Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


5.2.2015

Poikkeukselliset kuivakaudet ja sateet tulevat aiempaa yleisemmiksi, kun sekä El Niño että La Niña -ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä.

16.10.2014

Neljä viidesosaa Euroopan maista on tehnyt poliittisen päätöksen ilmastonmuutokseen varautumisesta. Lähes jokaisessa maassa tarpeen taustalla ovat olleet poikkeukselliset sääolot.

14.10.2013

Ilmastonmuutoksen vaikutus ENSO:on ollut tähän asti huonosti tunnettu. Ainoastaan sitä on pidetty varmana, että ilmiö on jatkossakin tärkein Tyynenmeren alueen vuosien välistä säävaihtelua selittävä tekijä.

9.7.2013

Jälleenvakuutusyhtiö Swiss Re arvioi, että Keski-Euroopan kesäkuiset tulvat aiheuttivat 3,5-4,5 miljardin dollarin vahingot vakuutetulle omaisuudelle.

4.7.2013

Edellinen vuosikymmen oli 0,2 astetta 1990-lukua lämpimämpi ja siten koko mittaushistorian kuumin. Vuosikymmentasolla tarkasteltuna lämpenemisvauhti on kiihtynyt huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna, sillä vuosien 1880–2010 välillä ilmasto on lämmennyt keskimäärin 0,06 astetta vuosikymmenessä.

16.4.2013

<p>Lämmin sää ja vesisateet ovat nopeuttaneet lumien sulamista niin paljon, että esimerkiksi Laihianjoen pinta on noussut vuorokaudessa metrillä ja tulvahuippu lähestyy poikkeuksellisen nopeasti.</p>

31.10.2012

<p>Sandyn aiheuttaman myrskyvuoksen ja samalle ajankohdalle osuneen kuun vetovoiman aiheuttaman nousuveden yhteisvaikutuksesta merenpinta nousi noin 3–4 metriä. Tämän kokoluokan myrskytulvien on aiemmin arvioitu syntyvän vain kerran 500 vuodessa –&nbsp;tulevaisuudessa jopa 25 vuoden välein.</p>

14.6.2012

<p>Loppukesän kuivakaudet pahenevat ja vedenkorkeudet jäävät totuttua alemmas. Toisaalta järvien vedenkorkeudet ja jokien virtaamat kasvavat erityisesti talvisin, kun sateet tulevat aiempaa useammin lumen sijasta vetenä.</p>

25.8.2011

Tulvavahinkojen korvausvastuuta siirretään valtiolta vakuutusyhtiöille. Tavoitteena on parantaa tulvariskeihin varautumista patistamalla kiinteistöjen omistajia selvittämään tulvariskit ja ottamaan niiden varalta vakuutus.

14.3.2011

<p>Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen pyytää Säteilyturvakeskukselta selvitystä siitä, miten suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa on varauduttu luonnon ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, varalle.</p>

19.1.2011

<p>”Perustelut vaihtelevat mutta asetelma pysyy: vuosikymmenestä toiseen tekoallasta tungetaan kuin käärmettä pyssyyn”, moittii kansanedustaja Oras Tynkkynen.</p>

13.1.2011

<p>Tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen, mikä osuus ilmastonmuutoksella on tulviin. Ilmatieteen laitoksen Reija Ruuhelan mukaan tulvissa on kuitenkin ilmastonmuutoslisä.</p>

20.10.2008

<p>Tiedemiesten aiemmat ennusteet ovat liian vaatimattomia. WWF:n uusi raportti lupaa nopeampaa lämpenemistä sekä tulvia ja myrskyjä.</p>

8.10.2008

<p>Vesipula ja ilmastonmuutos uhkaavat upottaa Indonesian pääkaupungin Jakartan. Kaupunki kärsii vakavasta vesipulasta, mikä on johtanut holtittomaan kaivamiseen kaupungin alla.</p>

30.5.2008

<p>Ilmastonmuutoksen aiheuttama sateisuuden lisääntyminen ja lämpötilan nousu lisäävät Itämeren levätuotantoa ja rehevöitymistä ja lämpimät kesät lisäävät sinileväesiintymien todennäköisyyttä entisestään.</p>

15.4.2008

<p> Eikö ystäväsi usko lämpenevään ilmastoon? Ajaako naapurisi maasturilla, koska peli on jo menetetty? Väittääkö työtoverisi, että kyseessä on luonnollinen ilmiö? Nyt on aika väittää vastaan ja korjata väärät luulot! </p>

31.8.2007

<p>Jos Grönlannin mannerjäätikkö sulaa, maailman merien pinta nousee seitsemän metriä. Kaikkein nopeimmin katoaa Ilulissatin jäätikkö, josta on tullut ilmastontutkijoiden ja poliitikkojen pyhiinvaelluspaikka.</p>


Viite