Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

© European Union 2019 - Source : EP

Frans Timmermans ja Bas Eickhout
Kolmen tunnin hiillostus. Vihreiden Bas Eickhout (toinen oikealta) oli yksi euroedustajista, joka tivasi Frans Timmermansilta (alavasemmalla) selkeää kantaa vuoden 2030 päästövähennystavoitteeseen.© European Union 2019 - Source : EP

Kolmen tunnin hiillostus. Vihreiden Bas Eickhout (toinen oikealta) oli yksi euroedustajista, joka tivasi Frans Timmermansilta (alavasemmalla) selkeää kantaa vuoden 2030 päästövähennystavoitteeseen.

Parlamentti grillasi ilmastokomissaaria, joka korosti malttia kiireen sijaan

8.10.2019 22.17

Lasse Leipola

Ilmastokomissaariksi ehdolla oleva Frans Timmermans puhui kauniisti muttei kovin vakuuttavasti europarlamentaarikoille tiistai-iltana. Komission yhdeksi varapuheenjohtajaksi ehdolla olevan hollantilaisen Timmermansin on määrä vastata EU:n viherryttämisestä, eli niin sanotusta Green Dealista.

Tiistai-iltana Euroopan parlamentissa järjestetyssä ympäristö-, liikenne ja teollisuusvaliokuntien yhteisessä kuulemisessa Timmermans sanoi, ettei halua vielä sitoutua ajamaan 55 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Toistaiseksi unionin tavoite on ollut 40 prosenttia, mutta selvityksien mukaan jo nykyiset toimet riittävät selvästi suurempiin vähennyksiin.

Timmermans sanoi, että tulevan komission kanta on, että tavoitetta kiristetään joko 50:een tai 55:een prosenttiin. Hän sanoi, että luku tarkentuu tulevien selvitysten perusteella.

”Tavoitteen edistäminen on helpompaa, kun sen puolesta voi argumentoida tieteeseen nojautuen. Hämmästyisin, jos selvitykset osittavat, että tieteen mukainen tavoite on jotain muuta kuin vähintään 55 prosenttia”, Timmermans sanoi mutta kieltäytyi useasti lupaamasta 55 prosenttia vielä tässä vaiheessa.

”Tavoitteen kiristäminen 50 prosentista 55 prosenttiin vaatii isoja lisätoimenpiteitä eikä komissio voi sitoutua niihin selvittämättä asiaa tarkasti.”

Useat jäsenmaat ovat jo ilmaisseet tukensa 55 prosentin päästövähennyksille. Toisaalta esimerkiksi nuorten ilmastolakkoliike Fridays for Future vaatii selvästi tiukempaa tavoitetta asettaen sen 80 prosenttiin 2030 ja hiilineutraaliuteen vain viisi vuotta myöhemmin. EU on parhaillaan kaavailemassa hiilineutraaliustavoitteen asettamista vuoteen 2050.


Ilmastonmuutos nousee uudessa komissiossa ensimmäistä kertaa varapuheenjohtajatason asiaksi. Timmermans sanoikin kuulemisessa useaan otteeseen, että hänen vaikein tehtävänsä tulee olemaan koko EU-politiikan johdonmukaisuuden varmistaminen.

”Minun vastuullani on, ettei komissio tee enää ristiriitaisia toimia vaan, että kaikki toimet tukevat hiilineutraaliutta 2050, suojelevat biodiversiteettiä ja edistävät muita tavoitteita.”

Merkittäviä päästövähennyksiä tarvitaan muun muassa liikennesektorilta ja Timmermans sanoi haluavansa, että Euroopan liikennejärjestelmästä tulee maailman paras. Esimerkkinä hän mainitsi sen, että ihmiset istuisivat lentokenttien sijaan junissa.

”Ja kaikkialla Euroopassa ihmiset luottavat autoihin osana elämäänsä tai elinkeinoaan. En halua autotonta Eurooppaa, mutta haluan päästöttömiä autoja.”

Timmarmansin vastauksissa nousivat esiin myös päästökaupan laajentaminen laiva- ja lentoliikenteeseen sekä kauppapolitiikan käyttäminen ilmastopolitiikan edistämiseen.


Timmermansilta kysyttiin useaan otteeseen fossiilisten tukien poistamisesta, mutta tähänkään hän ei halunnut vielä antaa selkeää vastausta.

Sen sijaan hän korosti, että fossiilisista luopuminen pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Hän viittasi useasti muun muassa Espanjan ja Puolan alueisiin, joissa kivihiilen tuotanto on tärkeä elinkeino. Rakennemuutoksen tueksi kaavaillaan EU-rahastoa.

”On vakuutettava ihmiset, että muutos tarkoittaa muutosta parempaan. Ei ainoastaan puhtaampaa ympäristöä vaan myös parempaa työtä.”

Kuulemisessa nousi esiin myös huoli ilmastotoimien hinnasta ja vaikutuksista köyhimpiin eurooppalaisiin. Timmermans vastasi tähän esittämässä muun muassa tukea energiaremontteihin, mikä laskee sähkö- ja lämmityskuluja.

”Ja miettikää, mitä tapahtuu ilmastolle ja luonnonvaroille, jos emme tee mitään. Syntyy konflikteja ja ketkä niissä kuolevat ensimmäisinä? Köyhimmät.”

euroopan unioni  komissio  ilmastokomissaari  ilmastopolitiikka  lentoliikenne  laivaliikenne  tieliikenne  autot  päästökauppa  kauppapolitiikka  kivihiili  oikeudenmukainen siirtymä  lämmitys 
Viite