Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

sergei gussev / flickr (CC BY)

sergei gussev / flickr (CC BY)

Päättäjille kerätään tietoa Itämeren tilasta – ”Helppoja ratkaisuja ei ole”

19.10.2017 11.48

Jenni Leukumaavaara

Ympäristöministeriö teettää selvityksen Itämeren sisäisistä ravinnevarastoista ja niiden vaikutuksista rehevöitymiseen. Selvityksessä tarkastellaan myös kunnostusmenetelmiä ja keinoja sisäisten ravinnevarastojen rehevöittävän vaikutuksen vähentämiseksi.

Sisäisillä ravinnevarastoilla tarkoitetaan mereen joutuneita ravinteita, jotka liiallisen kuormituksen ja merenpohjan hapettomuuden vuoksi eivät sitoudu pohjasedimenttiin vaan rehevöittävät merta.

”Haluamme selvittää, mikä on meren sisäinen dynamiikka, eli kuinka mereen, lähinnä pohjakerroksiin, kertyneet ravinteet ajoittain pääsevät rehevöittämään meren pintakerrosta. Helppoja ratkaisuja sisäisiin ravinnevarantoihin puuttumiseen ei ole, mutta nyt on tarpeen selvittää missä mennään”, ympäristöministeriön ympäristöneuvos Maria Laamanen sanoo.

Laamanen korostaa, että vaikka puhutaan sisäisestä kuormituksesta, maalta mereen tuleva kuormitus on rehevöitymisen ja varastoituneiden ravinteiden tärkein syy. Siksi ulkoisen kuormituksen leikkaaminen on ensisijainen tehtävä.

Itämeri on yksi maailman rehevöityneimmistä meristä. Sitä kuormittavat esimerkiksi maatalous, yhdyskuntajätevedet, meriliikenne ja ilmastonmuutos.


Selvitys auttaa
toteuttamaan Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa, jonka tavoite on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.

Selvitys valmistuu lkuvuodesta 2018. Laamanen arvioi, että tuloksia saadaan maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio Helcom ja EU:n Itämeri-strategian toimijat järjestävät ensi kuussa työpajan, jossa teemoja käydään läpi.

Selvitys tuottaa tietoa erityisesti päätöksentekijöille ja kunnostustoimien toteuttajille.

Selvityksen tekee Vahanen Environment Oy. Lisäksi Centrum Balticumin asiantuntijat tarkastelevat kunnostusmenetelmien käyttöönottamiseen vaikuttavia politiikkoja, lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia ja institutionaalisia kysymyksiä.

 

Itämeri  vesiensuojelu  meriliikenne  maatalous  rehevöityminen  ilmastonmuutos  ympäristöpolitiikka 
Viite