Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Vaatimukset läpi. Aamulla Säätytalolla osoitettiin mieltä muun muassa opetusrahoituksen korotuksen puolesta. Hallitusohjelmassa luvattu korotus tulikin riihestä.Iiro Törmä

Vaatimukset läpi. Aamulla Säätytalolla osoitettiin mieltä muun muassa opetusrahoituksen korotuksen puolesta. Hallitusohjelmassa luvattu korotus tulikin riihestä.

Luonnonsuojelu ja opetus saivat budjettiriihessä luvatut rahat

17.9.2019 20.51

Vihreä Lanka

Luonnonsuojelu sai budjettiriihessä hallitusohjelmassa sille luvatut sata miljoonaa euroa. Myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen tuli hallitusohjelman mukainen 60 miljoonan euron korotus. Yritystukien karsiminen jäi dieselin veroalennuksen vähentämiseen.

Hallitusohjelman mukaiset luonnonsuojelu- ja opetusrahat näyttivät olevan vaakalaudalla viime kuussa, kun ministeriöt ja valtiovarainministeriö julkistivat omat budjettiesityksensä.

Valtiovarainministeriö tarjosi omassa esityksessään vain osaa ministeriöiden vaatimista lisärahoista. Budjettiriihessä lisärahat kuitenkin irtosivat.

”Saimme kaikki isoimmat asiamme liikkeelle. Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja koulutukseen selkeät panostukset. Ympäristönsuojelussa historiallinen rahoitus luonnonsuojeluun. Köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnassa otettiin joka sektorilla askelia eteenpäin”, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeriö Maria Ohisalo sanoi Vihreälle Langalle.


Tärkein luonnonsuojelurahan
käyttökohde on kymmenvuotinen elinympäristöjen toimintaohjelma, ympäristöministeriö tiedotti tiistaina. Sillä pitäisi pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2030 mennessä.

”Suojelemme valtakunnallisesti arvokkaita suoalueita ja ennallistamme soita ja perinneympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja, metsälaitumia ja hakamaita, mikä mahdollistaa rikkaan lajiston paluun. Lisäksi kunnostamme lintuvesiä ja -kosteikkoja”, ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) kommentoi tiedotteessa.

Lisärahoituksella jatketaan myös Etelä-Suomen metsien Metso-suojeluohjelmaa ja palkataan lisää henkilökuntaa Suomen ympäristökeskuksiin ja Ely-keskuksiin. Myös Metsähallituksen luonnonsuojelupuoli saa lisää rahaa.

Vielä tiistaina oli epäselvää, miten paljon luonnonsuojeluun ensi vuonna tulevasta sadasta miljoonasta eurosta on niin sanottua pysyvää budjettirahoitusta ja miten paljon niin sanottua kertaluonteista rahaa.

Vihreän Langan saamien tietojen mukaan jako menisi kuitenkin suurin piirtein hallitusohjelman tavoitteen – 46 miljoonaa euroa pysyvää ja 54 miljoonaa euroa kertaluontoista – mukaan.


Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
perusrahoitusta korotetaan hallitusohjelmassa luvatulla 60 miljoonalla eurolla. Lisäksi rahoituksen indeksijäädytys puretaan, mistä tulee 67 miljoonan euron lisäpotti.

Oppivelvollisuutta jatketaan 18 vuoteen. Vihreiden tärkeä tavoite, maksuton toisen asteen koulutus, toteutuu myös. Oppivelvollisuusuudistus tulee voimaan vuonna 2021.

Myös paljon porua aiheuttanut subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaus poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään ensi vuoden elokuusta lähtien.


Ympäristölle haitallisten
tukien leikkaaminen osoittautui jälleen kerran hankalaksi. Hallitusohjelmassa luvattu vähintään sadan miljoonan euron leikkaus saavutettiin alentamalla dieselin veroetua.

Päästökauppakompensaation – jossa paljon energiaa käyttävän teollisuuden päästökauppamaksuja hyvitetään – kohtalon selvittelyä jatketaan.

Pakolaisia Suomi aikoo ottaa vastaan 850 ja kehitysyhteistyörahoitus kasvaa ensi vuonna sadalla miljoonalla tästä vuodesta.


Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo on tyytyväinen budjettiriihen tulokseen.

Parantamisen varaa Ohisalon mukaan jäi yritystukien karsimisessa. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että työ tukien karsimiseksi jatkuu tulevina vuosina.

Hallituksen ilmastokunnianhimoa on viime aikoina kritisoitu. Ohisalo muistuttaa, että hallitus joutuu päivittämään kaikki laskelmat kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, koska tavoite on paljon tiukempi kuin edellisellä hallituksella.

”Meidän pitää päivittää ihan kaikki suunnitelmat. Jos aiemmat tavoitteet ovat tähdänneet esimerkiksi 2040–50-luvulle, ne on pakko päivittää tähän 2035-tavoitteeseen. Siihen menee valitettavasti pieni hetki, mutta se työ on käynnissä.”

Ohisalon mukaan budjetissa on kaikkinensa satojen miljoonien eurojen ilmastotoimien potti, kun mukaan lasketaan esimerkiksi raidesuunnitelmat, maankäyttösektorin päästövähennykset sekä energiaremonttien vauhdittaminen kerrostaloasunnoissa.

budjetti  Vihreät  ympäristönsuojelu  koulutus 
Viite