Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


15.1.2019

Kotitaloudet maksoivat viime vuonna sähköstään noin kymmeneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen pitäisi olla hyvä uutinen ilmaston kannalta.

13.11.2018

Vaikka nykyiset ja suunnitellut päästövähennykset toteutuisivat, energiaa kuluisi raportin mukaan 2040 noin neljännes nykyistä enemmän.

16.6.2017

Perussuomalaiset asettivat viime syksynä tuulivoiman tukemisen ehdoksi selvityksen voimaloiden terveysvaikutuksista.

7.6.2017

Tuulivoimaloista tulevat infraäänet eivät poikenneet Turun ammattikorkeakoulun mittauksissa muista lähteistä tulevista infraäänistä.

28.3.2017

Pääkaupunkiseudun äänestäjät haluavat lisää uusiutuvia ja eroon kivihiilestä. Helsingin, Espoon ja Vantaan suurimmat puolueet eivät vihreitä lukuunottamatta juuri puhu energiasta.

5.10.2016

Perussuomalaisten tilaisuudessa esitellään tuulivoimasta kärsineiden suomalaisten tekemä, vielä julkaisematon kyselytutkimus tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänestä ja sen vaikutuksista.

7.7.2015

Hanhikiven ydinvoimalan paikalle kannattaisi rakentaa tuulivoimapuisto, ehdottaa Raahen vihreiden varapuheenjohtaja Pekka Elonheimo.

18.6.2015

Valtio on tukenut Talvivaaran kaivosyhtiötä suuremmalla summalla kuin tuulivoimaa, kirjoittaa kansanedustaja Satu Hassi (vihr) blogissaan. Esitys tuulivoimatariffin lakkauttamisesta lähtee tänään lausuntokierrokselle.

20.2.2015

VTT:n johtava tutkija Pasi Vainikka varoittaa, että Suomi on vaarassa jäädä sivuun energiamurroksesta, jos se pysyttelee biokattiloiden tuottajana.

19.2.2015

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan merikotkan pesän ympärille tulee jättää vähintään kahden kilometrin suojavyöhyke, jolle ei rakenneta tuulivoimaloita. WWF on päivittänyt ohjeensa merikotkien huomioon ottamisesta voimaloiden suunnittelussa.

13.3.2014

<p>Uudenmaan liitto on käynnistänyt selvitykset yhdeksästä lupaavasta paikasta uusille tuulivoimaloille. Kohteista seitsemän on maalla ja kaksi merellä.</p>

30.1.2014

<p>Suomalaisten tuulivoimaprojektien suurin yksittäinen hidaste tietyillä tärkeillä alueilla on puolustusvoimat. Ongelmana on se, että tuulivoimalat voivat vaikeuttaa tutkien käyttämistä.</p>

18.12.2013

<p>Tuulivoiman edistämisraportti suosittelee tuulivoimalle omaa tutkimusohjelmaa.</p>

3.10.2013

<p>Parikymmentä miljoonaa euroa on iso raha – paitsi jos haluaa rakentaa teollisen mittaluokan merituulivoimapuiston. Silloin se on korkeintaan hyvä alku, ainakin jos alan yrityksiltä kysytään.</p>

29.8.2013

Suomen tuulivoimayhdistys haluaa purkaa tuulivoiman terveysvaikutuksiin liittyviä harhaluuloja. Yhdistys on teettänyt VTT:llä raportin, jossa käydään läpi puolensataa aihetta käsittelevää tieteellistä artikkelia.

5.7.2013

Torstaina virallisesti käyttöönotettu London Array on maailman suurin merituulipuisto. Yhteensä 175 tuuliturbiinin uskotaan tuottavan sähköä lähes puolelle miljoonalle kotitaloudelle.

