Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Jenni Leukumaavaara

Helpottunut vetäjä. Poliittisen ohjelman uudistamista vetänyt Olli-Poika Parviainen sai pitkän työn päätökseen sunnuntaina. Jenni Leukumaavaara

Helpottunut vetäjä. Poliittisen ohjelman uudistamista vetänyt Olli-Poika Parviainen sai pitkän työn päätökseen sunnuntaina.

Vihreät löysi sovun maataloudesta mutta arkailee nuorten valtaa

17.6.2018 17.18

Jenni Leukumaavaara

Vihreät ajaa maataloustukien asteittaista vähentämistä pitkällä siirtymäajalla.

Ohjelmatyötä vetäneen vihreiden kansanedustajan Olli-Poika Parviaisen mukaan pääpaino on siinä, miten maataloutta laajemmin voitaisiin uudistaa. Ainoa tavoite ei ole tukien vähentäminen, vaikka tukien kohdentamisessa on pohtimisen ja parantamisen varaa. 

Vihreät haluaa ohjata maatalouden tuet eettiselle, kestävälle ja vähäpäästöiselle ruuantuotannolle. Maataloustukia suunnataan korvaukseksi tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen sidonnasta, ruuasta, vesiensuojelusta, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä, maisemasta ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista.

Tavoitteena on siis kehittää maataloustuotantoa niin Suomessa kuin EU:n tasollakin eläinten kannalta eettisempään ja ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpään suuntaan sekä lisätä kotimaisen kasviproteiinin tuotantoa.

Vihreät äänesti puoluekokouksessaan sunnuntaina lähi- ja luomuruuan lisäämisestä julkisissa hankinnoissa.

Maaseutu- ja erävihreitä johtavan Silja Keräsen mielestä oli tärkeää, että vaikka ohjelmassa linjattiin maataloustukien vähentämisestä, kirjattiin samalla useita keinoja, joilla maatilojen kannattavuutta voidaan parantaa ja vähentää tukiriippuvuutta.

”On tärkeää ja hienoa, että saimme aikaan kompromissin asiassa, joka voisi meitä jakaa”, Keränen sanoo.

Maatalous oli jo ennalta aihe, joka tiedettiin hankalaksi. Osa vihreistä haluaisi ajaa tukia alas ripeästikin.

Ensimmäisten tukivähennysten joukossa olisivat esimerkiksi turkistarhaustuet. Maatalouspoliittiset kannat tarkentuvat syksyllä, jolloin vihreiltä tulee maatalouspoliittinen ohjelmapaperi.


Vihreiden sunnuntaina hyväksymä poliittinen ohjelma on päänuoteiltaan hyvin tunnistettava vihreä ohjelma. Pääteemoja ovat maailman paras koulutus, sosiaaliturvan kokonaisuudistus sekä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan saaminen uudelle, kunnianhimoiselle tasolle. 

”Ohjelma on myös erittäin vahva tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja feminismin puolustuspaperi. Tällaisina aikoina sellaista mielestämme tarvitaan”, Parviainen sanoo.

Vihreiden sisällä on erilaisia näkemyksiä maatalouspolitiikan lisäksi esimerkiksi verotuksesta ja ydinvoimasta. Näistä salissa äänestettiinkin.  

Puoluekokous otti kannakseen, että puolue alkaa kannattaa maan arvon huomiointia kiinteistöverossa. Vihreät myös selvittää kiinteistöveron progressiivisuuden mahdollisuutta. 

Ydinvoiman osalta puoluekokous linjasi, että nykyisenlaisia ongelmallisia ydinvoimahankkeita ei tarvita, eikä uudelle ydinvoimalle ole tarvetta. Puolueen puheenjohtaja Touko Aalto ja Parviainen olivat haluttomia linjaamaan tarkemmin puolueen kantoja mahdolliseen Loviisan lisäydinvoiman rakentamiseen.


Poliittinen ohjelma ottaa
voimakkaasti kantaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, vahvan ja riippumattoman ympäristöhallinnon ja ympäristöjärjestöjen toiminnan rahoittamisen puolesta.

Vihreiden luonto- ja ympäristölinjaukset saivat viikonlopun aikana useammankin keskustalaisen poliitikon pillastumaan.

Vihreät haluaa Suomesta kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edelläkävijän, joka sijoittaa julkisia varoja kestäviin, eettisiin ja ilmastoystävällisiin kohteisiin. Puolue haluaa nostaa Suomen antaman ilmastorahoituksen vastaamaan Suomen osuutta Pariisin sopimuksen ilmastorahoitusvastuusta.


Twitterissä omien tunteita
kuumensi vapaaehtoisen sterilisaation ikärajan laskeminen 25 vuoteen.

Yleinen sterilisaation alaikäraja on Suomessa 30 vuotta. Osa kokousedustajista olisi halunnut vihreiden kannaksi ikärajan laskemisen 18 vuoteen. Äänestyksessä maltillisempi kanta voitti vain kahden äänen erolla.

Linjaus tuntui monesta epäreilulta ja itsemääräämisoikeutta korostavan puolueen periaatteiden vastaiselta.

Kompromissiin puolue päätyi myös äänioikeuden alaikärajassa. Ohjelman pohjapaperissa äänestysoikeus haluttiin laajentaa 15-vuotiaille. Lopulta päädyttiin 16 vuoden ikärajaan, joka on jo aiemmin ollut vihreiden linjaus.

”Lopullinen linjaus on alkuperäistä maltillisempi, mutta näinkin se olisi merkittävä askel suomalaiselle demokratialle”, Parviainen sanoo.

Poliittiseen ohjelmaan kirjattiin myös esimerkiksi suostumusperustainen raiskausmääritelmä, jota vihreät on pitänyt esillä. 

Poliittinen ohjelma linjaa Vihreiden kokonaisnäkemyksen siitä, miten Suomea tulisi uudistaa seuraavalla vaalikaudella ja määrittää myös vihreiden Eurooppa-politiikan keskeiset tavoitteet.

Ohjelman tekemiseen on osallistunut koko Vihreiden jäsenistö. Siihen tuli kaikkiaan yli 1800 ehdotusta jäseniltä.

Koko poliittisen ohjelman löydät täältä.

 

Vihreät  poliittinen ohjelma  maataloustuet  itsemääräämisoikeus 
Viite