Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lopettaako kilpailutus ravintovuodon?

30.9.2011 8.59

Sammeli Heikkinen

Ympäristön kannalta olisi parasta, jos jokainen ympäristötukieuro vähentäisi kuormitusta mahdollisimman paljon. Erikoistutkija Antti Iho Maatalouden tutkimuskeskuksesta on vetänyt Nurmijärvellä pilottihanketta, jossa tätä yritettiin.

Tavoitteena oli käyttää suhteellisen pieni budjetti kipsin levittämiseen mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Ensin peltolohkoille määriteltiin ympäristöindikaattoriluku, jonka suuruus määrittyi fosforipitoisuuden, kaltevuuden ja vesistön läheisyyden mukaan. Sitten viljelijöitä pyydettiin antamaan tarjouksia siitä, millaisille pelloille ja mihin hintaan he voisivat kipsiä levittää.

Kaikkiaan tarjouksia tuli 182 hehtaarista, joista hyväksyttiin 112 kuormituksen kannalta tärkeintä. Rahaa meni 25 000 euroa.

Ihon mukaan tarjouskilpailu voisi sopia tuen suuntaamiseen tietyille selkeille päästönvähennyskeinoille. Ensin vain pitää määrittää mitkä ovat sellaisia. Jos keinot löytyvät, kilpailu voi toimia.

"Esimerkiksi silloin, jos ympäristövaikutukset vaihtelevat alueella paljon tai jos samojen toimien kustannukset vaihtelevat paljon tiloittain."


Lisää aiheesta:Viite