Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


2.10.2014

<p>Jos kaivosyhtiölle ja sen tytäryhtiölle ehdotettu velkasaneerausohjelma toteutuu, vahingonkorvauksista maksetaan vain sadasosa.</p>

30.9.2014

<p>Se, miten operaatio tehdään ja miten se rahoitetaan, on auki. Talvivaaralla on aikaa joulukuun alkuun saakka.</p>

26.9.2014

<p>Talvivaaran ympäristövahinkoihin johtaneista teoista on päätetty pienessä porukassa. Esimerkiksi osakeyhtiön kaivostoiminnasta vastaavan tytäryhtiön hallitus – jonka periaatteessa pitäisi valvoa yhtiön toimintaa – pidettiin pitkälti pimennossa ympäristöongelmista. </p>

22.9.2014

<p>Syytettyjen määrä on pieni epäiltyjen joukkoon verrattuna. Esitutkinnan jälkeen poliisi epäili jutussa peräti 18:aa ihmistä.</p>

5.9.2014

<p>"Periaatteessa jos jotain ympäristöllisesti merkittävää on tapahtunut 2009, niin siitä olisi pitänyt tiedottaa heti. Tai viimeistään seuraavan vuoden alussa toimintakertomuksessa."</p>

4.9.2014

<p>Tukesin luvasta huolimatta uraanintuotannon aloittaminen on kaukana. Talvivaaran kohtalon ratkaisevan velkasaneerausmenettelyn pitäisi ratketa tämän kuun loppuun mennessä.</p>

1.9.2014

<p>Long Playn mukaan Talvivaaraa rakennettiin 2008 kovalla kiireellä: kaivoksen prosessi piti saada toimivaksi avajaisiin mennessä. Avajaisten jälkeen metallitehdas purettiin osittain ja rakennettiin uudestaan. Jutussa haastateltu entinen talvivaaralainen puhuu Potemkinin kulisseista.</p>

6.5.2014

<p>"Todistusaineiston kanssa on valtava urakka. Uskomme kuitenkin, että syyteharkintaratkaisut valmistuvat toukokuun aikana."</p>

30.4.2014

<p>Talvivaaralta vietiin lupa Kolmisopen louhoksen perustamiseen. Käytännössä uusi lupa tarkoittaa siis sitä, että kaivoksen laajentamismahdollisuudet vähenevät rajusti.</p>

30.4.2014

<p>Talvivaaran kaivoksen ympäristövakuuksien määrä kolminkertaistuu 107 miljoonaan euroon nykyisestä noin 35 miljoonasta.</p>

25.4.2014

<p>Ely-keskuksen perjantaisen tiedotteen mukaan kaivosyhtiö on juoksuttanut kipsisakka-altaalta jätevettä Kuusilammen avolouhoksen pohjoispäätyyn.</p>

20.3.2014

<p>Vihreä Lanka selvitti, millaisia ympäristöön liittyviä kustannuksia Talvivaaralle on tulossa lähimmän vuoden aikana. Varmoja summia ei voi sanoa, mutta miljoonien eurojen lisämenoja voi pitää liki varmana.</p>

5.3.2014

<p>Ely-keskus kieltää sakon uhalla kaivosyhtiötä johtamasta metallitehtaalta tai liuotuskasoilta metallipitoista liuosta Kuusilammen louhokseen. Jos yhtiö ei tottele kieltoa, valvoja voi määrätä sakon maksettavaksi.</p>

28.2.2014

<p>Nykyisellä liuotusteholla jäädään vielä kauas tavoitellusta tuotannosta. Bioliuotusprosessin toimivuus on kaivoksen tulevaisuuden kannalta tärkein kysymys.</p>

27.2.2014

<p>Jaakko Jonkan mukaan valvoja on jumiutunut liikaa yksittäisten ongelmakysymysten arviointiin kokonaistilanteen arvioinnin kustannuksella. Erikseen hän mainitsee kipsisakka-altaan, jossa piti säilyttää vettä vain rakentamisaikana.</p>

21.2.2014

<p>Kaivosyhtiö Talvivaara ei lähde mukaan Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen. Yhtiö tukee projektia, muttei voi nykytilanteessa sitoutua ydinvoimalan lisärahoitukseen.</p>

