Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Philippe Leroyer

Mielenosoitus Ranskassa.
Systeemi uusiksi? Ranskassa maahanmuuttajat ovat viime vuosina osoittaneet toistuvasti mieltään työoloja ja EU:n maahanmuuttopolitiikkaa vastaan.Philippe Leroyer

Systeemi uusiksi? Ranskassa maahanmuuttajat ovat viime vuosina osoittaneet toistuvasti mieltään työoloja ja EU:n maahanmuuttopolitiikkaa vastaan.

Onko EU:n tulevaisuusstrategia täysin hampaaton?

26.3.2010 12.10

Taina Tervonen

Laimeita tavoitteita, ja niihinkin pyritään väärillä keinoilla. Näin voi tiivistää europarlamentin vihreiden näkemyksen Eurooppa 2020 -strategiasta.

Strategia on asialistan ykkösenä tällä viikolla pidettävässä EU:n huippukokouksessa Brysselissä.

Strategian väitetystä hampaattomuudesta on syytä olla huolissaan, koska älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaksi nimetyn ohjelman on tarkoitus luotsata EU selville vesille talouskriisin myrskyistä, kun nykyinen Lissabonin strategia päättyy. Euroopan komissio julkisti ohjelman maaliskuun alussa.

Ohjelmassa ratkaisuja Euroopan ongelmiin etsitään muun muassa koulutuksesta, vihreästä teknologiasta ja tutkimusinvestoinneista.

Strategia asettaa tavoitteita myös ilmastonmuutoksen torjumiselle, työllisyydelle ja köyhyyden vähentämiselle.

Keinot ovat paljolti samoja kuin Lissabonin strategiassa, joka epäonnistui useilta osin.

Uusi ohjelma ei vakuuta Euroopan parlamentin vihreitä, jotka arvostelevat sitä lyhytnäköisyydestä ja kunnianhimon puutteesta.

Erityisen vaisuina vihreät pitävät ympäristötavoitteita, jotka ovat pelkkä kopio jo hyväksytyn ilmastopaketin sisällöstä. Strategian mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää jo aikaisemmin sovitut 20 prosenttia suhteessa vuoden 1990 tasoon, ja tavoite voitaisiin nostaa 30 prosenttiin, ”jos olosuhteet ovat oikeat”.

”Kyse ei ole pelkästään ilmastonmuutoksesta vaan myös taloudesta. Jos todella haluamme pitää Euroopan vihreän teknologian johtavana alueena ja luoda uusia työpaikkoja niin kuin ohjelmassa esitetään, tavoitetta olisi nostettava ainakin 30 prosenttiin. Tämä on yritysten, ei pelkästään vihreiden viesti”, sanoo belgialainen vihreä parlamentaarikko Philippe Lamberts.

Lambertsin mukaan esimerkiksi vihreään teknologiaan investoineet Siemens ja Renault ovat tiukempien ympäristönormien kannalla.

”Kyse on lähinnä siitä, ketä komissio päättää kuunnella: edelläkävijöitä vai perässä laahustajia?”

Myös ympäristöjärjestöt ovat moittineet lepsuja tavoitteita. WWF:n mukaan strategiassa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota biodiversiteetin suojeluun.

Maan ystävät puolestaan vaatii enemmän rahoitusta vähähiilisten hankkeiden toteuttamiseen.

Euroopan vihreät arvostelee myös työttömyyden ja köyhyyden vähentämistä koskevaa osuutta.

”Pelkkä taloudellinen kasvu ei takaa parempaa työllisyyttä eivätkä paremmat työllisyysluvut välttämättä vähennä eriarvoisuutta. On puhuttava myös siitä, millaisia työpaikkoja haluamme luoda”, sanoo Lamberts.

Euroopassa on tällä hetkellä enemmän köyhiä kuin työttömiä, sillä työssäkäyvien köyhyys on yleistynyt.

Euroopan parlamentti äänesti strategiaa koskevasta julkilausumasta maaliskuun täysistunnossa. Tekstissä ei otettu yksityiskohtaisesti kantaa strategian sisältöön. Vihreät äänestivät ympäripyöreäksi luonnehtimaansa julkilausumaa vastaan.

Eurooppa 2020 -strategia on tarkoitus hyväksyä kesäkuun huippukokouksessa.


Lisää aiheesta:Viite