Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Digioikeuksien julistus

30.1.2009 16.29

Lasse Leipola

Yksityisyys. Yksityisyydensuojan pitää olla verkossa yhtä laaja kuin muuallakin. Ihmisten on voitava toimia verkossa vailla valvontaa. Kansalaisilla on oikeus suojata tai salata tietonsa, sähköpostinsa ja muu viestintänsä.

Sananvapaus. Verkkoviestintää ei saa altistaa ennakkosensuurille. Järjestöillä ja yhteisöillä on oltava vapaus ilmaista mielipiteensä ja järjestää protesteja verkossa.

Tiedonjako. Vapaa tiedon hankkiminen, vastaanottaminen ja jakaminen ovat demokraattisen tietoyhteiskunnan perusperiaatteita. Julkisen tiedon on oltava vapaasti kaikkien saatavilla.

Yhteys. Jokaisella on oikeus verkkoyhteyteen ja se on yksi tasa-arvoisen tietoyhteiskunnan edellytyksistä. Siksi verkkorikoksista ei pidä rangaista yhteyttä rajoittamalla tai katkaisemalla. Yhteyden täytyy olla saatavilla sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Kotirauha. Kovalevyillä säilytettävien tietojen tulee kuulua kotirauhan piiriin.

Identiteetti. Jokaisella on oikeus omaan identiteettiin, koska muun muassa kaupankäynti ja viestintä verkossa perustuvat identiteettiin. Identiteettivarkaudet on kriminalisoitava.

Valvonta. Internetin valvonnan on pysyttävä demokraattisten instituutioiden hallussa. Verkkoon liittyvän päätöksenteon ja kehitystyön on oltava läpinäkyvää. Ohjelmistojen tulee perustua avoimeen lähdekoodiin.

Koulutus. Kaikilla on oltava mahdollisuus saada opastusta tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Kulttuuriperintö. Tietoyhteiskunnan tulee tukea ja ylläpitää moninaista kulttuurien kirjoa.

Lähteet: APC Internet Charter, WSIS Declaration of Principles ja Jyrki Kasvi.

digioikeudet 


Lisää aiheesta:Viite