Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / Schnella Schnyder (CC-BY)

Itämerta
Vaivainen meri. Itämeri on huonossa kunnossa eikä ilmastonmuutoksestakaan ole apua.Flickr / Schnella Schnyder (CC-BY)

Vaivainen meri. Itämeri on huonossa kunnossa eikä ilmastonmuutoksestakaan ole apua.

Lämpenevä ilmasto voi rehevöittää Itämerta entisestään

19.5.2015 15.04

Emmi Skytén

Ilmastonmuutoksen pahin uhkakuva Itämerellä on kiihtyvä rehevöityminen, kertoo juuri valmistunut kansainvälinen BACC II -raportti.

Raportin mukaan kasvava rehevöityminen tulee johtumaan talvisadannan lisääntymisestä ja siitä, että maaperä pysyy pitempään sulana. Veden lämpeneminen voi myös kiihdyttää hapenkulutusta ja pahentaa happikatoja. Toisaalta esimerkiksi Pohjanlahdella joista liukeneva orgaaninen aines samentaa vettä ja alentaa perustuotantoa, mikä vähentää rehevöitymistä.

Ilmaston lämpeneminen tulee Itämerellä vaikuttamaan entistä enemmän muun muassa jääpeitteeseen ja rannikoiden tulvaherkkyyteen. Jos kasvihuonekaasupäästöjen määrä pysyy samana, tulevien sadan vuoden aikana Pohjanlahden vesi voi lämmetä jopa neljä astetta ja Itämeren jääpeite vähentyä 50–80 prosenttia.

Lämpenemisen vaikutukset haittaavat myös lajistoa, raportissa kerrotaan. Sateiden lisääntyessä mereen tulee virtaamaan enemmän suolatonta vettä, mikä haittaa suolaiseen veteen sopeutuneita lajeja.

"Eräät lajit, kuten meriajokas voivat tyystin hävitä Suomen rannikolta. Toisaalta osa uusista lajeista voi parantaakin Itämeren tilaa", kertoo Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Markku Viitasalo.

"Huolestuttavaa on Itämeren ulappaekosysteemin herkkyys ilmastosäätelylle: avainlajien selviytymismahdollisuuksien heiketessä koko ekosysteemin toiminta voi muuttua", Viitasalo pohtii.

BACC II -raportin kirjoittamiseen osallistui noin 140 tutkijaa Itämeren rantavaltioista. Mukana oli myös 26 suomalaisia.

ilmastonmuutos  Itämeri 
Viite