Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Tuulivoimala
Uhka terveydelle? Perussuomalaiset haluavat keskustelua tuulivoiman terveyshaitoista.Lasse Leipola

Uhka terveydelle? Perussuomalaiset haluavat keskustelua tuulivoiman terveyshaitoista.

Onko tuulivoima terveyshaitta? Perussuomalainen tiede kumpuaa kokemuksista

5.10.2016 20.32

Lasse Leipola

Perussuomalaiset aikovat haastaa tiedeyhteisön käsityksen siitä, ettei tuulivoiman infraäänistä aiheudu haittaa lähialueiden ihmisille. Tutkijoiden mukaan kiivas ja kärjistynyt keskustelu tuulivoiman haitoista voi lisätä huolta ja pelkoa.

Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen järjestää huomenna torstaina tiedotustilaisuuden tuulivoiman terveyshaitoista. Puolueen tavoitteena on herättää keskustelua ja yhdistää tuulivoiman kodeistaan ajamat ihmiset.

Tuulivoima-ala tuomitsi tilaisuuden jo etukäteen pelotteluna.

”Tiedeyhteisö ei ole tähän päivään mennessä löytänyt mitään yhteyttä infraäänen ja oirehtimisen välillä. Sen sijaan internetistä löytyy helposti epätieteellistä materiaalia, joka ei ole luotettavaa. Putkonen jakaa nyt tätä tietoa lähdekritiikittömästi totuutena”, toiminnanjohtaja Anni Mikkonen sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedotteessa.


Aihe oli esillä jo viikonloppuna perussuomalaisten puoluelehti Suomen uutisten sivuilla julkaistussa uutisessa, jossa Putkosen kertoi peräti 650 000 suomalaisen asuvan tuulivoiman aiheuttaman infraäänen ”vakavalla altistumisalueella”.

Putkosen mukaan huomisessa tilaisuudessa esitellään tuulivoimasta kärsineiden suomalaisten tekemä, vielä julkaisematon kyselytutkimus tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänestä ja sen vaikutuksista.

Selvityksen ovat tehneet Elina ja Markku Mehtätalo, jotka kertoivat viime keväänä Siikajokilaakso-lehdessä omatoimisista infraäänitutkimuksistaan. Putkosen mukaan selvityksestä käy ilmi, että valtaosa altistumisalueen ihmisistä saa oireita puolen vuoden kuluessa voimaloiden käynnistymisestä ja että oireita esiintyy jopa kymmenen kilometrin etäisyydellä.


Perussuomalaisten tilaisuudessa
esitellään myös mallinnus, johon Putkosen arvio 650 000:stä ”vakavalla altistumisalueella” asuvasta suomalaisesta perustuu.

”Siinä on huomioitu sekä olemassa olevat että tulevat tuulivoimalat”, Putkonen sanoo.

Hänen mukaansa turvaetäisyydet tuulivoimaloihin on arvioitu mallinnuksessa tapauskohtaisesti. Suomen uutisten jutussa Putkonen esitti, ettei tuulivoimaloita pitäisi rakentaa alle kymmenen kilometrin päähän asutuksesta tai eläinsuojista.

Nykyisin sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että tuulivoimaloita rakennetaan alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta vain, jos terveysvaikutusten arviointi on tehty huolella.


Putkonen kertoo, että on järkyttynyt kuultuaan viime aikoina, miten tuulivoima vaikuttaa lähistöllä asuvien terveyteen.

”Luulin, että tiedän kaiken tuulivoimasta, kun olen 20 vuotta sitä vastaan tapellut, mutta nämä infraäänen vaikutukset ovat tulleet järkytyksenä. Ja mitä enemmän asiaa tutkii, sitä enemmän järkyttyy.”

Yksittäisten ihmisten kohtaloita on kerätty myös Putkosen kirjoittamaan muistioon, joka toimitettiin tapahtumakutsun mukana. Niissä kuvataan tuulivoimaloiden vaikutusalueelta pois muuttaneiden kokemuksia.


THL julkaisi vain kolmisen viikkoa sitten ensimmäiset tulokset tuulivoimaloiden läheisyydessä tehdystä kyselytutkimuksesta. Ympäristö ja terveys -julkaisussa esitelty tutkimus ei antanut viitteitä mistään massiivisesta terveysongelmasta.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että noin joka neljäs alle 2,5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta asuva kuulee pihallaan ainakin joskus tuulivoimalasta kuuluvaa ääntä. Tällä alueella noin joka kymmenes kuulee tuulivoimalan äänen ainakin joskus myös sisätiloissa.