4.2.2014

<p>"Kalvorakenteen repeytyminen johtaisi nopeasti suureen vuotoon, jonka pääsyä ympäristöön ei saataisi yhtiön nykyisillä varoaltailla estettyä."</p>

8.1.2014

<p>Yhtiön koko henkilöstöä koskeneiden yt-neuvottelujen tuloksena 246 työntekijää lomautetaan vaiheittain. Alihankkijoiden työntekijät ovat enimmäkseen jo lähteneet velkasaneeraukseen pudonneelta kaivokselta viime vuoden lopulla.</p>

3.1.2014

<p>Jos kaivosyhtiö ei toimi kehotuksen mukaan, ely-keskus muistuttaa voivansa käyttää myös hallintopakkoa.</p>

20.12.2013

<p>Kieltoalue ulottuu sisäministeriön kartan perusteella myös kaivospiirialueen ulkopuolelle. </p>

5.12.2013

<p>Talvivaaran uraanintuotanto ei ole vielä käynnistynyt, sillä kaivosyhtiö ei ole saanut talteenotolle vielä ympäristölupaa. Sen käsittely on kesken Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Nyt siis puuttuu myös vaadittava hallituksen lupa.</p>

28.11.2013

<p>Ympäristöviranomaisten vielä muutama vuosi sitten jopa oikeusprosessin avulla vastustamasta takuumuodosta on tullut osa ympäristöhallinnon ohjeistusta.</p>

28.11.2013

<p>Jo ensi vuoden alusta rahaton kaivosyhtiö joutuu järjestämään jostain yli kymmenen miljoonan ympäristövakuuden, sillä Atradius takaa vuoden alusta vakuudesta enää 20 miljoonaa.</p>

19.11.2013

<p>”Aluksi liuotuskasa oli katettu kirkkaalla, muovisella, läpäisemättömällä kalvolla, ja myöhemmin vaahtomuovimatolla. Altaat olivat myös katettuja.”</p>

11.11.2013

<p>"Kun kasojen ilmastus lopetetaan, bakteerit menettävät lopullisesti muutamassa päivässä kykynsä liuottaa metalleja", ympäristöjärjestöjen asiantuntijaryhmä toteaa.</p>

8.11.2013

<p>"Hieman päälle vuorokaudessa Pohjola ja tämän asiantuntijaryhmä nousivat julkisuuspimennosta Talvivaara-uutisoinnin ilmaherruuteen."</p>

7.11.2013

<p>"Tunnen yhden kansanedustajan. Hän vei asiaa eteenpäin omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille ja sitä kautta pääsimme eteenpäin."</p>

7.11.2013

<p>"Mikäli Talvivaara ei saa kyseistä lisärahoitusta, Talvivaaran hallitus tulee harkitsemaan muita Talvivaaran käytössä olevia vaihtoehtoja, mukaan lukien hakemus yrityssaneeraukseen tai konkurssiin."</p>

31.10.2013

<p>Onko Talvivaaran bioliuotuksen tavoiteteho saavutettu siksi, että kasoilla kiertävä liuos on väkevöitynyt metallitehtaan käyttötauon aikana? Vihreä Lanka kysyi Talvivaarasta selitystä ilmiölle.</p>

20.8.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) kertoi tiistaina, että kadmiumin enimmäisrajan ylittäviä pitoisuuksia mitattiin lähinnä särjistä.</p>

31.5.2013

<p>Vihreän Langan tietojen mukaan perjantaina annettu vesilupa on katsottu avissa raamipäätökseksi, jonka päälinjat säilyvät myös varsinaisessa ympäristöluvassa.</p> <p>&nbsp;</p>

27.5.2013

<p>Vihreän Langan tietojen mukaan SLL jätti tutkintapyynnön Oulun poliisille perjantaina. Tutkintapyynnössä liitto pyytää poliisia selvittämään, onko Talvivaara syyllistynyt ympäristön turmelemiseen tai muihin ympäristörikoksiin viime marraskuun aikana tai sen jälkeen.</p>

23.5.2013

<p>Miten kaivokselle jää näin paljon vettä, vaikka kaiken ylimääräisen jäteveden pitäisi laskujen mukaan päätyä vesistöön? </p>

21.5.2013

<p>"Kortelammen padolta tulevassa ojassa virtasi maitokahvin väristä, hieman sitä punertavampaa läpinäkymätöntä jätevettä."</p>

