Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lobbausbisnes kiihtyy

17.11.2006 5.57

Laura Kosonen

Seuraavasta hallitusohjelmasta päätetään nyt. Henkilösuhteisiin perustuva lobbaus pönkittää yritysten ja suurten puolueiden valtaa.

  • Ajoitus on kaiken A ja O. Taitava lobbari kohdistaa oikean viestin oikeille henkilöille oikeaan aikaan.
  • Lähesty puolueiden hallitusohjelmia valmistelevia henkilöitä ja työryhmiä sekä avainasemassa olevia virkamiehiä. Aina parempi, jos tunnet heidät henkilökohtaisesti.
  • Muista myös ministerit ja kansanedustajat.
  • Kiteytä viestisi ja tuo se esille tapaamisessa, puhelimitse tai sähköpostitse. Tapaaminen on tehokkain keino.

Lähteet: Mikko Alkio, Jyri Järvihaavisto, Ari Heikkinen ja kaksi lobbausalalla toimivaa asiantuntijaa, jotka eivät halunneet nimeään julkaistavan.

Puolueissa rustataan täydellä tohinalla linjauksia uuteen hallitusohjelmaan, vaikka eduskuntavaalit ovat vielä neljän kuukauden päässä. Samalla kiihtyvät myös yritysten ja järjestöjen ponnistelut vaikuttaa hallitusohjelman linjauksiin, etenkin suurten puolueiden osalta. Yhä useammin lobbariksi palkataan ammattilainen.

”Hallitusohjelman suhteen on käynyt kova kuhina jo kesästä saakka. Se näkyy niin, että esimerkiksi viime kuukauden aikana postilaatikko on täyttynyt eri tahojen ehdotuksista hallitusohjelmaan”, sanoo pääministeri Matti Vanhasen talouspoliittinen neuvonantaja, keskustalainen Mikko Alkio.

Alkio puhuu lobbauksesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen erikoistuneen Eurofacts-yrityksen järjestämässä, yrityksille suunnatussa seminaarissa joulukuun alussa. Hallitusohjelma ja vaikuttaminen

-seminaarissa luvataan konkreettisia neuvoja siihen, kuinka yritykset voivat vaikuttaa tulevaan hallitusohjelmaan. Seminaarissa kuullaan, kuinka esimerkiksi varustamoala ja perheyritykset ovat onnistuneet vaikuttamaan hallitusohjelmaan. Yli viidensadan euron hintaiseen tilaisuuteen on kutsuttu suurimpien puolueiden, keskustan, demareiden ja kokoomuksen edustajat puhumaan tavoitteistaan.

Eurofactsin järjestämä kovan rahan seminaari on esimerkki lobbauksen ammattimaistumisesta Suomessa. Lobbaukseen erikoistuneiden firmojen määrä on kasvussa. ”Meille on selvästi syntymässä markkinat tälle alalle. Itse näen lobbauksen positiivisena ilmiönä siksi, että päätöksentekijät saavat mahdollisimman paljon tietoa päätöksiä varten”, Alkio perustelee suostumistaan puhujaksi seminaariin.

Erityisesti lobbaus kiihtyy esimerkiksi energia- ja liikennealoilla, joita yhteiskunta sääntelee päätöksillään,


Perinteisesti lobbauksella on ollut Suomessa huono kaiku. Valiokuntakäsittelyyn perustuva päätöksenteko lähtee ajatuksesta, että päättäjät kutsuvat tarpeelliset asiantuntijat kuultaviksi. Lobbauksessa asetelma kääntyy päälaelleen, kun yritykset ja järjestöt yrittävät itse aktiivisesti vaikuttaa päätöksentekijöihin.

Pienessä maassa lobbaus perustuu pitkälti henkilösuhteisiin. Ammattilobbarit ovat usein vähintäänkin politiikan entisiä taustavaikuttajia. Esimerkiksi Eurofacts- yrityksen osakas ja hallituksen puheenjohtaja on kokoomusnuorten entinen puheenjohtaja Anders Blom. Firman Senior Advisor Jyri Järvihaavisto on keskustalaisen kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen entinen erityisavustaja. ”Henkilösuhteet ja verkostot ovat kiistatta tärkeitä asioiden eteenpäin viemisessä”, Järvihaavisto sanoo.

Hän ei näe ongelmaa politiikan ja lobbausbisneksen limittymisessä. ”Minusta on ihan tervettä, että julkiselta sektorilta liikutaan yksityisen sektorin suuntaan ja päinvastoin.” Sekä Järvihaavisto että Alkio kiistävät myös sen, että rahalla saisi ostettua vaikutusvaltaa.

”Rahasta on hyötyä, että pystyy hankkimaan sellaista apua, joka ymmärtää asian luonteen ja löytää päätöksentekijät”, Alkio muotoilee.


Henkilösuhteisiin perustuva lobbaus kuitenkin pönkittää entisestään suurimpien puolueiden valtaa. ”Meidän kannalta on ongelmallista, ettei vihreitä juurikaan ole lobbausputiikeissa tai keskeisissä viroissa virkamiehistössä. Vihreät eivät päädy tai pääse tällaisiin tehtäviin”, toteaa vihreiden puoluesihteeri Ari Heikkinen.

Heikkinen ei myönnä, että vihreät olisivat täysin sivuraiteella kuhinassa uudesta hallitusohjelmasta. ”Kyllähän me tietysti vähän takamatkalta lähdemme monessa suhteessa. Hallitusspekulaatiot lähtevät aina siitä, että joka tapauksessa kaksi kolmesta suurimmasta puolueesta on mukana hallituksessa.” Samasta oletuksesta lähtee myös Eurofacts, jonka seminaariin on kutsuttu vain suurimpien puolueiden edustajia.

Heikkinen kuitenkin pitää hallitusohjelmaa keskeisen tärkeänä myös pienemmän puolueen kannalta. ”Mitä pienempi puolue, sitä tärkeämpää, millaisia yksityiskohtia hallitusohjelmaan kirjataan”, Heikkinen sanoo ja mainitsee esimerkkinä nykyisessä hallitusohjelmassa olevan epämääräisen maininnan ekologisesta verouudistuksesta, jonka eteen ei kuitenkaan ole tehty mitään.

Sinänsä lobbaus on Heikkisen mielestä luonnollinen osa politiikkaa, mutta hän toivoo alalle lisää avoimuutta. ”Pelkään pahoin, että lobbaussysteemi menee täysin sekaisin vaalirahoituksen kanssa.”
Viite