Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

iStock

iStock

Terrafamen uraanituotanto tulee vihreiden eteen syksyllä

11.6.2019 11.18

Sammeli Heikkinen

Vihreät ovat saamassa hallituksessa eteensä kysymyksen suomalaisen uraanikaivoksen käynnistämisestä.

Säteilyturvakeskus Stuk näytti tänään tiistaina vihreää valoa entistä Talvivaaran kaivosta pyörittävän Terrafamen uraanintuotannolle. Näin Terrafamen uraanintalteenottoluvan käsittely pääsee etenemään.

Uraanin talteenotto vaatii periaateluvan valtioneuvostolta. Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioidaan, että lupa-asia voi edetä hallituksen pöydälle alkusyksystä.


Stukin mukaan uraanin talteenottolaitoksen luvan myöntämiselle ei ole säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä.

Uraanintuotantoa havitteli jo Terrafamen edeltäjä Talvivaara. Metallikaivoksen prosessissa uraania irtoaa joka tapauksessa malmista kaivoksen nestekiertoon. Sitä kautta uraania on mennyt enimmäkseen kaivoksen kipsisakka-altaille ja osin myös myytävien metallien joukossa eteenpäin.

Talteenottolaitoksessa liuoksesta saostettaisiin uraanioksidia, yellow cake -nimellä tunnettavaa puolivalmistetta. Sen jalostus uraanipolttoaineeksi tapahtuisi ulkomailla.


Terrafamen uraanintuotanto voi olla vihreille kiperä kysymys. Terrafamen edeltäjä Talvivaara sai jo kertaalleen hallitukselta periaatepäätöksen uraanilaitoksen käyttöön.

Lupa myönnettiin 2012 maaliskuussa. Vihreät oli tuolloin hallituksessa, mutta vastusti luvan myöntämistä. Tuolloinen puheenjohtaja ja ympäristöministeri Ville Niinistö arvosteli päätöstä.

Sittemmin korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen. Talvivaaran uraaniprojekti hautautui muihin vaikeuksiin ja konkurssiin, mutta Terrafame elvytti sen pari vuotta sitten.


Teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että Stukin myönteinen turvallisuusarvio on keskeinen lupaprosessissa.

Seuraavaksi ministeriö pyytää vastineen Stukin lausunnosta Terrafamelta. Lupahakemus tuli vireille syksyllä 2017, joten sitä on jo valmisteltu ja muun muassa julkiset kuulemiset on pidetty.

”Valmistelussa kiinnitetään huomioon siihen, miten jätehuolto järjestetään. Ja voimassaoloaikaan tulee kirjauksia. Vaikka talteenottolaitos on erillinen laitos, se ei ole erillään muusta kaivostoiminnasta”, Heikinheimo kertoo Vihreälle Langalle.

Heikinheimo arvioi, että lupahakemus voisi olla valmis hallituksen käsittelyyn alkusyksystä. Käsittelyaikataulu riippuu myös työ- ja elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) aikatauluista.

ydinvoima  Vihreät  energiapolitiikka  terrafame  uraani 
Viite