Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Asiantuntijaryhmä: Talvivaaran pilotti ei antanut oikeaa kuvaa – kasat peitetty

19.11.2013 12.00

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivosyhtiön bioliuotusprosessi on toiminut halutusti pidemmän aikaa vain vuosien 2005–2008 pilottihankkeessa. Tähän yhtiö on vedonnut, kun se on todistellut menetelmän toimivuutta.

Seitsenhenkinen asiantuntijaryhmä arvioi kuitenkin, että pilotti on eronnut varsinaisesta kaivostoiminnasta niin paljon, ettei täysimittaisen tuotannon toimintamahdollisuuksia voi arvioida sen perusteella.

Ryhmän laatima luonnontieteellinen arvio kaivoksen bioliuotuksen toimivuudesta julkaistiin tiistaina Suomen luonnonsuojeluliiton kannanottona. Ryhmän jäsenistä viisi kuuluu SLL:ään.

Arvion mukaan pilottihankkeen toteutus erosi huomattavasti varsinaisesta kaivostoiminnasta. Suuruudeltaan pilotti oli ehkä kolmassadasosa varsinaisesta tuotantokasasta. Kenties tärkein ero oli kuitenkin se, että pilotissa lioutuskasat oli suojattu Kainuun luonnonoloilta kumisilla peitteillä. Myös pilottikaivoksen altaat oli katettu.

Pilottikasojen peittämisestä kertoi ensimmäisenä julkisuudessa Suomen Luonto.

Asiantuntijaryhmä lainaa Tampereen ammattikorkeakoululle 2008 tehtyä opinnäytetyötä:

"Aluksi liuotuskasa oli katettu kirkkaalla, muovisella, läpäisemättömällä kalvolla, ja myöhemmin vaahtomuovimatolla. Altaat olivat myös katettuja."

Tuotantokasoja ei ole julkisten tietojen mukaan peitetty ainakaan laajemmalti, kuten myöskään altaita ei ole katettu. Ryhmän arviossa pilottikokeen perusteella voikin päätellä vain, että "prosessi saattaisi toimia, mikäli se olisi täysin katettu ja ympäristö kontrolloitu".

Arvion mukaan Talvivaaran bioliuotusprosessin toimintaa teollisessa mittakaavassa ei vieläkään ymmärretä kunnolla. Siksi kaivos toimii edelleen pilottihankkeen tavoin. Kaivoksen mittakaavassa prosessi ei ole ryhmän mukkan toiminut vuosina 2008–2013 missään vaiheessa läheskään yhtä hyvin kuin pilotissa.

Vuodesta 2011 kaivoksen toimintaa seurannut ryhmä tuli julkisuuteen, kun se esitti arvionaan ettei bioliuotuksen pysäyttäminen oli mitenkään mahdotonta. Ryhmän jäsenistä neljä toimii Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksessa ja yksi sen valtuustossa, yksi kuuluu Stop Talvivaara -kansanliikkeeseen ja yksi on liiton käyttämä riippumaton asiantuntija.

talvivaara  kaivoteollisuus 
Viite