28.5.2013

<p>Maapallon kylmillä alueilla on valtavasti tuulivoimapotentiaalia, arvioi VTT. Tutkimuslaitos selvitti tuulivoiman mahdollisuuksia kylmillä alueilla osana kansainvälistä markkinakatsausta.</p>

18.3.2013

<p>Keskuskauppakamari varoittaa, että ympäristölupiin liittyvä byrokratia hidastaa tuulivoiman rakentamista. Esimerkiksi UPM:n on halunnut rakentaa usean tuulivoimalan puiston Raumalla sijaitsevalle teollisuusalueelleen, mutta törmännyt esteisiin.</p>

29.1.2013

<p>Euroopassa otettiin viime vuonna käyttöön 293 uutta merelle rakennettua tuulivoimalaa, tiedottaa alan kattojärjestö EWEA. Megawateissa mitattuna merituulivoiman kapasiteetti kasvoi enemmän kuin koskaan ennen, yhteensä 1 165 megawattia.</p>

12.12.2012

”Muutamat kunnat, kuten Simo, Ii, Raahe ja Kotkan-Haminanseutu ovat selvästi oivaltaneet tuulivoimamyönteisyydestä koituvat imagohyödyt. Tutkimusten mukaan kansalaiset suhtautuvat energiamuodoista kaikkein positiivisimmin tuulivoimaan”, tuulivoimalobbari sanoo.

30.11.2012

<p>Tutkimuksen mukaan maalle rakennettavan tuulivoimalan sähköntuotantokustannus on 52,7 euroa megawattitunnilta, kun taas uudelle paikalle rakennettavan ydinvoimalan megawattitunti maksaisi 57,9 euroa.</p>

4.10.2012

<p>Falkenhagenin tuulivoimaloissa syntyvä ylijäämäsähkö käytetään vedyn valmistukseen. Vety varastoidaan olemassa olevaan maakaasuverkostoon ja hyödynnetään myöhemmin.</p>

19.9.2012

<p>Muun muassa jäätelöyhtiö Ben &amp; Jerry's, vaatemerkit Levi Strauss &amp; Co ja North Face, kahvilaketju Starbucks ja internetjätti Yahoo! vaativat, että uusiutuvan energian verohelpotuksia jatketaan myös pian päättyvän kongressikauden jälkeen.</p>

17.8.2012

<p>Ennätyksellinen kuivuus on saanut monet amerikkalaiset kannattamaan uusiutuvaa energiaa. Taustalla ei kuitenkaan ole se, että ilmastonmuutosta pidettäisiin syynä kuivuuteen.</p>

20.4.2012

Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan jokainen tuulivoimaan laitettu tukieuro tuottaa Suomelle vähintään kuusi euroa vuoteen 2020 mennessä, sillä tuulivoimainvestoinnit laskevat sähkön hintaa ja vähentävät tuontitarvetta.

13.4.2012

<p>Energia- ja tuulivoima-alan etujärjestöt kiittelevät Lauri Tarastin tekemään selvitystä, jonka toivotaan poistavan esteitä uusien tuulivoimaloiden tieltä.</p>

20.2.2012

<p>Iin kunta on nousemassa yhdeksi Suomen johtavista tuulivoima-alueista. Rannikolle Olhavaan rakennetaan Suomen suurin, 38 turbiinin tuulipuisto, jonka yhteisteho on 114 megawattia.</p>

7.2.2012

<p>Euroopassa valmistui viime vuonna 9 616 megawatin edestä uutta tuulivoimakapasiteettia. Tämä vastaa noin viidennestä viime vuonna rakennetusta sähköntuotantokapasiteetista.</p>

2.2.2012

Kerätyt varat käytetään Lumituulen voimalan uusimiseen. Uuden voimalan arvioidaan tuottavan 4–5 gigawattituntia vuodessa, mikä on ylikolminkertainen määrä nykyiseen tuotantoon.

17.11.2011

<p>Suomessa olisi tilaa yhteensä 12 600 megawatin tuulivoimalakapasiteetille. Asia käy ilmi ympäristöministeriön koostamasta yhteenvedosta, joka perustuu maakuntien liittojen selvityksiin.</p>

12.8.2011

<p>Lappeenrannan teknillinen yliopisto hankkii kampukselleen tuuliturbiinin, joka käynnistetään ensi marraskuussa. Kahden vuoden kuluessa kampusalueelle rakennetaan myös aurinkoenergian talteenottojärjestelmä. </p>

13.7.2011

<p>Uusiutuva energia kattoi viime vuonna 16 prosenttia maailman energiankulutuksesta ja 20 prosenttia sähkön kulutuksesta, käy ilmi uusiutuvaa energiaa edistävän REN21- verkoston tuoreesta raportista.</p>