2.5.2013

<p> Hallinto-oikeus arvioi, että ylijäämävettä on kerääntynyt kaivokselle toiminnan alkuvaiheesta lähtien, eivätkä sateet ole keskeinen syy veden kertymiseen kaivosalueelle.</p>

26.4.2013

<p>Pohjois-Savon Sote vaatii, että Talvivaaran toiminta keskeytetään toistaiseksi ja kaivosyhtiö määrätään järjestämään vesien varastointi kaivosalueella ja puhdistamaan pilaantuneet maa- ja vesialueet.</p>

19.4.2013

<p>Vihreä Lanka sai käsiinsä vuoden 2010 kipsiallasvuodon jälkeen tehdyt tarkastusraportit. Niissä varoitetaan säilyttämästä vettä kipsisakka-altaissa.</p>

19.4.2013

<p>Toissa viikon sunnuntaina paljastuneen uuden kipsisakka-altaan vuodon jälkeen Talvivaara on juoksuttanut Vuoksen vesistöön oikeuden määrittelemää kiintiötä valtavan paljon enemmän käsiteltyä jätevettä.</p>

18.4.2013

<p> Talvivaaran lupa-asioista päättävästä Pohjois-Suomen aluehallintokeskuksesta vahvistettiin torstaina Vihreälle Langalle, ettei raporttia ole sinne tullut.</p>

12.4.2013

<p>Ely-keskuksen mukaan riski uudesta vuodosta on olemassa, eikä sen sattuessa kaivoksen hätäisesti rakennettujen patojen kapasiteetti riitä.</p>

10.4.2013

<p>”Tämä juoksutusvesi on varmaankin tulviessaan metsäalueelle liottanut ja kuljettanut mukanaan sinne aiemmin saostunutta uraania sekä myös Ylä-Lumijärven uraanipitoista vettä ja pohja-ainesta Lumijokeen."</p>

10.4.2013

<p>Kainuun ely-keskus ei ole vielä kertonut, hyväksyykö se kaivosyhtiön käsitystä yllättävästä poikkeustilanteesta.<span class="kursiivi"> Vihreän Langan</span> saamien tietojen mukaan ympäristöjärjestöt aikovat valittaa elyn päätöksestä välittömästi, jos näin käy.</p>

8.4.2013

<p>Välitöntä vaaraa altaan vesien pääsemisestä kaivosalueen ulkopuolelle ei pitäisi olla, mutta kaivoksen ylijäämävesien poikkeusjuoksutusta ympäristöön aiotaan lisätä tilanteen vuoksi.</p>

5.4.2013

<p>Luonnonsuojelulitto kehottaa elyä vaatimaan Talvivaaraa todistamaan, että toimiva mittausjärjestelmä on olemassa. Jos näin ei ole, pitää jätevesien laskeminen etelän suuntaan keskeyttää liiton mukaan tarvittaessa hallintopakon avulla.</p>

4.4.2013

<p>Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissisen mukaan kaivosyhtiö ei ole lisännyt jäteveden juoksutuksia pohjoiseen. Nissinen sanoi torstai-iltana Vihreälle Langalle, että pari viimeistä viikkoa pohjoiseen on laskettu noin 800 kuutiota jätevettä tunnissa.</p>

13.3.2013

<p>Liitto katsoo, että hallintopakko voidaan käyttää ympäristönsuojelulain 86. pykälän mukaan. Siinä nimittäin todetaan, että jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, valvontaviranomainen voi keskeyttää toiminnan. </p>

15.2.2013

<p>"Näyttäisi siltä, että päällimmäisenä huolena toiminnanharjoittajalla ei ole ollut ympäristöön liittyvä lainsäädäntö."</p>

14.2.2013

<p>Ilman osakeannista saatavia rahoja Talvivaara ei todennäköisesti voi rahoittaa toimintaansa tai maksaa takaisin velkojaan.</p>

13.2.2013

<p>Jos yhtiön esittämä suunnitelma toimii, ympäristöön pääsee lähikuukausina noin seitsemän miljoonaa kiloa sulfaattia ja yli kaksi miljoonaa kiloa natriumia. Jos yhtiön vesienpuhdistussuunnitelma ei toimi luvatusti, tilanne voi olla vielä pahempi.</p>

22.1.2013

<p>Urakalla on kiire, sillä jos saastunutta ainesta ei saada maastosta ennen kevättä, sen sisältämät haitta-aineet voivat päästä alapuolisiin vesistöihin.</p>

