Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / Curtis Palmer (CC-BY)

Sähkölaitejätettä
Konfliktista kaatopaikalle. Konfliktimineraaleja käytetään muun muassa elektroniikassa.Flickr / Curtis Palmer (CC-BY)

Konfliktista kaatopaikalle. Konfliktimineraaleja käytetään muun muassa elektroniikassa.

Europarlamentti haluaa yritykset vastuuseen konfliktimineraaleista

20.5.2015 16.30

Kati Pietarinen

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään EU-lainsäädäntöluonnoksen muutosesityksen, jonka mukaan EU-maiden yritysten on teetettävä itsenäinen selvitys tuotteisiinsa käytetyn kullan, tinan, tantaalin ja volframin koko tuotantoketjusta sen varmistamiseksi, liittyykö niihin konfliktimineraaleja. Kyseisiä aineita käytetään esimerkiksi älypuhelimissa ja muussa elektroniikassa, autoteollisuudessa, pakkauksissa, rakennuksissa, valaistuksessa, teollisuuskoneissa sekä koruissa. Yritysten on toimittava tuotantoketjuun liittyvien riskien estämiseksi sekä raportoitava siitä, miten riskejä seurataan.

Lainsäädännön päämääränä on pitää pois Euroopasta niin sanotut konfliktimineraalit, joita kaivetaan konfliktialueilla ja joiden kauppa hyödyttää aseellisten konfliktien osapuolia. Lainsäädäntö kattaa metallit, jotka tulevat laajoista ihmisoikeusloukkauksista kärsiviltä turvattomilta alueilta, tai alueilta, joissa on meneillään aseellinen konflikti, esimerkiksi Kongon demokraattisesta tasavallasta tai Itä-Afrikan suurten järvien alueelta. Tähän asti mineraalien vastuullista tuotantoa vaativaa lainsäädäntöä ei ole Euroopassa ollut.

EU-komissio oli ehdottanut alun perin vapaaehtoista raportointia, joka olisi koskenut vain noin 20 EU:ssa toimivaa sulattamoa ja metallinjalostamoa. Parlamentin hyväksymä teksti koskee puolestaan arviolta 880 000 EU:ssa toimivaa yritystä, jotka käyttävät kyseisiä metalleja tuotteissaan.

“Sitovat säännöt yritysten läpinäkyvyydelle mineraalien tuotannossa ja kaupassa ovat välttämättömiä, jotta konfliktimineraalit voidaan pitää poissa Euroopassa. Euroopan parlamentti on tänään toiminut päättäväisesti äänestämällä kaikkia yrityksiä sitovien läpinäkyvyyssääntöjen puolesta, ja teemme töitä vakuuttaaksemme jäsenmaiden hallitukset siitä, että tämä linja näkyy myös lopullisessa lainsäädännössä”, meppi Judith Sargentini kommentoi europarlamentin vihreän ryhmän tiedotteessa.

Tämänpäiväinen äänestystulos on kanta, jonka pohjalta parlamentti neuvottelee jäsenmaiden hallituksia edustavan neuvoston ja komission kanssa. Koska parlamentin kanta eroaa merkittävästi komission esityksestä, lopullinen neuvottelutulos lienee tänään hyväksyttyä lievempi.

Äänestystulos parlamentissa oli voitto kansalaisjärjestöille: maanantaina 150 järjestöä julkaisi avoimen kirjeen, jossa tuotantoketujusta raportointia vaadittiin pakolliseksi. Kauppakomissaari Cecilia Malmström puolestaan varoitti eilen, että pakollinen raportointi voi ajaa kaupan pois afrikkalaismaista.

europarlamentti  kaivostoiminta 
Viite