12.7.2011

<p>Brasiliassa otetaan <span class="aloituslihavointi"></span>käyttöön uusiutuvaa energiaa nopeammin kuin missään muualla Etelä-Amerikassa. Kesäkuusta alkaen maa on täyttänyt 1,5 miljoonan kodin energiantarpeen tuulivoimalla.</p>

30.6.2011

<p>Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu energia lisääntyy nopeammin kuin mikään muu energiamuoto, käy ilmi ympäristöjärjestö Greenpeacen tuoreesta raportista.<em></em></p>

29.6.2011

<p>Ympäristöministeriö on <span class="aloituslihavointi"></span>myöntänyt ensimmäistä kertaa korvamerkittyä rahaa tuulivoimarakentamisen kaavoitukseen. Tukipotti on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa, ja se jaetaan 20 kunnalle ja 12 maakunnan liitolle.</p>

15.6.2011

<p>Kansainvälistä maailman tuulipäivää vietetään keskiviikkona muun muassa Helsingissä. Kampin ostoskeskuksessa kuullaan muun muassa tuulivoima-aiheisia sketsejä.</p>

15.6.2011

<p>Jyväskyläläinen tuulivoimayhtiö Moventas aiotaan ajaa yrityssaneeraukseen, kertoo Kauppalehti. ”Kova isku henkilöstölle, mutta taistelutahtoa riittää”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Jäämaa.</p>

7.6.2011

<p>Tuuliwatti investoi lähivuosina 400 miljoonaa euroa tuulisähkön tuotantoon. Suurisuuntainen investointiohjelma alkaa jo tänä kesänä Simon tuulipuiston rakentamisella.</p>

29.3.2011

<p>Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n tutkijat povaavat Suomen tuulivoimateknogialle rahakasta tulevaisuutta. Tuotannon pitäisi kaksitoistakertaistua vuoteen 2020 mennessä.</p>

21.3.2011

<p>Tuulivoima on ydinvoimaa halvempi tapa lisätä energian tuotantoa, arvioi ilmastokomissaari Connie Hedegaard. Myös Suomessa keskustellaan nyt ydinvoiman kustannuksista.</p>

9.2.2011

<p>Yhdysvaltain hallitus myönsi kymmeniä miljoonia tuuli- ja aurinkovoimalle. Suurin ekohanke on kuitenkin koko maan rautateiden uudistaminen.</p>

1.12.2010

<p>Perustuslakivaliokunnan mukaan Ahvenanmaan itsehallintolaki ei estä sen ottamista mukaan tuulivoiman syöttötariffiin.</p>

11.11.2010

<p>Ahvenanmaan tuulivoimatukien kohtalo voi ratkaista, yltääkö Suomi uusiutuvan energian tavoitteeseensa. Jos tuki heltiää, Ahvenanmaalta voi kohta virrata sähköä Manner-Suomeen.</p>

12.10.2010

<p>Suomalainen tuulivoimayhtiö Moventas keskittää toimintojaan Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoille ja irtisanoo 90 henkeä Jäyväskylän tehtaalta.</p>

28.9.2010

<p>Sähköautojen osuuden nostaminen 30 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä on merkittävin yksittäinen keino Yhdysvaltojen öljyriippuvuuden vähentämiseksi, arvioi tuore tutkimus.</p>

28.9.2010

<p>Pääministeri Alex Salmond uskoo, että Skotlanti tuottaa 15 vuoden kuluttua enemmän energiaa uusiutuvilla kuin se ehtii itse käyttää.</p>

7.9.2010

<p>Joko taantuman ote kotimaisesta tuulivoimateollisuudesta hellittää? Yle kertoi maanantaina, että vaasalainen Mervento rakentaa uuden tehtaan, joka työllistää 250 henkeä.</p>

25.8.2010

<p>Uusituvalle energialle myönnettävistä tuista huolimatta tuulivoimateollisuus on ongelmissa. Suomalaisyhtiöt ovat ilmoittaneet tässä kuussa leikkauksista.</p>

