Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Maisa Juntunen ja Mikko Kiesiläinen
Debatti maataloustuista. Luomuviljelijä ja maidontuottaja Maisa Juntunen ja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen.Iiro Törmä

Debatti maataloustuista. Luomuviljelijä ja maidontuottaja Maisa Juntunen ja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen.

Mihin maataloustukia tarvitaan?

25.4.2018 13.24

Riikka Suominen

Luomuviljelijä ja maidontuottaja Maisa Juntunen sanoo, että tuet takaavat edullisen ruoan. Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläisen mielestä huoltovarmuus on ainoa syy tukea maataloutta.

Maisa Juntunen: Maataloustuet mahdollistavat ruoantuotannon Suomen eri osissa. Tuet pitävät lähellä tuotetun ruoan hinnan alhaisena kuluttajille.

Mikko Kiesiläinen: Ei ole mitään syytä, miksi ruokaa pitäisi tuottaa Suomen jokaisessa osassa. Olisi parempi, jos tuotanto keskittyisi sinne, missä se on kannattavinta. Näin muutkin toimialat toimivat.

Juntunen: Hajautettu monipuolinen ruoantuotanto mahdollistaa myös hajautetun energiantuotannon ja ympäristövaikutusten jakautumisen ympäri maata. Tuilla pitäisi parantaa ympäristön tilaa ja aktiivisten tilojen kannattavuutta.

Kiesiläinen: Maataloustukien tärkein tehtävä on huoltovarmuuden varmistaminen. Siihen tarkoitukseen nykyiset tuet ovat valtavasti ylimitoitetut. Niihin menee 2,7 miljardia euroa vuodessa. Ruotsi on luopunut kansallisista tuista. Tuottajat saavat vain EU-tuet. Siellä maataloustoiminta jatkuu.

Juntunen: Tukiriippuvuutta pitää vähentää, se on varmasti lähes kaikkien mielipide. Silloin tuottajan pitäisi saada tuotteestaan paljon korkeampi hinta. Se vaikuttaisi kuluttajahintoihin. Tälläkään hetkellä kaikilla suomalaisilla ei ole varaa ravitsevaan ruokaan.

Kiesiläinen: Maataloustuet eivät vaikuta ruoan hintaan. Ruoan hinta määräytyy pitkälti maailmanmarkkinahintojen mukaan.

Juntunen: Meidän pitäisi puhua peltojen kasvukunnosta ja sadontuottokyvystä, mikä on varsinkin Etelä-Suomessa tukipolitiikan myötä heikentynyt. Pitäisi puhua maaperän hiilensitomiskyvystä, ja sen edistämisestä. Tukia tulisi suunnata tällaisiin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin toimenpiteisiin.

Kiesiläinen: Eläinperäinen ruoan tuotanto on valtavan iso kasvihuonekaasujen lähde. Nyt Suomen tuet juuri sille ovat niin runsaat, että täältä viedään sianlihaa Kiinaan. Se on täysin järjetöntä tukipolitiikkaa.

Juntunen: Eläintuotannoilla voi olla myös positiivinen vaikutus. Nyt maidon tuotantotukea ei saa etelässä, ja maidontuotanto on keskittynyt pohjoisemmaksi. Tämä on vaikuttanut niin, että etelässä viljellään yksipuolisemmin viljaa ja vihanneksia, kun nurmea ei siellä kannata viljellä. Nurmi on oleellista maan kasvukunnon ja hiilensidontakyvyn kannalta. Etelä-Suomen pellot ovat tästä syystä köyhtyneet.

Kiesiläinen: Nurmi voidaan myös muuttaa metsäksi.

Juntunen: Niin pitkään, kun kulutamme eläinperäisiä tuotteita, pitää niitä myös tuottaa Suomessa. Niitä pitää tuottaa ympäristö ja eläinten hyvinvointi edellä. Meillä on vastuu tuottaa ruokaa ja erityisesti paljon vettä vaativia tuotteita, kuten lihaa ja maitoa myös siitä syystä, että väestöräjähdys, ilmastonmuutos ja globaali vesikriisi pahenevat maailmassa.

Kiesiläinen: Juuri nuo ovat syitä, miksi lihan ja maidon tuotantoa ei pitäisi tukea!

Juntunen: Eläimen lanta on edellytys omavaraisuuden lisäämisessä. Myös kasviperäisen ruoan kestävä tuotanto vaatii viljelykiertoon nurmikasveja. Nurmien tehokkain käyttötarkoitus on kotieläintuotanto. Laiduntavat eläimet voivat lisätä luonnon monimuotoisuutta. Tukia tulisi ohjata tähän suuntaan.

Kiesiläinen: Kasviperäisen ruoan tuotanto ei vaadi eläimiä.

Juntunen: Silloin siihen tarvitaan väkilannotteita, ja niiden tuotantoon fossiilisia polttoaineita, joista pitää pyrkiä eroon. Jos yhdyskuntalietettä voitaisiin hyödyntää viljelyssä, tilanne muuttuisi. Huoltovarmuuden vuoksikin fossiilisista luopuminen on tärkeää.

Kiesiläinen: Huoltovarmuudesta täytyy pitää kiinni. Se on tukien tärkein tehtävä. Mutta siihen riittää huomattavasti pienempi määrä tukia. Ne tuet pitäisi kohdistaa kasviperäisen ravinnon tuottamiseen.

Juntunen: On tärkeää, että kehitämme kysyntään vastaavaa hiilineutraalia maataloutta, joka takaa tuotannon kannattavuuden ja sen, että myös tuotantopanoksissa oltaisiin omavaraisia. Jos vähemmät tuet voidaan kohdistaa kestävämmin ja tilojen jatkuvuus turvaten, niin se on ihan ok. On tärkeää, että eri kokoisten tilojen on halutessaan mahdollista toimia.

Kiesiläinen: Miksi? Ei meillä ole pieniä terästehtaitakaan. Tuotannon pitää keskittyä sinne, missä se kannattaa.

Juntunen: Moni erikoiskasvitila on aika pieni ja osapäiväisyys yleistä. Myös tilojen erikoistuminen ja suoramyynti ovat mielestäni hyviä juttuja. Tilakoon kasvattaminen ei ole järkevä tavoite.

Kiesiläinen: Lopettamistukia voisi lisätä. Velkaantuneille tiloille voisi antaa tukea tuotannon lopettamisesta. Tämä mahdollistaisi poispääsyn heikosti kannattavasta toiminnasta ilman konkurssia.

Juntunen: Tuo on hyvä hyvä ajatus. Maidontuotannon vähentämistuki on mielestäni ollut hyvä juttu ja paras keino vähentää kotieläintuotannon määrää.
Viite