Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät mepit: TTIP:n investointisuojan uudistuksessa ei mitään uutta

Johannes Jansson / Wikimedia Commons

Uudistaja? Kauppakomissaari Cecilia Malmström esitteli tällä viikolla suunnitelmansa kiistellyn investointisuojamekanismin uudistamiseksi. Vihreiden meppien mukaan kyseessä on pr-temppu. Johannes Jansson / Wikimedia Commons

Uudistaja? Kauppakomissaari Cecilia Malmström esitteli tällä viikolla suunnitelmansa kiistellyn investointisuojamekanismin uudistamiseksi. Vihreiden meppien mukaan kyseessä on pr-temppu.

6.5.2015 18.11

Kati Pietarinen

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström julkaisi maanantaina alustavan suunnitelmansa investointiriitojen ratkaisumekanismin ISDS:n uudistamiseksi. Kiistelty ISDS sisältyy sekä EU:n ja Yhdysvaltain väliseen parhaillaan neuvoteltavaan vapaakauppasopimukseen TTIP:iin että EU:n ja Kanadan jo allekirjoitettuun, mutta ratifiointia odottavaan vapaakauppasopimukseen CETA:an.

Komissio esittelee suunnitelman tänään europarlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja huomenna jäsenmaiden kauppaministereille. Europarlamentin vihreät mepit Ska Keller ja Yannick Jadot kuvailevat ISDS:n uudistuksia tiedotteessasan kosmeettisiksi ja pr-tempuksi.

"Tänään esitetty ehdotus ei tuo mitään uutta keskusteluun siitä, pitääkö investoijia suojella sopimuksisssa kolmansien maiden kanssa, ja miten tai miksi näin pitää tehdä”, Keller kommentoi tiedotteessa.

ISDS:n myötä yritykset voivat vaatia korvauksia, jos kohdemaa muuttaa lainsäädäntöään investoijien kannalta epäedulliseen suuntaan. Kanne ratkaistaan välimiesmenettelyssä, jossa välimiehistä koostuva paneeli voi määrätä valtion maksamaan esimerkiksi investoineelle yritykselle korvauksia. ISDS:ää on kritisoitu laajasti: komission viime vuonna teettämään nettikyselyyn tulleesta yli 150 000 vastauksesta ainakin 97 prosentissa investointisuojaa vastustettiin, ja myös merkittävät tutkijat ovat esittäneet siitä purevaa kritiikkiä. ISDS-vastustus on herännyt Washington Postin mukaan myös Yhdysvalloissa. Kritiikin vuoksi komissaari Malmström lupasi investointisuojamekanismista uudistetun version.

Selkein komission paperissa ehdotettu muutos nykyjärjestelmään on valitusmekanismin kehittäminen. Lisäksi siinä kerrotaan EU:n tähtäävän pysyvän investointituomioistuimen perustamiseen, mistä on jo kevään aikana ollut puhetta. Financial Timesin mukaan Malmström on kuvannut tätä keskipitkän aikavälin tavoitteeksi. TTIP-sopimukseen prosessi ei vielä vaikuttaisi, vaan sen aiheuttamat riidat ratkaistaisiin edelleen välimiespaneeleissa.

Euroopan parlamentti äänestää kesäkuussa parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan demaripuheenjohtaja Berndt Langen kokoamasta TTIP-raportista. Parlamentin demariryhmän kannalla ISDS:ään voi olla merkittävä vaikutus: jos ryhmä asettuu tukemaan uudistettua ISDS:ää, se saanee parlamentin hyväksynnän. Demariryhmän jäsenet ovat kritisoineet ISDS:ää, mutta sanoneet olevansa avoimia uudistetun version hyväksynnälle, jos se täyttää ryhmän asettamat kriteerit.

Kesäkuinen äänestys ei sido TTIP-sopimuksesta käytännössä neuvottelevaa EU-komissiota, mutta on vahva viesti siitä, mikä parlamentin kanta on. Europarlamentti äänestää aikanaan vielä erikseen valmiin TTIP-sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sopimus pitää hyväksyä myös ainakin jäsenvaltioiden hallituksia edustavassa Eurooppa-neuvostossa, todennäköisesti myös kunkin jäsenvaltion parlamentissa. Sama koskee jo valmista CETA-sopimusta. 

vapaakauppasopimus  TTIP  CETA 
Viite