Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


27.1.2015

EU:n tulisi asettaa sitova tavoite hiilidioksidin talteenotosta jo vuodelle 2030, esittää Euroopan komission tilaama tuore selvitys. Aiemmin EU:n ilmastopolitiikassa on asetettu tavoitteita muun muassa kokonaispäästöille, energiatehokkuudelle ja uusiutuvan energian käytölle.

10.4.2014

Ensimmäiset ympäristöjärjestöt ovat jo ennättäneet tuomita raportissa esiin nostettavan bioperäisen hiilidioksidin talteenoton (BECCS), jossa yhdistetään hiilidioksidin talteenotto ja bioenergian tuotanto.

11.10.2013

<p>Suurten CCS-hankkeiden määrä on pudonnut vuodessa 75:stä 65:een. Aiheesta raportin julkaissut instituutti varoittaa, ettei teknologiasta ole merkittävää apua ilmastotalkoissa, ellei ilmastopolitiikkaan saada ryhtiä ja jatkuvuutta.</p>

8.8.2013

Leijupolttoteknologia mahdollistaa aiempaa joustavamman ja tehokkaamman hiilidioksidin talteenoton. VTT peräänkuuluttaa tiedotteessaan poliittisia päätöksiä ja lainsäädäntöä, jotta talteenottoteknologia saadaan pian laajaan käyttöön.


Viite