21.7.2010

<p>Hakukoneyhtiö Google <span><span class="focusParagraph">aikoo ostaa tuulivoimaa Next Era Energy<span> Resources</span>- energiayhtiöltä seuraavan parinkymmenen vuoden tarpeiksi.</span></span></p>

15.7.2010

<p>Erikoistutkija Matti Nurmia Jyväskylän yliopistosta on löytänyt ratkaisun tuuliturbiinin tehon suurentamiseksi. Nurmia on myös kehittänyt keinoja hiilivoimaloiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi.</p>

15.6.2010

<p>Tuulivoimaloiden lähellä asuvat suomalaiset eivät pidä niitä häiritsevinä. ”Kyselyn tulokset ovat oikeastaan yllättäviä, kun vertaa niitä moniin julkisuudessa esiintyneisiin mielipiteisiin”, sanoo alan asiantuntija.</p>

21.5.2010

<p>Tuulivoiman takuuhinta voi käydä kalliiksi ja tukkia parhaat paikat tehottomilla myllyillä. Tai sitten ei. ”Tehokkaat ja tehottomat myllyt asetetaan samalle viivalle, ja tehokkaille maksetaan liikaa.”</p>

11.5.2010

<p>Greenpeacen mukaan tuulivoiman takuuhinnassa ei ole huomioitu inflaatiota, minkä vuoksi tuulivoimalle maksettava tuki jää 105 miljoonaan euroon eikä 201 miljoonaan euroon.</p>

10.5.2010

<p>Kotimaan tuulivoimarakentamisen vauhdittaminen voisi kaksinkertaistaa Suomen osuuden maailmanmarkkinoista ja tuoda 30 000 uutta työpaikkaa, arvioi teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.</p>

30.4.2010

<p>Tuulipuistojen pitkät lupaprosessit uhkaavat EU:n tavoitetta tuottaa 20 prosenttia energiastaan uusiutuvilla vuoteen 2020 mennessä, varoittaa Euroopan tuulienergiayhdistys EWEA.</p>

23.4.2010

<p>Fortum suunnittelee kahdeksaa tuulivoimalaa Iin kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle. Olhavan kylään rakennettavien voimaloiden teho olisi kolme megawattia per voimala.</p>

22.4.2010

<p>”Hyvät ihmiset, kun tekin joskus suututte tähän kuvioon, koettakaa muistaa, että syy oli kepun ja vihreiden. Kokoomuksen synti oli vain heikkous. Ja siitä minä pesen käteni.”</p>

21.4.2010

<p>Satojen miljoonien eurojen tuella on määrä lisätä uusiutuvan energian tuotantoa noin kolmea ydinvoimalaa vastaavalla määrällä. Ympäristöjärjestöt olisivat halunneet enemmän.</p>

14.4.2010

<p>Suomi aikoo lisätä uusiutuvan energian tuotantoa kolmen ydinvoimalan verran seuraavan kymmenen vuoden aikana. Hallitus käsittelee tänään iltakoulussaan asiaa, joka on vahvasti kytkössä tulevaan ydinvoimapäätökseen.</p>

7.4.2010

<p>Tanskaan kaavaillaan tutkimuskeskusta, joka koostuisi seitsemästä 250 metriä korkeasta tuulivoimalasta. Pääministeri toivoo, että Tanska pysyy alan edelläkävijänä.</p>

12.3.2010

<p>Tuulivoimapuiston rakentaminen Muonioon vähentäisi poismuuttoa, työllistäisi lähialueen asukkaita ja kasvattaisi kuntien verotuloja.</p>

17.2.2010

<p>”Tästä eteenpäin on perusteetonta väittää, että sähköyhtiöt tuottaisivat sitä, mitä kuluttajat haluavat”, sanoo kuluttajatempauksen järjestänyt Tuuli Kaskinen.</p>

19.1.2010

<p>Jos kaikki suunnitellut hankkeet toteutuvat, Euroopan sähköstä pian jo kymmenes tuotetaan merituulivoimalla.</p>

25.11.2009

<p>Tuulivoimalat saavat tulevaisuudessa rakennusluvan yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä. ”On kaikkien etu, että tuulivoiman sijaintia ohjaava kaavoitus tehdään huolella ja ammattitaidolla”, Vapaavuori sanoi.</p>

