Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Vihreän työn teesit

24.8.2007

Tarja Cronberg

Käyttäjän Tarja Cronberg kuva
Kirjoittaja on työministeri ja vihreiden puheenjohtaja.
Tarja Cronberg

Aikaisemmat hallitukset ovat halunneet hoitaa työttömyyttä. Keinona ne ovat käyttäneet tukityöllistämistä. Tämä hallitus haluaa hoitaa työllisyyttä. Keino ja tavoite on saada työttömälle työtä. Kunnollista pysyvää työtä, joka ei nöyryytä, ja jolla tulee toimeen. Työllisyyden ja työttömyyden hoidon ristivedossa on aika selkeyttää vihreän työpolitiikan tavoitteita ja keinoja.

Vihreä lähtökohta on työnteon kannattavuus. Työttömän työnhakijan tulee aina voida parantaa toimeentuloaan ottamalla vastaan työtä. Näin asia ei ole nyt. Olemme rakentaneet järjestelmän, jossa työttömän jo muutenkin heikko toimeentulo uhkaa entisestään heiketä, jos ottaa työtä vastaan. Nykyään jatkuva kurssilla olo voi olla työttömälle taloudellisesti työntekemistä kannattavampi vaihtoehto. Työmatkat tulevat liian kalliiksi, asumistuki putoaa pois tai lyhytaikainen työ tuottaa valtavan määrän byrokratiaa.

Perustulo on yksi tapa yksinkertaistaa järjestelmää ja taata, että työnhakijan kannattaa aina ottaa työ vastaan. Jokainen ansaittu euro parantaa aina toimeentuloa.


Toinen vihreän työpolitiikan peruslähtökohta on, että ketään ei jätetä. Siksi kannatamme ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen tai oppisopimuskoulutuksen lisäämistä. Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö näkisi heikoimmassa asemassa olevien ongelmia. On ihmisiä, jotka tarvitsevat pitemmän polun työllisyyteen. Tätä varten tulee voimakkaasti kehittää niin kutsuttuja välityömarkkinoita: työpajatoimintaa, sosiaalisia yrityksiä ja tukityöllistämistä yhteisöissä. Polku oikeaan työhön voi olla pitkä, mutta sen tulee olla tavoitteellinen.

Kaikki eivät työllisty edes välityömarkkinoiden kautta. Siksi jatkossakin on kehitettävä työvoiman palvelukeskuksia, joissa kunnan sosiaalitoimi, Kela ja työvoimatoimisto tekevät yhteistyötä. Päihde- ja mielenterveysongelmia ei voida ratkaista työvoimatoimistossa.

Vihreä työpolitiikka ei keskity vain niihin, jotka ovat hakevat työtä aktiivisesti. Yhtä tärkeää on ehkäistä ennalta työelämästä syrjäytymistä kehittämällä työelämän laatua.

Joka vuosi työelämästä poistuu 5000 työntekijää masennuksen takia. Näin ei tarvitse olla. Työssä pitää voida vaikuttaa oman työn sisältöön; se on tärkein asia työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Myös työ ja perhe-elämä tulee voida sovittaa paremmin yhteen. Esimerkiksi vuorotteluvapaa on osoittautunut oivaksi keinoksi auttaa työssä jaksamista, ja siksi järjestelmä pitääkin vakinaistaa pian.


Tulevaisuuspuolueena vihreiden on nähtävä pitemmälle tulevaisuuteen. Luova talous on Sitran selvitysten mukaan Suomelle mahdollisuus. Tämänhetkisen työpolitiikan ja luovan talouden välillä on kuitenkin selkeä ristiriita. Esimakua tulevaisuuden ongelmista on nähty tieteen- ja taiteentekijöiden kohdalla, heidän oikeuksissaan työttömyys- ja sosiaaliturvaan.

Määritelmät työsuhteesta, työn loppumisesta ja siitä, koska henkilö on työmarkkinoiden käytettävissä, eivät enää toimi. Perustulo sitä vastoin olisi tässäkin yksinkertainen ratkaisu.

Viite