Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Laura Kotila, Valtioneuvoston kanslia

Kimmo Tiilikainen
Lisää hakkuita, lisää nielua? Kimmo Tiilikainen uskoo, että Suomen hiilinielut ja päästöt voidaan saada tasapainoon 2045 mennessä.Laura Kotila, Valtioneuvoston kanslia

Lisää hakkuita, lisää nielua? Kimmo Tiilikainen uskoo, että Suomen hiilinielut ja päästöt voidaan saada tasapainoon 2045 mennessä.

Tiilikainen ei maksaisi hiilinieluista: ”Metsänomistajien lahja Suomelle ja maailman ilmastolle”

14.9.2017 15.10

Lasse Leipola

Hallitus ei kaavaile metsänomistajille korvausta hiilinieluista, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk). Europarlamentin eilen keskiviikkona tekemä päätös mahdollistaa hakkuiden lisäämisen ja siitä aiheutuvan hiilinielun pienenemisen tulevina vuosikymmeninä.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jussi Uusivuori esittivät eilen keskiviikkona Ylen haastattelussa hiilikorvausta metsänomistajille.

Tällä tavoin kannustettaisiin metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että puustoon ennättää sitoutua mahdollisimman paljon hiiltä ennen hakkuita.

”Yksityinen metsänomistaja tekee hyvän työn, kun kasvattaa metsää ja sitoo hiiltä puustoon. Tämä on toimintaa, joka ansaitsee tukea”, Ollikainen sanoi.


Ympäristöministeri Tiilikaisen mukaan tällaiselle tuelle ei ole tarvetta, sillä Suomen perinteinen metsäpolitiikka mahdollistaa metsien monipuolisen käytön ja on kasvattanut hiilinieluja.

”Suomen hiilinielut ovat syntyneet metsänomistajien lahjana Suomelle ja maailman ilmastolle”, Tiilikainen.

Tiilikainen vastasi Vihreän Langan kysymykseen aiheesta tänään torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa esiteltiin hallituksen hyväksymä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma.


Suunnitelma hahmottelee päästökauppasektorin ulkopuolisten alojen kuten liikenteen, asumisen ja maatalouden päästövähennystoimia. EU-taakanjaossa Suomelle asetettu tavoite on 39 prosentin vähennys 2030 mennessä. Lisäksi suunnitelmassa vahvistetaan tavoite, jonka mukaan Suomen nielut ja päästöt ovat tasapainossa vuoteen 2045 mennessä.

Hieman yli puolet päästövähennyksestä aiotaan saavuttaa vähentämällä liikenteen päästöjä muun muassa sekoittamalla liikennepolttoaineisiin aiempaa enemmän biopolttoaineita, tukemalla vähäpäästöisiä autoja, joukkoliikennettä sekä pyöräilyä ja kävelyä.

Muita toimia ovat muun muassa biopolttoaineiden käyttö osana lämmitysöljyä, hiilen sitominen maatalousmaahan ja päästökauppasektorilta ostettavien päästöoikeuksien käyttö joustomekanismina.

Suunnitelman mukaan kansalaisia kannustetaan henkilökohtaisten päästöjen puolittamiseen 2030 mennessä.

hiilinielu  metsänomistus  ilmasto  ilmastopolitiikka  päästövähennykset 
Viite