<p>Työntekijäjärjestöt ovat hylänneet Kuntatyönantajien esityksen 1,5 prosentin palkankorotuksista. Kunta-alan sopimus koskee noin puolta miljoonaa kuntien ja kaupunkien työntekijää.</p>

4.2.2011

<p>Kuntia on Suomessa 336, mutta montako niitä tarvitaan? Kysymys kuntien tulevaisuudesta nousee jälleen vaalikeväänä esiin, joten Vihreä Lanka selvitti, miltä näyttää sadan kunnan Suomi.</p>

4.11.2010

<p>Helsingin, Sipoon ja Vantaan vihreiden yhteisessä suunnitelmassa Sipoonkorven kansallispuisto toteutetaan laajimmalla mahdollisella rajauksella.</p>

21.10.2010

<p>Helsingin kaupungin budjetista päästiin tänä vuonna sopuun helpommin kuin vuosi sitten, koska puolueet eivät halua suututtaa mahdollisia äänestäjiään eduskuntavaalien alla.</p>

21.10.2010

<p>Kotouttamisesta kunnille maksettavia korvauksia ei ole juurikaan tarkistettu sitten vuoden 1993. Nyt niihin on tulossa merkittävä korotus.</p>

21.10.2010

<p>Vihreiden ja kokoomuksen välit ovat tulehtuneet Espoossa. Syynä on Espoon kaupungin liiketoimintajohtajan paikka, joka poliittisen sopimuksen perusteella kuuluu vihreille.</p>

12.10.2010

<p>Pääkaupunkiseutu on kasvanut liian suureksi perinteiselle kuntapolitiikalle, väittää ajatushautomo Demoksen tänään julkaisema Metropolin hyvinvointi -julkaisu.</p>

6.10.2010

<p>Viidessä niin sanottuun Hinku-hankkeeseen osallistuneessa kunnassa on tehty jo 70 erilaista toimenpidettä ja lisää on suunnitteilla. Kuntien tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuosina 2007–2030.</p>

23.9.2010

<p>Kuntien tietotekniikkajärjestelmät halutaan panna vauhdilla uusiksi, mutta vaarana on, että uudistuksiin käytetyt rahat päätyvät vain muutaman suuryrityksen taskuun.</p>

12.8.2010

<p>Talouskriisistä huolimatta kuntataloudessa näkyy vaihteeksi valoa tunnelin päässä. Iso osa kunnista voi selvitä talouskriisistä säikähdyksellä.</p>

21.1.2010

<p>Kunnat tukevat taantumasta välittämättä lentoliikennettä avokätisesti. Enontekiön kunnanhallitus päätti maanantaina tarjota kuntalaisille ilmaisia Helsingin-lentoja.</p>

28.10.2009

<p>Ympäristöystävällisten hankintojen suurimpia esteitä ovat tiedon puute ja kriteerien epäselvyys. Lisäksi vain noin kolmanneksella kuntien hankintayksiköistä on käytössään ympäristöstrategia.</p>

11.9.2009

<p>Vantaan kaupunki vähentää hiilidioksidipäästöjään ensi vuodesta lähtien viisi prosenttia vuodessa. Ainoastaan perussuomalaiset jättivät sopimuksen allekirjoittamatta.</p>

7.9.2009

<p>Lahden tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta haluavat talousarviossaan karsia ilmasto-ohjelmalle tarkoitettuja varoja.</p>

14.8.2009

<p>Kuntapäättäjiä ei käy kateeksi. Kuntien tulot romahtavat, menot paisuvat, eikä ihmisillä ole töitä. Ja tämä vuosi on vielä kohtalaisen hyvä.</p>

12.8.2009

<p>Hallitus ei uskalla tehdä aktiivista työllistämispolitiikkaa, koska erityisesti kokoomus kärsii "tempputyöllistämistraumasta", arvioi sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen.</p>

4.8.2009

<p>Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen pelkää, että joillain aloilla työntekijäjärjestöt estävät lomarahojen vaihtamisen vapaaseen, mikä johtaa kunnissa pakkolomautuksiin.</p>

27.5.2009

<p>Espoon vihreät haluavat kaupungin johtoon valtuustosta valittavan pormestarin. ”Asukkaiden tahdon pitää näkyä kaupungin ylimmän johdon nimityksissä”, sanoo Jyrki Kasvi.</p>

12.5.2009

<p>Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta on valittu kolmen vuoden kaudelle kuntien kansainvälisen ympäristöjärjestön ICLEI:n hallitukseen.</p>

24.4.2009

<p>Syyskuussa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä sähköisen äänestyksen ongelmien takia järjestettävät uusintavaalit tuovat todennäköisesti henkilövaihdoksia valtuustoihin.</p>

