Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suomi valmistautuu gm-viljelyyn

15.5.2008 13.57

Anna Ruohonen

Suomi valmistautuu muuntogeenisten kasvien viljelyyn. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan lakiesitystä, joka lähtee lausuntokierrokselle kesäkuussa.

Niin kutsuttu laki rinnakkaiselosta määrittelee, miten viljelyssä estetään muuntogeenisten sekä tavanomaisten kasvien ja luomukasvien sekoittuminen.

Laki esimerkiksi määrittelee peltojen suojavyöhykkeet ja kasvijäännösten käytön säännöt. Vastaava laki on jo useissa EU-maissa.

Vihreän Langan tietojen mukaan Suomessa valtio ottaa korvausvastuun tuotannon hinnan alentumisesta, jos muuntogeeniset lajikkeet leviävät tahattomasti muille pelloille. Tahallisen sekoittamisen laskun maksaa vahingon aiheuttaja.

Eduskunta käsittelee lakiesitystä syksyllä.

Suomessa muuntogeenisiä lajikkeita ei toistaiseksi viljellä – ainoa EU:ssa kaupallisesti merkittävästi viljelty muuntogeeninen kasvi on maissi, joka ei Suomessa kasva.

EU:n suurin muuntogeenisen maissin viljelijä on Espanja.

Komissio on hyväksynyt useiden muuntogeenisten kasvien käytön rehuksi. Viljeltäväksi se ei ole hyväksynyt yhtään uutta muuntogeenistä kasvia kymmeneen vuoteen.

Useat alueet esimerkiksi Britanniassa, Itävallassa ja Unkarissa ovat päättäneet, etteivät ne salli muuntogeenisten kasvien viljelyä. Komissio kuitenkin vaatii kielloille tieteelliset perustelut.
Viite