Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vieraana Tapio Laakso

21.9.2006 6.00

Tapio Laakso

Tapio Laakso

1. Miksi sinua kannattaisi äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa?

Pystyn tuomaan politiikkaan särmää ja uusia avauksia. Kummastakaan ei suomalaisessa politiikassa ole ylitarjontaa. En pelkää valtaa tai vallankäyttäjiä. Uskallus haastaa valta on uutta luovan politiikan ydin. Ennen kaikkea minua kuitenkin kannattaa äänestää ajamieni asioiden takia. Niistä muutamia löytyy seuraavasta vastauksesta.

2. Mitkä ovat TOP 3 teemaasi?

1. Perustulo

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on suunniteltu tilanteeseen, jossa kaikilla on vakituinen, kokopäiväinen työpaikka. Järjestelmä ei vastaa työttömien tai epämääräisten työsuhteiden viidakossa seikkailevan prekariaatin tarpeita.

  1. Perustulo on perusturvan muoto, joka tavoittaa myös heikoimmat.
  2. Perustulo tuo turvaa prekariaatin asemaan, koska perustulo vakauttaa toimeentuloa.
  3. Perustulo helpottaa työn vastaanottamista, koska jokainen tienattu euro kasvattaa aina käteenjääviä tuloja ilman paperin pyörittämistä.
  4. Perustulo kannustaa yrittämiseen ja uuden luomiseen, koska perustulon turvin on mahdollista panostaa hieman enemmän aikaa juuri siihen, mikä oikeasti eniten kiinnostaa.

2. Demokratiaa kaikille tasoille

Demokratia ei ole outo tai abstrakti asia vaan mahdollisuuksia olla mukana tekemässä päätöksiä, joilla on vaikutusta omaan elämään. Monet poliitikot piiloutuvat markkinoiden tai globalisaation tapaisten asioiden taakse. Asiat eivät kuitenkaan vain tapahdu vaan päätökset tehdään jossain. Päätöksenteko on demokratisoitava mahdollisimman pitkälle.

  • Lisää kansanäänestyksiä. Esimerkiksi makasiinien kohtalosta olisi pitänyt päättää kansanäänestyksellä. Jotkut sanovat, että ihmiset eivät ymmärrä EU:n perustuslain tapaisia monimutkaisia asioita. Itse en pidä poliitikkojen ymmärryskykyä yhtään parempana.
  • Korkeimpien virkamiesten viroista on tehtävä määräaikaisia. Nyt pitkäaikaisille virkamiehille kasautuu helposti liikaa valtaa. 20 vuotta samassa virassa tarkoittaa usein kokemuksen sijasta jämähtäneisyyttä.
  • EU on demokratisoitava. Suomen on ajettava europarlamentin vallan lisäämistä. Suomen omat kannat EU-kysymyksiin pitää muodostaa eduskunnan suuressa salissa, ei suuren valiokunnan suljettujen ovien takana.

3. Savupiippujen halaajat kuriin

Ympäristö on olemassa olon materiaalinen perusta. Tämän perustan tuhoaminen on lopetettava. Esimerkiksi ”kestävä kehitys” on muuttunut vihrepesijöiden käsissä sloganiksi kestävälle ympäristön tuhoamiselle. Etenkin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii välittömiä toimenpiteitä. Tässä pari:

  • Joukkoliikenne saastuttaa vähemmän. Tarvitaan lisää junia ja raitteita. Suurten kaupunkien ruuhkamaksut ovat hyvä ja aluepoliittisesti oikeudenmukainen tapa rahoittaa joukkoliikennettä. Suomi lähemmäs Keski-Eurooppaa: tarvitaan kunnollinen junayhteys Tallinnasta Berliiniin.
  • Tuulivoimapuisto Helsingin edustalle. Uusiutuvilla energiamuodoilla voidaan vähentää päästöjä. Uusiutuviin sijoittaminen maksaa itsensä takaisin esimerkiksi vientinä.

3. Miltä tuntuu olla Jaakko Laakson poika?

En ole innostunut pohtimaan perhesuhteita julkisuudessa.

4. Onko mielestäsi vihreiden kauneuden salaisuus luomuruoka ja ekologisuus?

Vihreiden ulkoista kauneutta jokainen saa arvioida itse. Vihreiden sisäinen kauneus syntyy pyrkimyksestä ympäristön suojelemiseen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseen, demokratiaan ja rauhaan.

5. Luonnon ja koko maapallon turmelemisen lisäksi myös elävät, tuntevat ja viattomat luonnonkappaleet ovat jatkuvasti joutuneet vastaamaan meidän ihmisten keksinnöistä ja päätöksistä. Eli: mitä mieltä olet eläinkokeista sekä koe-eläinten oloista?

Kosmetiikkateollisuuden eläinkokeet on lopetettava välittömästi. Lääketieteen puolella on tuettava ilman koe-eläimiä tapahtuvia testausmenetelmiä. Myös kokeiden julkisuus on tärkeää, jotta samoja testejä ei tehtäisi moneen kertaan. Eläinkokeet voidaan sallia vain, kun muita keinoja ei ole käytettävissä ja testeillä kehitettävillä menetelmillä voidaan tulevaisuudessa pelastaa ihmishenkiä. Kustannusten vähentäminen ei ole peruste eläinkokeiden käyttämiselle.

6. Pitäisikö Suomessa ottaa käyttöön ympäristövero?

Kannatan vihreää verouudistusta, jolla tarkoitetaan verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta saastuttamisen ja luonnonvarojen kuluttamisen verottamiseen.

7. Marxismi-leninismi vai pelkkä marxismi?

Marxia lainatakseni, en ole marxilainen. Erilaisten yhteiskuntateorioiden tuntemus auttaa ymmärtämään maailmaa, niiden kohottaminen ismeiksi ei. Viime aikaisessa keskustelussa työn ja tuotannon muuttumisesta Marxista on ollut apua talouden tietopohjaiseksi muuttumisen hahmottamisessa.

Tapio Laakso on Vihreän Langan verkkosivujen viimeinen Kuukauden vieras. Palsta lopettaa.
Viite