Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Markus Sommers

Gudrun Schyman
Puheenjohtaja. Gudrun Schymanin mielestä naisen ei tarvitse äänestää naista: ”kaikki naiset eivät ole feministejä, mutta monet miehet ovat”. Markus Sommers

Puheenjohtaja. Gudrun Schymanin mielestä naisen ei tarvitse äänestää naista: ”kaikki naiset eivät ole feministejä, mutta monet miehet ovat”.

Tarvitseeko Suomi feministipuoluetta, Gudrun Schyman?

24.2.2015 8.46

Kati Pietarinen

Olet Ruotsin feministipuolueen Feministiskt initiativin puheenjohtaja. Millaista feminismiä Fi edustaa?

”Sitä voisi kutsua mukaanottavaksi feminismiksi. Meitä kiinnostavat myös muut syrjintäkysymykset kuin sukupuoleen liittyvät. Yhteiskunnassa on naisvihaa ja seksismiä, mutta myös rasismia sekä hlbt-ihmisten ja vammaisten syrjintää. Nämä kulkevat yhdessä.”

Mitkä ovat feministisestä näkökulmasta tärkeimmät kysymykset Suomessa juuri nyt?

”On tehtävä selväksi, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan. Tarkoittaako se vain sukupuolten tasa-arvoa, vai tarkoittaako se tasa-arvoisia oikeuksia myös maahanmuuttajanaisille, vammaisille ja hlbt-ihmisille?

Konkreettisesti palkkaerokysymys on tärkeä. Erot palkoissa eivät johdu siitä, että yksittäisiä naisia syrjitään, vaan kyse on rakenteesta, jossa naisvaltaiset alat nähdään vähemmän arvokkaina kuin miesvaltaiset. Kun maahanmuuttajien on vaikea saada töitä, se on vielä vaikeampaa maahanmuuttajanaisille. Yksittäiset ihmiset tai ammattiliitot eivät voi ratkaista palkkaeroja, ratkaisu on poliittinen.

Samoin, jos todella halutaan yhteiskunta, jossa sukupuolesta huolimatta vanhemmat ottavat samat vastuut lapsistaan, pitää säätä lait, jotka antavat kaikille samat oikeudet.”

Ruotsissa viime aikoina useat keskeiset poliitikot ovat alkaneet sanoa itseään feministeiksi. Onko se positiivista?

”Oikeistopuolueessa ja kristillisdemokraateissa poliitikot eivät kutsu itseään feministeiksi, muissa puolueissa kyllä. Ongelma on, että he eivät tee mitä sanovat. On ongelma, kun kaikki sanovat kyllä tasa-arvolle, eikä kukaan tee mitään. Ollakseen feministi on myös tehtävä feministisiä poliittisia muutoksia.”

Tarvitseeko Suomi feminististä puoluetta?

”Kaikki maat tarvitsevat feministisen puolueen, koska perinteiset puolueet eivät ymmärrä eri valtakysymysten yhteenkietoutumista eikä feminismi ole minkään puolueen ideologinen perusta.

Ei se ole sen monimutkaisempaa kuin vihreän liikkeen järjestäytyminen puolueiksi. Niin tehtiin, koska silloiset puolueet eivät tienneet tarpeeksi kestävästä kehityksestä. Nykyään ymmärrämme paljon paremmin, miten tärkeitä ympäristökysymykset ovat kaikilla aloilla.”

Miten olemassa olevien puolueiden feminismiä voi edistää?

”Tarvitaan yleistä painetta: puolueille on kerrottava, että jotta saatte ääneni huhtikuussa, teidän on nostettava nämä aiheet esille.”

Mitä mieltä olet edustuksellisuudesta – pitäisikö naisten äänestää naisia?

”Pidän edustuksellisuutta tärkeänä kysymyksenä demokratian kannalta. On tärkeää, että sekä naisten että miesten on mahdollista päästä kaikkiin asemiin yhteiskunnassa. Mutta se ei riitä. Vaaleissa valituksi tulevat naiset eivät välttämättä työskentele naisten oikeuksien puolesta. Sukupuolella ei ole väliä: kaikki naiset eivät ole feministejä, mutta monet miehet ovat.”

feminismi 
Viite