Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Aktiivimalli iskee myös työkyvyttömien tukeen

19.1.2018 17.06

Sammeli Heikkinen

Niin sanottu aktiivimalli voi leikata myös työkyvyttömien ihmisten etuuksia.

Ongelma koskee pitkäaikaisesti työkyvyttömiä ihmisiä, joilla on lääkärin määräämä sairausloma, muttei työkyvyttömyyseläkepäätöstä.

Aktiivimallissa työttömän työnhakijan on tehtävä kolmen kuukauden aikana 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yrittämisestä 241 euroa tai oltava viisi päivää te-toimiston työllistymistä edistävissä palveluissa. Jos nämä ehdot eivät täyty, työttömyysetuudesta leikataan pois vajaa viisi prosenttia.


Tietyissä tilanteissa vaatimukset koskevat myös lääkärin työkyvyttömiksi toteamia ihmisiä.

Vihreä Lanka sai tietää tällä viikolla sattuneesta tapauksesta, jossa lääkärin vuoden 2018 loppuun määräämällä sairauslomalla olevalle pääkaupunkilaiselle kerrottiin te-toimistosta, että aktiivimallin vaatimukset koskevat myös tätä.

Henkilö on ollut sairauslomalla vuosia, muttei ole saanut työeläkeyhtiöltä myönteistä päätöstä määräaikaiselle eläkkeelle. Koska Kelan sairauspäivärahaa voi maksaa enintään 300 päivää, henkilölle on maksettu työmarkkinatukea.

Ja koska hän saa työmarkkinatukea, aktiivimallin vaatimukset koskevat myös häntä. Mutta miten lääkärin työkyvyttömäksi toteama ihminen voi tehdä palkkatyötä, yrittää tai osallistua työllistymispalveluihin?


Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen sanoo, että nykyisessä järjestelmässä voi syntyä tilanne, jossa sairauslomalla oleva joutuu aktiivimallin piiriin.

”Se on tilanne, jota lait eivät ota huomioon.”

Honkasen mukaan työtön henkilö, jolta työkyvyttömyyseläke on evätty, on työttömyysturvalain nojalla oikeutettu työttömyysturvaan. Tämän vuoksi Suomessa on joukko ihmisiä, jotka saavat työttömyysturvaa, mutteivat ole työkykyisiä. Näitä ihmisiä aktiivimallissa ei ole huomioitu.

”Tässä lainsäädännöt menevät ristiin, kyseessä on aika ikävä väliinputoaminen.”

Merkitseekö aktiivimalliin joutuminen sairauslomalla olevalle automaattista tuloleikkuria?

”Niin se varmaan on. Jos ei sitten saa työvoimaviranomaisten kanssa sovittua, että osoitetaan kuntouttavaa työtoimintaa, jotakin puuhastelua”, Honkanen sanoo.


Honkanen ei osaa
sanoa, miten suurta joukkoa tämä aktiivimallin ongelma koskee. Sellaisia työttömyysturvan saajia, jotka odottavat työkyvyttömyyseläkepäätöstä tai joilta työkyvyttömyyseläke on evätty, lienee hänen mukaansa tuhansia.

”Mutta kuinka monella heistä sitten on lääkärin määräämä sairausloma, siitä ei ole mitään tilastoja tai tutkimusta.”

Aktiivimalli ei koske niitä, joiden eläkepäätöksen käsittely on kesken.

Vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen yllytti hiljan työkyvyttömyyseläkkeen hakuun myös niitä työttömiä, joilla ei siihen ole tarvetta.

Muokattu 20.2. kello 20: Jutusta poistettu lopusta kohdat, joissa sanottiin, ettei aktiivimalli koske niitä, joiden eläkepäätöksestä tehdyn valituksen käsittely on kesken. Tämä ei pidä paikkaansa. Juttu valituksista täällä: https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/valittaminen-ei-pelasta-aktiivimallilta-%E2%80%93-uusi-hakemus-pelastaa

aktiivimalli  työttömyysturva  työllisyys 
Viite