Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emmi Skytén

Ihmisoikeudet kunniaan. Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruoholan mielestä  tuomioistuinten pitäisi saada enemmän valtaa valvoa, ovatko lait ristiriidassa perustuslain kanssa.Emmi Skytén

Ihmisoikeudet kunniaan. Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruoholan mielestä  tuomioistuinten pitäisi saada enemmän valtaa valvoa, ovatko lait ristiriidassa perustuslain kanssa.

Asianajajaliitto ei halua Suomeen perustuslakituomioistuinta

13.1.2017 17.26

Emmi Skytén

Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola ei kannata perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen.

Asianajajaliitto ehdotti tänään torstaina muutoksia sekä lainvalmisteluun että jo säädettyjen lakien perustuslaillisuuden valvontaan. Liiton mukaan perustuslakia pitäisi muuttaa niin, että tuomioistuimille annettaisiin enemmän valtaa tulkita lakien perustuslainmukaisuutta.

Asiaa ryhdyttiin pohtimaan sen jälkeen, kun oikeuskansleri Jaakko Jonkka kertoi joulun alla Helsingin Sanomien haastattelussa hallituksen ohittaneen hänen näkemyksiään lakiesitysten perustuslaillisista ongelmista.

Monissa maissa on riippumaton perustuslakituomioistuin, joka arvioi, ovatko uudet lait ristiriidassa perustuslain kanssa. Suomessa tehtävää hoitaa perustuslakivaliokunta eli samat kansanedustajat, jotka päättävät lakien säätämisestä.

Ruoholan mukaan perustuslakituomioistuin olisi Suomen oloissa turhan järeä ratkaisu.

"(Perustuslain vastaiset) tilanteet, joista puhumme, ovat yksittäistapauksia. Perustuslakituomioistuin tuntuu yliorganisoinnilta", Ruohola sanoo.

Ruohola painottaa perustuslaillisuuden arvioimisen tärkeyttä ennen lakien säätämistä.

"Minkäänlaisella jälkikäteisvalvonnalla ei voida korvata hyvää lainvalmistelua."


Asianajajaliitto
ehdottaa myös, että perustuslakivaliokunnan rinnalle pitäisi perustaa riippumaton, asiantuntijoista koostuva neuvosto. Siellä pohdittaisiin merkittävien lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin. Lisäksi liitto ehdottaa, että oikeuskanslerinvirastolle annettaisiin paremmat mahdollisuudet keskittyä lainvalmistelun tukemiseen, ja että oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle palkattaisiin lisää ihmisiä.

Ruoholan mukaan ehdotukset tähtäävät siihen, että perustuslain vastaisuuden arvioiminen siirtyisi aikaisempaan vaiheeseen lainsäädäntöprosessissa.

"Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että perustuslakivaliokunnan kontrolli on hyvin loppuvaiheessa", Ruohola sanoo.

Oikeustieteen professori Juha Lavapuro on huomauttanut, että Suomen perustuslakijärjestelmässä on vaaransa. Jos perus- ja ihmisoikeuksia vastustava puolue voittaisi vaalit ja saisi enemmistön eduskunnassa, perustuslakia voitaisiin muuttaa merkittävästi vain yksien vaalien jälkeen. Vaalit voittanut puolue saisi enemmistön myös perustuslakivaliokunnassa, joten se voisi päästää perustuslakia rikkovat lakiesitykset läpi valiokunnasta.

Ruohola ymmärtää vaaran, mutta hän ei pidä skenaariota todennäköisenä. Hänestä Asianajajaliiton ehdotukset voisivat kuitenkin vaikeuttaa tällaista vallankumousta.

"Arviointineuvosto kritisoisi tällaisia tapahtumia voimakkaasti. Jos sekä oikeuskanslerin roolia vahvistettaisiin että ministeriön lainvalmisteluosaston mahdollisuuksia parannettaisiin, niin vaikeammaksihan tuollainen kaappaus menisi. Emme kuitenkaan ehdota mitään muutoksia lainsäädäntöjärjestykseen."

perustuslakivaliokunta  perustuslaki 
Viite