28.11.2012

<p>"Kipsisakka-altaan vuodon seurauksena Talvivaara joutui hallitusti juoksuttamaan jonkin verran altaan vesiä luontoon."</p>

22.11.2012

<p>Talvivaarasta lasketaan pohjoiseen Oulujärven vesistön suuntaan ylimääräistä vettä valtavia määriä. Kaivos ylittäneekin viimeistään nyt ympäristöluvassa määritellyn vesien laskemisen rajan.</p>

22.11.2012

<p>Kaivosalueella on ainakin miljoona kuutiota ylimääräistä vettä. Tarkoitus on, että osmoosipuhdistamon avulla saadaan aikaan kaivosalueelle mahdollisimman suljettu kierto.</p>

16.11.2012

<p>Ympäristöjärjestö Greenpeacen mittausten mukaan Talvivaaran kipsisakka-altaasta virrannut vesi oli erittäin metallipitoista. Sulfaattia oli jopa aiempaa arviota enemmän.</p>

16.11.2012

<p>Talvivaaran kaivoksen jäteonnettomuuden taustalla oleva tapahtumaketju alkaa selvitä. Sen sijaan on edelleen epäselvää, miksi kaivoksella on hoidettu yljäämävesiongelmaa tavalla, joka on varmasti tiedetty riskialttiiksi.</p>

15.11.2012

<p>Pekka Perän näytöt ympäristöongelmien torjumisessa eivät ole kovin vahvat. Talvivaaran kaivos on päästänyt koko toimintansa ajan huomattavasti lupaamaansa enemmän natriumia ja sulfaattia vesistöön. </p>

13.11.2012

<p>Elinkeinoelämän tiedostuskoneisto on vienyt ulkomaille positiivista kuvaa ympäristöongelmien kanssa koko toiminta-aikansa painineesta Talvivaaran kaivoksesta.</p>

13.11.2012

<p>Selvityshenkilöt tarkastelevat Talvivaaran viimeaikaisia ympäristöongelmia ja arvioivat sekä yhtiön että valvontaviranomaisten toimintaa.</p>

12.11.2012

<p>Vuodosta on päässyt vesistöön jo noin 1 100 kiloa nikkeliä, Suomen ympäristökeskus kertoo. Kaivoksen ympäristöluvan mukaan nikkeliä saa päästä vesistöön 900 kiloa</p>

9.11.2012

<p>Muovin repeäminen ei ole mikään syy vuotoon.&nbsp;Padon tai patoaltaan pitävyys ei saa olla puolentoista millin muovikalvon varassa. Itse altaan pitää olla vedenpitävä. Tämä on selvästi ilmaistu myös Talvivaaran ympäristöluvassa.</p>

8.11.2012

<p>Kainuun ely-keskuksen mukaan varoaltaat ovatkin nyt täyttyneet ja niistä on alettu laskea vettä Vuoksen vesistöön kuuluvaan Lumijokeen.</p>

8.11.2012

<p>Paljon pahempi päästö oli lähellä, sillä Talvivaaran arvion mukaan kipsisakka-altaan keskelle tulleesta halkeamasta karkasi kaikkiaan 600 000 kuutiota jätevettä. </p>

7.11.2012

<p>Kipsisakka-altaan vuotokohta on saatu paikannettua Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa. Altaasta on vuotanut jätevettä tuhansia kuutioita tunnissa jo ainakin kolmen ja puolen vuorokauden ajan. </p>

7.11.2012

<p>Kaivosyhtiö on joutunut säilömään valtavia vesimassoja kaivosalueella, myös vuodon saaneessa altaassa. Muutama viikko sitten kaivoksen katselmuksessa Sotkamossa yhtiö kertoi, että sateisen kesän ja syksyn jäljiltä kaivoksessa on peräti 1,4 miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä.</p>

7.11.2012

<p>Jätevettä karkaa kipsisakka-altaasta noin 6 000 kuutiota tunnissa. Jos varopadot täyttyvät liian nopeasti, vettä voidaan joutua päästämään vesistöön. </p>

6.11.2012

<p>Kaivoksen ympäristöriskinarvioinnissa kipsisakka-altaan vuotoa pidetään "epätodennäköisenä" ja siitä aiheutuvia vahinkoja "erittäin epätodennäköisinä". </p>

