Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Parempaan suuntaan? Ely-keskus katsoo, että Talvivaaran päästöt ovat vähenemään päin.Sammeli Heikkinen

Parempaan suuntaan? Ely-keskus katsoo, että Talvivaaran päästöt ovat vähenemään päin.

Ely-keskus: Talvivaara saanut kymmeniä huomautuksia

7.12.2011 13.49

Sammeli Heikkinen

Kainuun Ely-keskus on antanut Talvivaaran nikkelikaivokselle kaikkiaan 38 huomautusta sen toiminta-aikana. Tämä käy ilmi Ely-keskuksen ympäristöministeriölle toimittamasta selvityksestä.

Valvojan tekemät huomautukset ovat koskeneet muun muassa pölyn keräämisen tehostamista, poikkeuksellisten päästöjen ilmoittamista ja jäteveden käsittelyä.

Talvivaaran kaivoksen jätevesien mangaani-, natrium- ja sulfaattipitoisuudet ovat olleet paljon suuremmat, kuin ympäristölupahakemuksessa arvioidut

Ely-keskuksen mukaan tämä on johtanut siihen, että Oulujärven vesistön lähimmät järvet, Salminen ja Kalliojärvi, ovat happamoituneet ja niiden pohjaeliöstö on muuttunut kuormituksen vuoksi. Vuoksen vesistön puolella pahimmin ovat kärsineet pieni Ylä-Lumijärvi ja selvästi suurempi Kivijärvi. Näiden ei ole kuitenkaan havaittu happamoituneen, vaikka happamoitumisvaara on edelleen olemassa.

Lähimpien järvien pohjalle on painunut jäteveden suolaamaa vettä, minkä vuoksi alusvesien koostumus muistuttaa merivettä. Järvien vettä ei suositella käytettäväksi löylyvedeksi.

Kivijärveä lukuunottamatta kaikki pilaantuneet järvet ovat varsin pieniä. Heti niiden alapuolella on kuitenkin molemmissa vesistöissä suuria järviä: Oulujärven vesistön puolella Kivijärvi, Vuoksen vesistön puolella Laakajärvi ja Kiltuanjärvi. Ely-keskuksen mukaan "lievän likaantumisen alue" yltää myös näille suurille järville. Vesistöjen käytölle ei pitäisi aiheutua haittaa, mutta vesieliöiden lajisto ja määrä voivat muuttua.

Vaikka Jormasjärven vesistön ei pitäisi olla pahasti pilaantunutta, ympäristöskandaali on pilannut järven mainetta. Ylen Ajankohtainen kakkonen kertoi tiistaina, etteivät järven rannan mökkitontit käy kaupaksi.

Ongelmista huolimatta Ely-keskus ei ole pitänyt tarpeellisena hallintopakon käyttämistä - siis kaivoksen sulkemista. Valvoja perustelee tätä sillä, että Talvivaara on tämän vuoden aikana saanut vähennettyä vesistöpäästöjä selvästi ja näyttää pystyvän vähentämään niitä edelleen.

Ely-keskus arvioi, että päästöjen vaikutukset vähenevät lähivesissä ensi vuonna. Vanhoja päästöjä on kuitenkin kertynyt lähijärviin niin paljon, että ne luultavasti leviävät vielä laajemmalle vesistöihin.

Ely-keskuksen Talvivaaran valvontaa koskeva selvitys valmistui perjantaina ja siitä kertoi ensimmäisenä maanantaina Nelonen. Selvitystä oli pyytänyt ympäristöministeriö. Ministeriössä katsotaan nyt, onko selvitys riittävä.

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) kommentoi selvitystä ensi viikon tiistaina.

kaivosteollisuus  talvivaara  valvonta 
Viite