Kaikista vastaajista noin joka neljäs on huolestunut tuulivoiman terveysvaikutuksista.


Varsinaisten oireiden esiintymiseen tuulivoimalan läheisyys ei THL:n selvityksessä näyttänyt vaikuttavan. Esimerkiksi huimausta, päänsärkyä ja tinnitusta esiintyi yhtä paljon riipumatta siitä, oliko oma koti alle 2,5 vai yli 5,0 kilometrin päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Sama koski myös muun muassa stressiä, uupumusta ja univaikeuksia.

Pahoinvoinnin ja rytmihäiröiiden esiintyminen jopa kasvoi, mitä kauempana voimalasta oltiin.

Putkonen tosin viittasi Suomen uutisissa myös huomattavasti vakavampiin terveyshaittoihin, kuten infarkteihin, oppimisvaikeuksiin sekä epilepsian ja keskushermostollisten sairauksien pahenemiseen. Näistä ei THL:n tutkimuksessa kysytty.


THL:n tutkimuksessa todetaan, että tuloksien perusteella tuulivoimasta aiheutuva infraääni ei aiheuta oireita.

”Jos tuulivoimaloiden tuottama infraääni oli­si syynä raportoituihin oireisiin, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä lähimmällä etäisyysvyöhykkeellä, jossa altistuminen on suurinta.”

Vaikka selvityksessä oli mukana yhdeksän tuulipuistoa, ei tuloksia voi tutkijoiden mukaan yleistää kaikkiin tapauksiin, koska esimerkiksi maastonmuodot ja muu äänimaisema voivat vaikuttaa asiaan. Jatkossa onkin tarkoitus mallintaa kuultavaa ääntä ja tehdä infraäänimittauksia.

Tutkimuksessa myös muistutetaan, että pelkkä tuulivoimasta aiheutuva huoli voi aiheuttaa todellisia oireita.

”Erityyppisten ympäristöaltisteiden lisäksi myös voimakas huoli tai muu negatiivinen tunne saattaa pitkään jatkuessaan itsessään aiheuttaa fyysistä oireilua ja johtaa terve­yden ja hyvinvoinnin heikkenemiseen.”


Tutkijat ovat kirjoittaneet aiheesta myös THL:n blogiin. Siinä he viittaava myös perussuomalaisten käyttämiin esimerkkitapauksiin, joissa jotkut perheet ovat päätyneet muuttamaan oireidensa vuoksi.

”Vaikka oireilun aiheuttajaa ei ole pystytty tieteellisesti todentamaan, inhimillinen kärsimys ja huoli ovat todellisia, eikä niitä voi sivuuttaa”, johtava tutkija Timo Lanki ja tutkija Anu Turunen kirjoittavat.

He kuitenkin muistuttavat, ettei ihmisten subjektiivisia kokemuksia ei voida pitää näyttönä asioiden välisistä yhteyksistä, vaikka ne voivat kuitenkin antaa syyn lisätutkimuksille.

THL:n tutkijoiden mukaan kiivas ja kärjistynyt keskustelu tuulivoiman haitoista voi lisätä huolta ja pelkoa.

"Tuulivoimamelun terveysvaikutuksia on syytä tutkia lisää, jotta asiasta saadaan varmuus ja pelot hälvenevät"


Perussuomalaisten skeptinen asenne erityisesti lääketiedettä kohtaan on ollut esillä aiemminkin. Esimerkkejä vuosien varrelta on listattu muun muassa Vesan linja -blogissa.

Viime vuoden keväällä kansanedustaja Hanna Mäntylä nostatti pienen kohun, kun hän sanoi Mediuutisille perussuomalaisten olevan rokotekriittisiä muttei rokotevastaisia.

Perussuomalaisten kansanedustajat ovat myös järjestäneet kiistanalaiset tilaisuudet vaihtoehtohoidoista sekä kilpirauhaspotilaiden hoidosta.

Perussuomalaisten tiedotustilaisuus tuulivoimasta on nähtävillä Suomen uutisten sivuilla. Tilaisuus alkaa kello 10.

tuulivoima  terveys 
Viite