6.11.2012

<p> Kaivokselta karkaa parhaillaan tuhansien kuutioiden tuntivauhtia jätevettä, jossa on valtavia pitoisuuksia raskasmetalleja.</p>

5.11.2012

<p>Talvivaara on ollut tänä vuonna pahassa pulassa kaivokseen varastoidun liikaveden vuoksi. Suomen Luonnon mukaan yhtiö kertoi itse kolme viikkoa sitten, että kaivokseen on säilötty 1,4 miljoonaa kuutiota saastunutta sadevettä.</p>

5.11.2012

<p>Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä nikkeliä on tuotettu kaikkiaan yii 36 000 tonnia. Jos uraania on kertynyt entiseen tahtiin, kipsisakka-altaassa on ainakin 180 tonnia uraania.</p>

5.11.2012

<p>Säteilyturvakeskuksen mukaan Talvivaaran vuotavassa jätealtaassa on uraania korkeimmillaan noin 0,1 grammaa kiloa kohti. Suurin osa uraanista on sitoutuneena kipsiin.</p>

24.8.2012

<p>Ely-keskukset haluavat nykyistä tarkempaa seurantaa sekä jäteveden määristä että niiden pitoisuuksista. </p>

16.8.2012

<p>Talvivaara ei ole vielä koskaan päässyt asettamaansa tavoitteeseen. Vielä parin vuoden takaisissa osavuosikatsauksissa kaivosyhtiö ennusteli tälle vuodelle 50 000 tonnin nikkelituotantoa.</p>

21.6.2012

<p>Kantelijat pyytävät oikeuskansleria selvittämään, onko Niinistö syyllistynyt virkavelvollisuuksiensa rikkomiseen ja toiminut puolueellisesti. Kantelijoiden mielestä Niinistö on toiminut Talvivaaraa koskevan "negatiivisen julkisen keskustelun keihäänkärkenä ja moderaattorina".</p>

20.6.2012

<p>Poliisista kerrotaan Vihreälle Langalle, että kuulustelut ovat yhä kesken. Tähän mennessä on kuulusteltu pariakymmentä ihmistä.</p>

12.6.2012

<p>Kaivos väitti, etteivät iho-oireet voi johtua sen jätevedestä, sillä jätevettä ei ole laskettu lähijärveen. Ely-keskuksella oli päästöistä päinvastaista tietoa, mutta se ei tullut asiassa julkisuuteen.</p>

3.5.2012

<p>SLL ihmettelee, miksei kaivoksen altaita ole suojattu esimerkiksi tiheäsilmäisillä verkoilla. Liiton mukaan kaivosten altaat tiedetään kansainvälisten kokemusten perusteella vaarallisiksi vesilinnuille ja kahlaajille.</p>

3.5.2012

<p>Vihreän Lanka selvitti, millaista ainetta Talvivaaran prosessialtaassa pitäisi olla ja pyysi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin asiantuntijaa Esa Nikusta arvioimaan, mikä aineista olisi saattanut tappaa altaasta löytyneet linnut. </p>

3.5.2012

<p>Ville Niinistö sanoo Ylen haastattelussa, että jos kaivoksen päästöjen vähentäminen ei onnistu kysymykseen tulee hallintopakko, eli uhkasakko tai toiminnan keskeyttäminen.</p>

2.5.2012

<p>Tukes haluaa Talvivaaralta selvityksen kaivoksen lintukuolemista. Edellisen kerran selvitystä vaadittiin, kun kaivoksen työntekijä kuoli maaliskuussa.</p>

26.4.2012

<p>Europarlamentaarikot Satu Hassi (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.) ovat tehneet komissiolle kirjallisen kysymyksen Talvivaaran valvonnasta. Siitä voi tulla myös käytännön seurauksia.</p>

26.4.2012

Talvivaaran kaivosta vastustamaan Sotkamoon hotelli Katinkultaan kokoontui torstaina parisataa ihmistä, MTV3 kertoo nettisivullaan. Katinkullassa pidettiin samaan aikaan Talvivaaran kaivosyhtiön vuosikokous.

