Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

skyseeker / Flickr (CC-BY)

Tuulivoimala
Pöö! Tuulivoima on joillekin mörkö, tiede ei tue luuloja sen vaarallisuudesta.skyseeker / Flickr (CC-BY)

Pöö! Tuulivoima on joillekin mörkö, tiede ei tue luuloja sen vaarallisuudesta.

Perussuomalaisten vaatima tuulivoimaselvitys julki – ei näyttöä infraäänien terveyshaitoista

16.6.2017 9.55

Lasse Leipola

Perussuomalaiset asettivat viime syksynä tuulivoiman tukemisen ehdoksi selvityksen voimaloiden terveysvaikutuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään perjantaina kaksi asiaa koskevaa selvitystä.

VTT:n, THL:n, Säteilyturvakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Helsinki Ear Instituten yhteistyössä tekemän selvityksen.


Perussuomalaisten huoli kohdistui erityisesti infraääniin, joiden epäiltiin liittyvän muun muassa lepakkokuolemiin.  Selvityksen mukaan tuulivoimasta ei aiheudu muusta rakennetusta ympäristöstä poikkeavia infraääniä.

”Toisaalta yksittäisessä kokeellisessa tutkimuksessa on raportoitu, että infraääni aiheuttaa aivojen aktivaatiota myös muualla kuin kuuloalueella. Tutkimuksia erityisesti pitkäaikaisen tuulivoimaloiden infraäänille ja kuultavalle melulle altistumisen vaikutuksista terveyteen on varsin vähän, joten lisätutkimukset ovat perusteltuja.”

Selvitys tukee aiempaa käsitystä, jonka mukaan tuulivoiman merkittävin terveyshaitta syntyy kuultavasta äänestä. Monet tuulivoimaloiden läheisyydessä koetusta oireista ovat sellaisia, että vaikkei alkuperää pystytä varmistamaan, niiden koetaan aiheutuvan tuulivoimalasta.


Erillisessa, luonnontieteellisen keskusmuseon tekemässä kirjallisuusselvityksessä todettiin, että ”tuulivoiman lisärakentaminen ei Suomessa todennäköisesti aiheuta merkittävää uhkaa lintujen ja lepakoiden populaatioille, jos tuulivoimalat sijoitetaan sellaisille alueille, joissa lajien tiheydet ovat alhaisia ja törmäystodennäköisyydet mahdollisimman vähäisiä”.

tuulivoima  terveys 
Viite