Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Viitanen olisi ollut vihrein puheenjohtaja

29.5.2008 16.06

Hanna Eriksson

Vihreä Lanka tenttasi Sdp:n puheenjohtajaehdokkaiden kannat kuumimpiin ympäristökysymyksiin. Löydät kunkin ehdokkaan vastaukset alla olevista linkeistä.

Sdp:n puheenjohtajakisan ennakkosuosikki Jutta Urpilainen hyväksyy ydinvoiman lisärakentamisen, mutta ei kannata Vuotoksen tai Kollajan tekoaltaiden rakentamista. Urpilaisen mukaan hiilidioksidipäästöt pitäisi maailmanlaajuisesti vähentää nollaan Ruotsin mallin mukaan tämän vuosisadan loppuun mennessä.

Urpilaisen kannat selviävät Vihreän Langan puheenjohtajaehdokkaille tekemästä ympäristökyselystä. Ehdokkailta kysyttiin kantoja muun muassa maatalouden ravinnepäästöjen ja Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, metsien käytöstä ja biopolttoaineista.

Ympäristömyönteisimmäksi ehdokkaaksi kyselyn perusteella nousi Pia Viitanen, joka kertoi torstain Uutispäivä Demarissa luopuvansa ehdokkuudesta. Hän olisi ollut ehdokkaista ainoa, joka selvästi vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Viitasen mukaan suojelualueita pitää lisätä Etelä-Suomessa, ja Suomen pitää vähentää päästöjään viisi prosenttia vuosittain.

Myös Tarja Filatov sai pisteitä vihreydestään. Hän muun muassa kannattaa ilmaista joukkoliikennettä kaupunkikeskuksiin.

Muuten ehdokkaiden välillä ei ole suuria eroja. Kukaan ehdokkaista ei kannata Vuotoksen tai Kollajan tekoaltaiden rakentamista, mutta Jouko Skinnarin mukaan rakentamisesta pitää vielä keskustella ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen.

Kaikki ehdokkaat pitävät energiansäästöä ja energiatehokkuuden parantamista hyvänä keinona Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ilkka Kantola tosin luottaa siihen, että energiankulutusta vähentävät kuin itsestään ilmaston lämpeneminen, väestön väheneminen ja öljyn hinnannousu.

Ehdokkaista suurin osa, eli Jouko Skinnari, Ilkka Kantola, Jutta Urpilainen, Miapetra Kumpula-Natri, Johannes Koskinen ja Erkki Tuomioja, suhtautuu myönteisesti ydinvoiman lisärakentamiseen.

”Ydinvoima ei ole kestävää energiataloutta, mutta sen lisärakentaminen on mahdollista, jos sillä nopeutetaan luopumista fossiilisista polttoaineista”, Tuomioja sanoo.

Ehdokkaista ei paljastunut kyselyssä turpeen salarakastajia. Skinnari ja Kumpula-Natri eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä siihen, että turvetta kohdellaan kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n päästöluokituksessa fossiilisen kaltaisena polttoaineena. Kumpula-Natrin mukaan turve voitaisiin tietyin edellytyksin määritellä uusiutuvaksi tai hitaasti uusiutuvaksi.

Maatalouden päästöjen vähentämiseksi lähes kaikki ehdokkaat ehdottavat ympäristötukien ehtojen kiristämistä. Viitasen ja Koskisen mukaan ympäristömääräyksiä rikkoneiden tilojen tukia pitäisi voida vähentää.
Viite