Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Karri Huhtanen / Creative Commons

Tampere yöllä.
Edelläkävijä. Tampere on yksi harvoista kaupungeista, joissa laaditaan omaa ilmastostrategiaa. Karri Huhtanen / Creative Commons

Edelläkävijä. Tampere on yksi harvoista kaupungeista, joissa laaditaan omaa ilmastostrategiaa.

Kunnat ratkaisevat ilmastokriisin

10.10.2008 11.24

Laura J. Rantanen

Vihreät julkaisivat tiistaina ilmastoreforminsa. Sen mukaan ilmastokriisi ratkaistaan kunnissa.

Valtioneuvoston ilmastopoliittisen neuvonantajan Oras Tynkkysen johdolla valmisteltu linjapaperi paikallisesta ilmastopolitiikasta listaa kaksitoista toimenpidettä, joita vihreät ajaa kunnissa seuraavan neljän vuoden aikana.

Reformin mukaan jokaiseen Suomen kuntaan on saatava oma tai seutukunnallinen ilmasto-ohjelma ja kuntien tulee pyrkiä vähentämään energiankulutustaan vähintään prosentin vuodessa muun muassa siirtymällä katuvalaistuksessa ja liikennevaloissa tehokkaaseen leditekniikkaan.

Vihreät haluaa myös, että kevyen liikenteen vetovoiman parantaminen asetetaan joka kunnan liikennepolitiikassa ykköstavoitteeksi.

Demos Helsinki -think tankin tutkijan Aleksi Neuvosen mukaan kunnat ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Muun muassa maankäyttö- ja hankintapolitiikalla on pitkäkestoisia ilmastovaikutuksia.

”Kunnat ovat keskeisiä ilmastotoimijoita myös siksi, että ne ovat paikallisyhteisöjä, joihin ihmiset kokevat kuuluvansa. Jos halutaan rakentaa vähähiilistä yhteiskuntaa, sen pitää konkretisoitua myös siihen omaan kylään tai kaupunkiin”, Neuvonen sanoo.

Neuvosen mukaan ihmisille pitää tarjota mahdollisuus tulla mukaan kehittämään tätä vähähiilistä yhteiskuntaa.

”Ilmastonmuutos on iso asia, joka kestää kauan. Sitä ei voi ratkaista muutamalla teknisellä muutoksella, kuten uudella joukkoliikennejärjestelmällä.”

Myös vihreiden ilmastoreformi tunnistaa paikallisen liittoutumisen tärkeyden. Reformin mukaan kunta ei voi suojella ilmastoa yksin, vaan talkoisiin tarvitaan mukaan alueen asukkaat, järjestöt ja yritykset.

Myös valtion pitää tulla vastaan, tukea kuntien ilmastotyötä ja asettaa sille tarvittavat lainsäädännölliset puitteet.

vihreät  kunnat 


Lisää aiheesta:Viite