24.11.2009

<p>Ahvenanmaa on paras paikka tuulivoimaloille, mutta myös sisämaasta löytyy otollisia paikkoja. Asia selviää tänään julkistetusta Tuuliatlaksesta.</p>

20.11.2009

<p>Tuuli- ja biokaasuvoimaloille kaavailtujen tukien rahoitusmalli on auki, koska syöttötariffit törmäsivät perustuslakiin. Oras Tynkkysen mukaan sekava tilanne jäädyttää investointeja.</p>

5.11.2009

<p>Tuulivoimayritykset siirtävät tuotantoaan Suomesta ja lomauttavat. Teollisuuden tuoreen tiekartan mukaan suomalaisen tuotannon tulevaisuus on kotimaisen kysynnän varassa.</p>

29.10.2009

<p>Keskustanuoret haluavat hajautettua ja uusiutuvaa energiantuotantoa. ”Mallia voisi ottaa esimerkiksi Itävallasta, jossa pk-yritykset tuottavat energiaa”, puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo.</p>

23.10.2009

<p>Pienten tuulivoimaloiden ja biokaasulaitosten rajaaminen uusiutuvan energian takuuhinnan, eli syöttötariffin, ulkopuolelle herättää närää.</p>

29.9.2009

<p>Uusiutuvan energian syöttötariffia selvittänyt työryhmä esittää takuuhintajärjestelmän käyttöönottoa. Sekä ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö sanoutuvat irti raportista.</p>

25.9.2009

<p>Älykäs sähköverkko tekee sähkön kuluttajista tuottajia: kotitalouksien pienet tuulimyllyt ja aurinkopaneelit voidaan liittää sähköverkkoon. Tämä voi tehdä tyhjäksi tarpeen rakentaa uusia voimaloita.</p>

1.9.2009

<p>Pienosakkaiden omistama Sumituuli alkaa rakentamaan Kemin Ajokseen kevytrakenteista tuulivoimalaa. ”Ilman valtion tukea tällaiset hankkeet eivät etenisi.”</p>

24.8.2009

<p>Metsähallitus siirtää isoja merialueita tuulivoiman käyttöön. Suomen luonnonsuojeluliitto pelkää, että meriluonto jää bisneksen jalkoihin.</p>

6.4.2009

<p>Energiayhtiö Fortum haluaa rakentaa Vaasan lähelle Maalahteen viisi tuulivoimalaa. Voimaloiden yhteisteho vastaa reilun kahdentuhannen kotitalouden sähkönkulutusta.</p>

18.3.2009

<p>Shell keskittää voimavaransa jatkossa biopolttoaineisiin, jotka soveltuvat paremmin yhteen sen nykyisen ydinliiketoiminnan, eli öljy- ja kaasubisneksen kanssa.</p>

27.2.2009

<p>Skotlantiin nousee Euroopan suurin tuulipuisto, jonka teho on yli kuusi gigawattia. Teholtaan tuulipuisto, tai tuulipuistojen verkko vastaa neljää Olkiluotoon rakennettavaa ydinvoimalaa.</p>

24.2.2009

<p>Vittorio Sgarbi on jo jonkin aikaa varoitellut, että mafia on soluttautunut Sisilian tuulivoimabisnekseen – ja ollut oikeassa. Mutta mafian uudesta aluevaltauksesta on hänelle myös suurta hyötyä.</p>

30.1.2009

<p>Raahen tuulipuistoon rakennettavien uusien voimaloiden arvioidaan vähentävän sähköntuotannon päästöjä noin 28 000 tonnia. Tämän ansiosta Suomi säästää päästökaupassa puolen miljoonaa euroa.</p>

23.1.2009

<p>Tuulivoimateollisuus työllistää Euroopan unionin alueella vuonna 2020 yli 300 000 ihmistä, kaksinkertaisesti nykyiseen verrattuna.</p>

22.1.2009

<p>Taantuma ja metsäteollisuuden alasajo vähensivät sähkönkulutusta viime vuonna neljä prosenttia, kertoo Energiateollisuus. Pudotus on suurin sitten sota-aikojen.</p>