30.3.2009

<p>Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on valittu kansainvälisen kestäviä hankintoja edistävän kampanjan puheenjohtajaksi. Hän toivoo, että hankintojen ilmastovaikutukset ymmärrettäisiin paremmin.</p>

27.3.2009

<p>Vihreät haluavat valtuustostrategiaan joukkoliikenteen lippujen hintojen puolittamisen, Kivinokan ja Vartiosaaren muuttamisen luonnonsuojelualueiksi ja parkkipaikkojen hinnan eriyttämisen asunto-osakkeiden hinnoista.</p>

18.3.2009

<p>Hämeenkadun alle suunniteltu parkkiluola, eli Hämpin parkki jakaa vihreitä Tampereella. Tampereen vihreiden nuorten hallituksen jäsen Heikki Sairanen ei koe Hämpin parkin sopivan yhteen vihreän ideologian kanssa.</p>

22.1.2009

<p>Suurin taistelu käytiin vihreiden ainoasta kaupunginhallituspaikasta. Suurella äänimäärällä valtuustoon päässeen Leena Kuhan mukaan paikka olisi kuulunut hänelle.</p>

20.1.2009

<p>Demareina Nurmijärven kunnanvaltuustoon valitut Päivi ja Timo Meros ovat siirtyneet vihreisiin. Päivi Meros sai kuntavaaleissa demariehdokkaista eniten ääniä, mutta hänet jätettiin ilman luottamuspaikkaa.</p>

19.1.2009

<p>Vaalituloksen perusteella Pirkkalan pormestarin pesti on kokoomuksen, mutta valtuustolle se ei ehkä kelpaa. Muut ryhmät perustivat luottamuspaikkajakoa varten ryhmän, jolla on enemmistö.</p>

14.1.2009

<p>Tampereen kaupunginvaltuuston kokous valitsi keskiviikkona puheenjohtajakseen vihreiden Irene Roivaisen. Kaupungin pormestarina jatkaa kokoomuksen Timo P. Nieminen. Roivainen oli vihreiden ehdokas pormestariksi.</p>

17.12.2008

<p>Sunnuntaina loppuun saatujen ryhmien välisten neuvottelujen tuloksena Perttu Pesästä on tulossa osaamis- ja elinkeinopalvelujen sekä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen apulaispormestari.</p>

17.12.2008

<p>Vihreiden vaalivoitto näkyy luottamuspaikkajaossa myös Varsinais-Suomessa. Turussa vihreille on tulossa kolmen lautakunnan puheenjohtajuudet.</p>

3.12.2008

<p>Espoon vihreät valitsivat eilen tiistaina Nina Knaapilan valtuustoryhmänsä puheenjohtajaksi. Knaapilan mukaan vihreiden suurin haaste on varmistaa, että ilmastonmuutos huomioidaan vaikeassakin taloustilanteessa.</p>

14.11.2008

<p>Kuntaliitoksissa kunnan- tai kaupunginjohtajan palkka nousee. Mitä isompi kunta, sen paremmin palkattu johtaja. Ison kaupungin johtaja päihittää palkassa jopa osan ministereistä.</p>

10.11.2008

<p>Vaalit ovat ohi, mutta taistelu poliittisen vallan jaosta kunnissa on vasta alussa. Vihreät havittelevat puheenjohtajan paikkoja Espoossa ja Helsingissä.</p>

20.10.2008

<p>Vaalitentit ovat ratkaisevassa asemassa viimeisellä kampanjaviikolla. Puoluesihteeri Panu Laturi luottaa siihen, että hyvä kampanja nostaa vihreät neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.</p>

16.10.2008

<p>Kuntavaaliehdokkaat kannattavat päätoimisten eläinsuojelulääkärien palkkaamista ja eläinten hyvinvoinnin huomioimista kuntien hankinnoissa. Kasvisruoka sen sijaan jakoi eläinjärjestöjen vaalikyselyssä mielipiteitä.</p>

15.10.2008

<p>Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Jos ehdokas on vielä hukassa, kannattaa käydä kokeilemassa vaalikoneita.</p>

10.10.2008

<p>Nokian vesikriisi on hädin tuskin ohi, kun toinen on jo tulossa. Tulevalla valtuustokaudella ratkaistaan Pirkanmaalle suunnitellun 14 kunnan keskusvedenpuhdistamon kohtalo.</p>

10.10.2008

<p>Vihreiden ilmastoreformin mukaan jokaiseen Suomen kuntaan on saatava ilmasto-ohjelma ja kuntien tulee pyrkiä vähentämään energiankulutustaan vähintään prosentin vuodessa.</p>

