Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Budjettiesitys julki – ministeriö vilautti muutosta alkoholin verotukseen

7.8.2013 15.42

Jukka Vahti

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd) pohjusti keskiviikkona hallituksen edessä olevia talouspoliittisia päätöksiä vetoamalla jälleen kerran työmarkkinaosapuoliin keskitetyn palkkaratkaisun puolesta.

"Nyt jos koskaan Suomessa tarvitaan maltillinen, työllisyyttä ja kasvua tukeva keskitetty palkkaratkaisu. Todella toivon, että tätä ymmärrystä työmarkkinaosapuolilta löytyy ja myös sitä isänmaallisuutta, mitä vuosien saatossa niin usein aikaisemminkin osapuolilta on löytynyt", Urpilainen sanoi.

Urpilainen puhui tiedotustilaisuudessa, jossa esiteltiin valtiovarainministeriön esitystä valtion ensi vuoden budjetiksi. Ministeriö esittää, että valtio ottaa ensi vuonna 6,6 miljardia euroa lisää velkaa. Tämä nostaa velkamäärän 98 miljardiin euroon.

Yhteisöveroa alennetaan jo aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti 20 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista. Esimerkiksi alkoholivero, tupakkavero ja virvoitusjuomavero puolestaan nousevat.

Tupakkaveroa korotetaan kymmenen prosenttia ja sen odotetaan tuottavan valtiolle ensi vuonna 33 miljoonaa.

Alkoholiveron osalta ministeriön veroosaston ylijohtaja Lasse Arvela kertoi esillä olleen aiemmasta poikkeavan mallin, jossa eri alkoholijuomien hintoja korotettaisiin suhteessa alkoholin määrään, eli että väkevät juomat kallistuisivat suhteessa enemmän kuin miedot.

Esitys pitää sisällään myös vuonna 2015 voimaan tulevaan rikkidirektiiviin sopeutumisen helpottamisen 90 miljoonan euron investointitukivaltuudella nesteytetyn maakaasun terminaalien rakentamiseen.

Lisäksi energiatuen myöntämisvaltuudeksi ehdotetaan 60 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa euroa on varattu merituulivoiman demonstraatiohankkeelle.

Urpilainen toisti keskiviikkona, että hallitus valmistautuu päättämään valtiontalouden rakenteellisista muutoksista vielä tämän vuoden aikana. Hän ei kuitenkaan suostunut täsmentämään mitä nämä muutokset käytännössä ovat.

Eläkeiän mahdollisesta nostamisesta ei Urpilaisen mukaan päätetä tällä vaalikaudella, vaan sen pohdinta on osa eläkejärjestelmän kokonaisuudistusta, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017.   

Valtiovarainministeriö haluaa myös edistää yrittäjyyttä uudella kasvurahastolla, jonka kautta valtio tukisi aloittavia yrityksiä noin sadalla miljoonalla eurolla tulevien neljän vuoden aikana.

Urpilaisen mukaan yleisessä suhdannetilanteessa ei ole näkyvissä suuria muutoksia sen enempää kielteiseen kuin myönteiseenkään suuntaan, vaan edessä näyttää olevan pitkä hitaan kasvun jakso.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen määrärahoiksi esitetään 53,9 miljardia euroa, mikä on 0,6 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2013 varsinaisessa talousarviossa. Urpilainen myönsi, että jos hallitus haluaa pitää kiinni tavoitteestaan taittaa valtion velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen, lisäsäästöjä tarvitaan.

Valtiovarainministeriö aloittaa kahdenkeskiset budjettineuvottelut eri ministeriöiden kanssa ensi viikolla.

verotus  alkoholi  budjetti 
Viite