Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

flöschen / Flickr (CC-BY)

flöschen / Flickr (CC-BY)

Suuren valiokunnan puheenjohtajuus on vihreille merkittävä EU- ja ilmastopolitiikan vuoksi

26.4.2019 13.44

Jenni Leukumaavaara

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on tyytyväinen vihreiden valiokuntapuheenjohtajuuksiin.

Vihreät sai ensimmäistä kertaa johdettavakseen suuren valiokunnan, joka on yksi tärkeimpinä pidetyistä valiokunnista eduskunnassa. Lisäksi vihreät johtaa tarkastusvaliokuntaa.

”Olemme tyytyväisiä varsinkin suureen valiokuntaan. Sillä on merkittävä rooli, etenkin kun Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on kauden alussa. Ilmastopolitiikassa EU on tärkeässä roolissa”, Mikkonen sanoo.

Istuntokauden alkuvaiheessa ainoastaan suurelle valiokunnalle saattaa tulla EU-asioita hoidettavaksi. Muut valiokunnat käynnistyvät kunnolla vasta hallituksen muodostamisen jälkeen.


Valiokuntapaikat jaetaan parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. SDP otti itselleen perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan. Ulkoasiainvaliokuntaa johtaa perussuomalaiset.

Keskustalla on esimerkiksi ympäristö- sekä maa- ja metsätalousvaliokunnat, kokoomuksella puolustus- ja sivistysvaliokunnat.

Valiokunnan puheenjohtaja vaikuttaa siihen, miten ja missä järjestyksessä kansanedustajat valiokunnassa työskentelevät.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi Vihreälle Langalle edellisen eduskunnan järjestäytyessä, että valiokuntien puheenjohtajat käyttävät merkittävää valtaa siinä, keitä asiantuntijoita valiokunta kutsuu kuultaviksi ja millaisia muutospaineita hallituksen esitykseen niiden vuoksi kohdistuu.

Eduskuntaryhmät jakoivat paikat eilen torstaina. Kaikki valiokuntien puheenjohtajuudet löydät puolueittain täältä.


Vihreät sai ensimmäistä
kertaa myös valtiovarainvaliokunnan jaoston puheenjohtajuuden. Vihreät vetää asunto- ja ympäristöjaostoa, joka käytännössä linjaa ympäristövaliokunnalle kuuluvien rahojen käytöstä.

Suuren valiokunnan lisäksi vihreillä on tarkastusvaliokunnan puheenjohtajuus.

Tarkastusvaliokunta ei tee varsinaista lainsäädäntötyötä, mutta on siinä mielessä merkittävä toimija, että se voi itse määrittää agendansa. Siinä missä muut valiokunnat käsittelevät hallituksen esityksiä, tarkastusvaliokunta tekee suosituksia ja seuraa niiden toimeenpanoa.

Kun vihreiden kansanedustaja Tuija Brax oli tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2011–2015, valiokunta selvitti sisäilma-asioita ja nuorten syrjäytymistä.

Mikkonen arvelee, että sisäilma-asiat ja homeongelmat tulevat olemaan vahvasti esillä myös tällä kaudella.

Valiokuntien varapuheenjohtajapaikat vihreillä on ympäristövaliokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa.


Vihreiden eduskuntaryhmä ei ole ryhmän sisällä tehnyt vielä paikkajakoja. Kansanedustajilta on kerätty toiveita ja alustava jako sovitaan ensi viikolla, mutta lopulliset päätökset tehdään vasta hallitusneuvotteluiden jälkeen.

Ylipäätään valiokuntien kärkipaikkojen jako puolueiden kesken varmistuu vasta, kun ministerisalkkujen jako on selvinnyt.

Perinteisesti samalla puolueella ei ole saman aihepiirin ministeripaikkaa ja valiokunnan puheenjohtajuutta. Viime hallituskaudella tästä poikettiin, mutta Mikkonen arvelee perinteisemmän linjan nyt jatkuvan.

eduskunta  valiokunnat  Vihreät  euroopan unioni  ilmastopolitiikka 


Lisää aiheesta:Viite