Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emmi Skytén

V.T. Padmanabhan
kyseenalaistaja. Suomessa vieraillut V.T. Padmanabhan epäilee, että intialaisen Kudankulamin ydinvoimalan pysähdykset johtuvat laitoksen rakennuttaja Rosatomin toimittamista huonolaatuisista osista.Emmi Skytén

kyseenalaistaja. Suomessa vieraillut V.T. Padmanabhan epäilee, että intialaisen Kudankulamin ydinvoimalan pysähdykset johtuvat laitoksen rakennuttaja Rosatomin toimittamista huonolaatuisista osista.

Intialainen ydinvoiman vastustaja: "Rosatomin ydinvoimalat kärsivät toistuvasti teknisistä vioista"

21.7.2015 14.23

Emmi Skytén

Intialainen Kudankulamin ydinvoimala kärsii toistuvasti teknisistä vioista. Silti laitostoimittaja Rosatom markkinoi voimalaitostyyppiä viimeisimmän tekniikan mukaisena kolmannen sukupolven ydinvoimalana, kritisoi Suomessa vieraillut ydinvoiman vastustaja V.T. Padmanabhan Vihreän Langan haastattelussa. Padmanabhan oli vierailulla suomalaisten ydinvoiman vastustajien kutsumana.

Hanhikivi 1 olisi päivitetty versio Kudankulamin VVER-1000-tyypin voimalaitoksesta. Intialainen ydinvoimala nousi julkisuuteen Suomessa viime joulukuussa, juuri ennen kuin eduskunta äänesti Fennovoiman ydinvoimalan periaatepäätöksestä. Kirjailija Risto Isomäki lähetti silloin kansanedustajille varoittavan kirjeen Kudankulamin teknisistä ongelmista ja viivästyksistä. Isomäen mielestä intialaisen ydinvoimalan ongelmiin pitäisi kiinnittää Suomessa enemmän huomiota, koska sekä laitostyyppi että toimittaja olisivat samat kuin Hanhikivi 1 -ydinvoimalassa.

Padmanabhan on huolissaan siitä, että Kudankulamin voimala ei ole saanut vielä toimilupaa Intian ydinvalvontaviranomaiselta AERB:lta, vaikka voimala on ollut toiminnassa jo lokakuusta 2013. Padmanabhan kertoo, että reaktori on ollut pysäytettynä pitkiä aikoja. Viimeksi reaktori pysäytettiin kesäkuun 24. päivä, ydinenergiayhtiön mukaan vuosittaista huoltoa varten. Sen arvioidaan käynnistyvän uudelleen elokuun lopussa.

Padmanabhanin mielestä pysähdys on kuitenkin liian pitkä ollakseen vain vuosittaista huoltoa. Hän epäilee, että pysähdykset johtuvat laitoksen rakennuttaja Rosatomin toimittamista huonolaatuisista osista.

”Teknisistä vioista pitäisi keskustella enemmän kansainvälisellä tasolla”, Padmanabhan toivoo.

V.T. Padmanabhanin mielestä erityisen huolestuttavaa on, että Rosatom markkinoi VVER-tyypin voimalaitoksia kolmannen sukupolven ydinlaitoksina, vaikka Kudankulamin ydinvoimala ei hänen mukaansa täytä kolmannen sukupolven ydinvoimalan vaatimuksia.

Jukka Kupila Säteilyturvakeskuksesta kertoo, että virallista sertifiointia kolmannen sukupolven ydinvoimalaksi ei oikeastaan ole olemassa, koska kansalliset viranomaiset hoitavat ydinvoimalaitoksien luvat.

”Se on enemmän valmistajien omaa markkinointia. Nimitys kuvastaa suunnittelun sukupolvia ja laitosten kehittymistä vuosikymmenten saatossa”, Kupila sanoo.

Princetonin yliopiston fysiikan tohtori ja Intian ydinenergian asiantuntija M.V. Ramana kertoo sähköpostitse, että Kudankulamin voimalan kahdesta reaktorista ensimmäisellä on Intian ydinvalvontaviranomaisen lupa, mutta toiselta lupa puuttuu. Se on Ramanan mukaan tavallista, sillä AERB antaa luvan vaiheittain. Lupa seuraavalle vaiheelle annetaan vasta, kun edellinen vaihe on tehty loppuun.

”Koska toista yksikköä rakennetaan edelleen, AERB ei anna lupaa ydinvoimalan seuraaville vaiheille, kuten polttoaineen tuomiselle.”

Ramana vahvistaa, että reaktori 1 on pysäytetty monta kertaa sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön testejä varten lokakuussa 2013. Kaupalliseen käyttöön reaktori otettiin tämän vuoden tammikuussa. Voimala piti ottaa kaupalliseen käyttöön jo syksyllä 2014, mutta käyttöönottopäivää lykättiin useita kertoja teknisten ongelmien takia.

Ramana kertoo, että viime vuonna yksikkö oli toiminnassa alle puolet ajasta. Suuren osan tästä ajasta laite ei toiminut täydellä teholla.

”Yksikkö on tuottanut vähemmän kuin kolmasosan siitä, mitä se olisi voinut tuottaa, jos yksikkö olisi toiminut kellon ympäri ja vuoden jokaisena päivänä. Emme tiedä tarkkaan, mistä heikko toimintakyky kertoo, mutta on hyvin mahdollista, että syy on laitteissa.”

Juttua muutettu 23.7 klo 16.47: jutussa oleva linkki Hindu-lehden uutiseen on vuodelta 2014 eikä vuodelta 2015.

ydinvoima  intia  Fennovoima  rosatom 
Viite