25.4.2012

<p>Järjestäjät kertovat, että Joensuusta, Oulusta ja Iisalmesta tulevat bussit ovat "mukavan täynnä". </p>

20.4.2012

<p> Uraanipitoisuuden nousu johtuu kaivokselta karkuun päässeestä prosessiliuoksesta. Ylä-Lumijärven uraanipitoisuus on noin kolme mikrogrammaa litrassa ja siitä alaspäin laskevan Lumijoen uraanipitoisuus lähes kaksi mikrogrammaa.</p>

5.4.2012

<p>Turvatekniikan keskus Tukes kertoo tiedotteessaan, että se pitää kaivosyhtiön tekemiä parannuksia riittävinä. Tukes tekee vielä kaivokselle tarkastuskäynnin pääsiäisen jälkeen.</p>

3.4.2012

<p>Uraaniluvan sitominen kaivoksen ympäristölupaan on looginen askel, sillä kaivoksen biokasaliuotuksessa irtoava uraani kulkee koko kaivoksen prosessin läpi.</p>

2.4.2012

<p>Talvivaaran kaivoksella sattunut kuolemantapaus on johtanut siihen, ettei kaivoksen metallitehdasta saa toistaiseksi käyttää. Yhtiö uskoo, että toiminta jatkuu pian, mutta valvontaviranomainen ei lupaa mitään.</p>

28.3.2012

<p>Talvivaaran poliisitutkinnassa selvitellään koko kaivoksen perustamishistoriaa. Yva-papereiden penkominen on vain osa kokonaisuutta.</p>

15.3.2012

<p>Uraanintuotannosta Sotkamon kaivoksellaan haaveileva Talvivaaran kaivosyhtiö kasvattaa osuuttaan Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.</p>

1.3.2012

<p>Sotkamossa Kainuussa aloitetaan Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen laaja uraanintuotanto, jos hallituksen enemmistön tahto toteutuu. Talvivaaran kaivos sai valtioneuvostolta uraaniluvan, vihreät, vasemmisto ja kaksi demaria vastustivat.</p>

28.2.2012

<p>Sotkamon ja Ylä-Savon alueella asuvat ihmiset ovat tehneet kantelun oikeuskanslerille Talvivaaran nikkelikaivoksen valvonnasta. </p>

28.2.2012

<p>Ensi kuussa selviää, mitä mieltä hallitus on Talvivaaran uraanintuotantohaaveista. Vaikka valtioneuvosto antaisi luvan, kaivosyhtiö tarvitsee vielä ympäristöluvan.</p>

16.2.2012

<p><span class="aloituslihavointi">Talvivaara </span>kertoo pienentäneensä nikkelikaivoksensa vesistöpäästöjä. Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa ei kuitenkaan puhuta aiemmista tai nykyisistä päästömääristä mitään.</p>

18.1.2012

<p>Talvivaara on saanut Euroopan komissiolta hyväksynnän uraanihankkeelleen. Ratkaisevat luvat ovat vielä saamatta.</p>

16.12.2011

<p>Ympäristöongelmat ovat romuttaneet median hyväntahtoisuuden Talvivaaran suhteen. Kaivoksen käynnistämisongelmat näkyvät myös tuotannossa, joka on jäänyt alle kolmannekseen tavoitteesta.</p>

9.12.2011

<p>Talvivaaran uraanilupa tulee hallituksen käsittelyyn vasta ensi vuonna. Alun perin ratkaisun piti syntyä tämän vuoden puolella.</p>

7.12.2011

<p>Talvivaaran nikkelikaivos on saanut toiminta-aikanaan kaikkiaan 38 huomautusta valvojalta. Siitä huolimatta sen jätevedet ovat pilanneet neljä järveä.</p>

17.11.2011

<p>Yhtiö julkaisi tänään pörssitiedotteen, jossa kerrotaan arvioitua korkeammista päästöistä ja tehdään myös konkreettisia ympäristölupauksia.</p>

17.11.2011

<p>Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä sanoi STT:lle, että yhtiöllä ”on lokakuulta päätös, jossa keskus toteaa, ettei kaivoksen toiminta aiheuta vaaraa luonnolle tai terveydelle”. Vihreä Lanka selvitti, mistä oli oikeasti kyse.</p>

14.11.2011

<p>Kaivosyhtiö Talvivaaraa uhkaa nettisota. Hakkeriliike Anonymouksen nimissä julkaistussa tiedotteessa yhtiötä uhataan muun muassa nettihyökkäyksillä.</p>

Sivut


Viite