14.1.2009

<p>Idea krematorion hukkalämmön hyödyntämiseen on lähtöisin Ruotsista, jossa kirkon maille on suunnitteilla myös 400 tuulivoimalaa. Energiaa saattaa riittää myös myyntiin.</p>

19.12.2008

<p>Suomi ostaa päästövähennyksiä Virosta. Ympäristöministeriö on tänään sopinut kaupasta, jossa Suomi ostaa Virossa sijaitsevan Rousten tuulipuistosta päästövähennyksiä noin 170 000 tonnin edestä.</p>

25.11.2008

<p>Suomen WWF:n jakama, 20 000 euron Pandapalkinto on myönnetty Hollolan lukiolle ja Vaihda Virtaa -kampanjalle. Hollolan lukio aikoo muun muassa rakentaa pientuulivoimalan.</p>

9.10.2008

<p>Hallituksen ilmastopoliittinen neuvonantaja Oras Tynkkynen (vihr) pitää ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita onnistuneina. Sekä energian- että sähkönkulutukselle asetetaan nyt katto.</p>

1.10.2008

<p>VTT:n tutkimus povaa investointeja uusiutuvaan energiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja ydinvoimaan. Vesivoimaan investoidaan päästövähennystavoitteista riippumatta.</p>

26.9.2008

<p>Pelastukseksi voi osoittautua Suomen jälkijättöisyys tuulivoiman kehittämisessä: yhtiöt tekevät lopulliset investointipäätöksensä vasta parin vuoden kuluttua. Silloin rahoitusmarkkinoiden sekasotku lienee jo setvitty.</p>

19.9.2008

<p>Hallitus haluaa Suomeen noin 2 000 megawattia uutta tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimalat on tarkoitus sijoittaa laajoiksi tuulipuistoiksi rannikoille ja merelle.</p>

18.9.2008

<p>Enfucell ja Winwind pääsivät Guardianin Cleantech-listalle. Euroopan kuumimmaksi puhtaan teknologian yritykseksi valittiin saksalainen Odersun.</p>

8.9.2008

<p>VTT arvioi, että Suomen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen leikkaamisen hinta jäisi alle prosenttiin bruttokansantuotteesta.</p>

4.9.2008

<p>Suunnitelmissa seitsemän maan edustalla sijaitsevat tuulipuistot yhdistettäisiin samaan verkkoon. Euroopan komission edustaja pitää suunnitelmaa kunnianhimoisena, mutta mahdollisena.</p>

22.7.2008

<p>Clydeen rakennettava alue tuottaa sähköä 320 000 kotitaloudelle. Skotlannin tavoitteena on tuottaa yli puolet sähköstä uusiutuvalla energialla 2020 mennessä.</p>

17.6.2008

<p>Fortum ja Metsähallitus ovat sopineet kahden merialueen varaamisesta tuulivoimapuistoille. Myös Helsingin Energia ja Etelä-Pohjanmaan Voima kaavailevat tuulivoimaloita. (Päivitetty 15:06)</p>

27.5.2008

<p> Norjan rannikolle voitaisiin tuoreen selvityksen mukaan rakentaa huomattava määrä uusia tuulivoimalaitoksia. Energiaa riittäisi myös vientiin, mikä auttaisi Eurooppaa saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteet. </p>

16.5.2008

<p>Ilmatieteenlaitos alkaa kartoittaa Suomen tuulioloja. Uuden tuuliatlaksen valmistuttua tiedetään, missä, mistä suunnasta ja paljonko Suomessa tuulee.</p>

4.4.2008

<p> Tommi Björnmanilla on syytä tuulettaa. Suomalaisen Ahlstromin lasikuitu myy maailmalla kuin häkä. Lasikuidun käyttö kasvaa, kun energiapeli kiihtyy. Ahlstrom arvioi, että tuulivoimaloita valmistava teollisuus kasvaa ainakin viidenneksen vuodessa. </p>

26.1.2007

<p> <span class="aloituslihavointi">Kansanedustaja Oras</span> Tynkkysen mukaan päästöjä voidaan vähentää reippaasti, vaikka käytössä olisi vain neljä ydinreaktoria. </p>

Sivut


Viite