Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Tuulivoimala
Uhka kotkalle. WWF esittää suojavyöhykettä merikotkan pesien ympärille.Lasse Leipola

Uhka kotkalle. WWF esittää suojavyöhykettä merikotkan pesien ympärille.

WWF: Ei tuulivoimalaa kotkan viereen

19.2.2015 10.00

Annakaisa Suni

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan merikotkan pesän ympärille tulee jättää vähintään kahden kilometrin suojavyöhyke, jolle ei rakenneta tuulivoimaloita. WWF on päivittänyt ohjeensa merikotkien huomioon ottamisesta voimaloiden suunnittelussa.

Järjestö kannattaa tuulivoiman lisärakentamista, mutta muistuttaa, että huonosti sijoitetut tuulivoimalat voivat olla kohtalokkaita suurille petolinnuille.

”Lounaissaaristossa ja Merenkurkussa olevien reviirikeskittymien merkitys merikotkan poikastuotannolle on niin suuri, että ne tulisi rauhoittaa tuulivoiman rakentamiselta laajempina kokonaisuuksina”, sanoo WWF:n merikotkatyöryhmän suojeluvastaava Jouko Högmander tiedotteessa.

Kotkat käyttävät voimalinjojen sähkötolppia tähystyspaikkoina ja ovat vaarassa kuolla sähköiskuun. Tätä voidaan WWF:n mukaan ehkäistä sähkölinjojen maakaapeloinnilla ja lisäämällä tolppiin kotkaystävällisiä istuinorsia.

Suomessa kuoriutui viime vuonna ennätykselliset 449 merikotkanpoikasta. WWF toteaa tiedotteessa, että kasvava merikotkakanta on yksi Suomen luonnonsuojelutyön menestystarinoista.

tuulivoima  linnut 
Viite