Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Istockphoto / René Mansi

Työ jatkuu. Yhä useampi nainen kokee, että sukupuoli näkyy tilipussissa. Istockphoto / René Mansi

Työ jatkuu. Yhä useampi nainen kokee, että sukupuoli näkyy tilipussissa.

Naiset törmäävät yhä lasikattoon työelämässä

25.11.2008 12.16

Vihreä Lanka

Yhä useampi koulutettu nainen katsoo sukupuolestaan olevan haittaa uralla etenemisessä. Vuonna 2001 naisista 26 prosenttia koki sukupuolestaan olevan haittaa palkkauksessa, nyt näin kokee jo 39 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkistamasta tasa-arvobarometristä.

”Emme voi olla muuta kun huolestuneita siitä, että koulutetut naiset kokevat jopa useammin kuin seitsemän vuotta sitten, että sukupuolesta on haittaa uralla etenemisessä”, sanoo tasa-arvoasioista vastaava valtiosihteeri Carl Haglund.

Enemmistö suomalaisista uskoo, että yritykset ja talouselämä hyötyisivät, jos johtopaikoilla olisi nykyistä enemmän naisia. Suurin osa suomalaista myös kannattaa perhevapaista koituvien työnantajakustannusten tasaamista nais- ja miesvaltaisten alojen kesken.

Miesten asemaa yhteiskunnassa pidetään edelleen parempana kuin naisten. Entistä harvempi on sitä mieltä, että miehellä on ensisijainen vastuu perheen toimeentulosta.

Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että miesten tulee osallistua nykyistä enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. Asennemuutos ei vielä näy käytännöissä: vastaajien mielestä miesten on yhä vaikeampaa pitää vanhempain- tai hoitovapaata kuin naisten.

Yksityisellä sektorilla yli puolet työntekijöistä katsoi, että miesten on vaikeaa jäädä pidemmille vanhempain- tai hoitovapaalle.
Viite