3.10.2008

<p>Lahdessa vanhustenhoitoon pitää panna enemmän rahaa, ja ne rahat saadaan vähentämällä turhaa kulutusta. Näin sanoo Lahden vihreiden kuntavaaliehdokas, eläkkeellä oleva levyseppä ja hitsaaja Viktor Günninen, 64.</p>

26.9.2008

<p>Maakuntien ykköslehdet tienaavat tekemällä vaalikoneistaan maksullisia ehdokkaille. Kai Kuokkanen Lahden vihreistä valittaa, että maksullisuus asettaa ehdokkaat epätasa-arvoiseen asemaan.</p>

26.9.2008

<p>Sipoossa pohditaan kunnallisvaalien alla, miltä kunnan tulevaisuus näyttää ilman sen lounaisosaa. Julia Möllerin mielestä oli Helsingiltä törkeä temppu vaatia osa Sipoosta itselleen.</p>

18.9.2008

<p>Tuhannen auton parkkipaikka jakaa paikallisten vihreiden mielipiteet. Kannattajien mielestä sillä saadaan tukkoinen keskusta siistittyä autoista. Vastustajien mukaan keino on väärä.</p>

12.9.2008

<p>Vihreät taistelee taas vasemmistoliiton kanssa kaupungin kolmanneksi suurimman puolueen asemasta. Viime vaaleissa vihreät voitti vain parilla sadalla äänellä.</p>

5.9.2008

<p>Kotikunnan vaihtamisrajoitukset syrjivät vammaisia. Laki estää vaikeavammaista äänestämästä asuinpaikkakunnallaan, jos tämä muuttaa toisen kunnan palvelutaloon. </p>

22.8.2008

<p>Siilinjärvellä tärkeimmäksi vaaliteemaksi nousee kunnan säilyminen itsenäisenä. Kuopio haluaa, että Siilinjärvi liitetään siihen, mutta siilinjärveläiset ovat eri mieltä.</p>

15.8.2008

<p>Tänä syksynä Suomen ainoa pormestarikaupunki, Tampere, saa uuden johtajan. Vihreistä ehdolla on Irene Roivainen, joka esitteli kotikaupunkinsa Vihreälle Langalle pyörän selästä.</p>

15.8.2008

<p>Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä tulee kuumin vaaliteema Vantaalla, ennustaa vihreiden ensikertalainen kunnallisvaaliehdokas, lastentarhanopettaja Mikko Mäkelä.</p>

8.8.2008

<p>Vihreillä on ennätysmäärä kuntavaaliehdokkaita. Nyt he opettelevat johtajan elkeitä ja lukevat Sodankäynnin taitoa. "Tärkeintä on valmistautua hyvin", sanoo kampanjapäällikkö Ville Tuominen.</p>

30.5.2008

<p>Tietokirjailija Osmo Soininvaara lähtee vihreiden ehdokkaaksi syksyn kunnallisvaaleihin. Soininvaara asettuu ehdolle kotikaupungissaan Helsingissä.</p>

16.5.2008

<p>Kunta kaitsee ja hoitaa meidät kehdosta hautaan, joten luulisi, että meitä kiinnostaa vaikuttaa sen tekemiin ratkaisuihin ja siihen, kuka ratkaisut tekee. Muttei kiinnosta.</p>

15.5.2008

<p>Vihreä Lanka selvitti, miten vihreille käy kunnallisvaaleissa. Ainakaan viime vaaleihin verrattavaa katastrofia ei ole luvassa.</p>

9.5.2008

<p> Reilun kaupan edistämisyhdistys julisti tänään Tampereen reilun kaupan kaupungiksi. Tampere oli hakijoista ensimmäinen, joka saavutti arvonimeen vaaditut kriteerit. </p>

9.5.2008

<p>Alueesta riippuen kuntaliitokset voivat vähentää pienpuolueiden valtaa. Isoissa kunnissa yhteen valtuustopaikkaan vaaditaan entistä enemmän ääniä.</p>

7.5.2008

<p> Potilaiden tervehtymisessä on suuria eroja riippuen kunnasta ja sairaalasta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä vain noin 17 prosenttia sydäninfarktin saaneista kuoli ensimmäisen sairausvuotensa aikana, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa yli 25 prosenttia. </p>

28.4.2008

<p> Keskusta haluaa kunnat ja kuntalaiset kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksesta. Keskustan mukaan päästöjen vähentämistä ei voi jättää yksin teollisuuden ja energiantuotannon vastuulle. </p>

25.4.2008

Uusikaupunki hakee nostetta taloudelleen liittymällä ilmastotalkoiden eturintamaan. Kaupunki pyrkii erityisesti edistämään ilmastomyönteisen teknologian kehittämistä.


Viite