Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Enemmän hakemuksia. Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeudutaan viime vuosia enemmän.Sammeli Heikkinen

Enemmän hakemuksia. Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeudutaan viime vuosia enemmän.

Työkyvyttömyyseläkkeelle pyrkii aiempaa enemmän ihmisiä – ”Aktiivimalli on varmasti yksi selitys”

21.12.2018 9.09

Sammeli Heikkinen

Vuoden alusta voimassa ollut niin sanottu aktiivimalli on osaltaan kääntänyt työkyvyttömyyseläkkeelle pyrkivien määrän nousuun.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on ollut laskussa viime vuodet, mutta tänä vuonna niitä on tullut tuhansia enemmän kuin viime vuonna.

Aktiivimalli leikkaa työttömyysetuuksia, jos sen työssäkäyntiehtoja ei täytä. Jos ihmisellä on eläkehakemus käsittelyssä, aktiivimallia ei sovelleta häneen. Myöskään työkyvyttömyyseläkkeellä oleva ei joudu aktiivimallin piiriin.

Vihreä Lanka kertoi vuoden alussa, että myös lääkärin työkyvyttömäksi toteama ihminen voi joutua aktiivimallin piiriin, jos hän ei ole työkyvyttömyyseläkkeellä.


Työkyvyttömyyseläkehakemusten
lisääntyminen on havaittu Kansaneläkelaitoksessa ja työeläkeyhtiöissä.

”Hakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna noin viidestä kymmeneen prosenttia”, Kelan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskuksen päällikkö Matti Hynninen kertoo.

Hynnisen mukaan tämä tarkoittaa noin 2 000–4 000 hakemusta enemmän kuin viime vuonna.

”Erityisesti kuntoutustuen, eli määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemusten määrässä on nousua. Aktiivimalli on kuitenkin varmasti yksi selitys nousulle.”

Hynnisen mukaan muutoksen syystä ei saa tilastoista lukutietoa. Eläkehakemusten lisääntymiselle voikin olla aktiivimallin lisäksi myös muita syitä, kuten yleinen taloudellinen tilanne ja muutokset väestön ikärakenteessa.

Hakemusten lisääntyminen on kuitenkin selvä suunnanmuutos. Työkyvyttömyyseläkkeelle pyrkivien määrä on ollut laskussa viime vuodet tämän vuoden alkuun saakka.

”Näyttää siltä, että aktiivimallin aikana kuntoutustuella jatkaminen saatetaan nähdä joissain tilanteissa houkuttelevampana vaihtoehtona kuin avoimille työmarkkinoille palaaminen.”


Vaikka työkyvyttömyyseläkehakemuksia on tullut entistä enemmän, niistä on hyväksytty suurin piirtein sama osuus kuin viime vuonnakin.

Hynninen kertoo, että uusista hakemuksista hyväksytään 55 prosenttia. Mutta määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen jatkohakemuksista hyväksytään melkein kaikki. Jatkohakemuksista hylätään vain viisi prosenttia.

Hynnisen mukaan myös sairauspäivärahaa on haettu aiempaa enemmän aktiivimallin aikana. Työkyvytön ihminen hakee yleensä ensin sairauspäivärahaa ja jos töihin palaaminen ei onnistu sairauspäivärahan loppumisen jälkeen, edessä on työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen.

Aktiivimallissa työttömän työnhakijan on tehtävä kolmen kuukauden aikana 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yrittämisestä 241 euroa tai oltava viisi päivää te-toimiston työllistymistä edistävissä palveluissa. Jos nämä ehdot eivät täyty, työttömyysetuudesta leikataan pois vajaa viisi prosenttia.

aktiivimalli  työkyvyttömyyseläke 
Viite